เนื้อหาวันที่ : 2006-02-16 10:06:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2246 views

ก้าวใหม่สนามบินรัสเซีย ยุคไฟเขียวให้เอกชนสัมปทาน

สนามบินที่บริหารโดยรัฐบาลภายใต้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ปรับนโยบายมาเปิดสัปทานให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารงาน

ในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิของไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องทุจริตซีทีเอ็กซ์ ที่ทำเอาฉาวโฉ่กันไปทั่วโลก ขณะที่สนามบินภูมิภาคที่มีอยู่ร่วม 26 แห่ง ก็ยังคงไร้ทิศทางในการพัฒนา เพราะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังกล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะเปิดสัปทานให้เอกชนเข้ามาบริหารงาน แต่ไกลออกไป ณ เมืองมอสโค ประเทศรัสเซีย การพัฒนา "โดโมดิโดโว่" แอร์พอร์ต นับได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจสนามบิน ที่เป็นการพลิกโฉมธุรกิจขนส่งทางอากาศของรัสเซีย และเป็นนิมิตรหมายใหม่ที่เกิดขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

จากสนามบินที่บริหารโดยรัฐบาลภายใต้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ปรับนโยบายมาเปิดสัปทานให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารงาน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าสนามบินนานาชาติ โดโมดิโดโว่ จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ จากเดิมที่เป็นภาระของรัฐและประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ซึ่งทุกวันนี้สนามบินแห่งนี้ อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทอีสต์ ไลน์ อายุสัญญาสัปทาน 49 ปี นับจากปี 2541 เป็นต้นมา ด้วยวงเงินสัปทานและการจ่ายรายได้รายปีให้รัฐบาลในวงเงินที่ค่อนข้างสูงโดยมีการแบ่งชัดเจนว่า

ในส่วนของอาคารผู้โดยสารจะเป็นของอีสต์ไลน์ส ขณะที่รันเวย์ที่มีอยู่ 2 เส้น และเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิค ยังคงเป็นของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจการบริหารสนามบินแห่งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะเป็นสนามบินที่มีความทันสมัยที่สุดในรัสเซีย ทิ้งขาดอีก 2 สนามบิน อย่างShermetyvo ซึ่งเป็นสนามบินของรัฐบาลกลางและ สนามบิน Vnukovo ซึ่งเป็นสนามบินรัฐบาลเมืองมอสโค

ในช่วงปี 2543-2547 อีสต์ไลน์ได้ลงทุนไปหลายร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือ หลักหลายหมื่นล้านบาท ในการฟื้นฟูและปรับปรุงสนามบินโดโมดิโดโว่ ซึ่งได้ขยายพื้นที่ในอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่า ส่งผลให้สามารถบริการผู้โดยสารได้  6 พันคนต่อชั่วโมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การขยายเคาน์เตอร์เช็คอิน ประตูทางออกขึ้นเครื่อง พื้นที่ร้านค้าต่าง ๆ ในสนามบิน การสร้างหอควบคุมการบินใหม่ การแสดงข้อมูลเที่ยวบินบนจอพิเศษผ่านระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบิน การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย World Tracer ทั่วโลก ทำให้สามารถหาตำแหน่งกระเป๋าเดินทางที่สูญหายได้ในสนามบินเกือบทั่วโลก เป็นต้น