เนื้อหาวันที่ : 2010-05-06 09:57:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1622 views

ฮอนด้ามอบทุน 4 แสนบาทจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

ฮอนด้ามอบทุน 4 แสนบาทจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ยกระดับโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำ ขยะ พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

ฮอนด้ามอบทุน 4 แสนบาทจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ยกระดับโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำ ขยะ พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

.

.

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาระดับสูง บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด มอบทุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนละ 100,000 บาทแก่ 4 โรงเรียนชนะเลิศโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสา จังหวัดน่าน          

.

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ (นั่งที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ และคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

.

ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติทั้ง 4 แห่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน น้ำ ขยะ และพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนที่มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงคนในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไป