เนื้อหาวันที่ : 2010-05-04 10:34:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2742 views

D1 รีแบรนด์ใหม่ ผู้บริหารชี้พื้นฐานสุดแกร่งอนาคตเติบโตได้อย่างมั่นคง

D1 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ รับกลุ่มเตชะอุบลเข้าถือหุ้นใหญ่ ระบุเสริมศักยภาพส่งผลดีต่อธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานโดดเด่นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

D1 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ รับกลุ่มเตชะอุบลเข้าถือหุ้นใหญ่ ระบุเสริมศักยภาพส่งผลดีต่อธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานโดดเด่นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

.

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน)

.

D1 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ และจะใช้ชื่อย่อใหม่คือ CGD “จเรรัฐ ปิงคลาศัย” แจงรีแบรนด์ใหม่เพราะได้กลุ่มเตชะอุบลเข้ามาถือหุ้นใหญ่ ระบุส่งผลดีต่อธุรกิจเหตุช่วยเสริมศักยภาพ การดำเนินงานให้โดดเด่นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เผยวันนี้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแรงอีกทั้งภาระหนี้อยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีความพร้อมในการขยายธุรกิจเต็มสูบ

.

แจงการดำเนินงานปัจจุบันยังเป็น Holding Company เหมือนเดิม แต่สนใจขยายการลงทุนไปยังธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตดีต่อเนื่องทุกปี มั่นใจนับจากนี้เดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น            

.

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน) หรือ D1 เปิดเผยว่า บมจ.ดราก้อน วัน ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และจะเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น CGD ด้วย ถือเป็นการรีแบรนด์ครั้งใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง         

.

เนื่องจากกลุ่มคันทรี่ ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีธุรกิจหลายอย่างและมีความแข็งแกร่ง ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจไฟแนนซ์ และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นการเข้ามาของกลุ่มนี้จะทำให้บริษัทมีความมั่นคงและแข็งแรงขึ้น และการรีแบรนด์โดยการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้จะทำให้เกิดศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

.

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทยังคงประกอบธุรกิจ Holding Company โดยมี บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด เป็นบริษัทแกน แต่มีความสนใจที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งภายหลังการปรับโครงสร้างทุนครั้งล่าสุดจะทำให้ฐานะกิจการของบริษัท มีความแข็งแกร่งขึ้นมากในส่วนของฐานทุน ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ ทำให้บริษัทมีความพร้อมอย่างมากสำหรับการขยายการลงทุนใหม่เพิ่มเติมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น

.

“ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาธุรกิจไอทีค่อนข้าง slow down ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทจึงเริ่มมองหาช่องทางการลงทุนอื่นเพิ่มเติม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นจังหวะที่กลุ่มคันทรี่เข้ามา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจเพราะเป็นกลุ่มใหญ่มีความแข็งแรง สามารถที่จะมาผลักดันให้บริษัทเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น           

.

สำหรับการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้จะทำให้เกิดการ synergy กับทั้งกลุ่มเพราะในอนาคตอาจจะมีการนำเสนอแผนการลงทุนหรือธุรกิจที่น่าสนใจเข้ามาเพิ่ม ซึ่งอย่างแรกที่จะนำเสนอเข้ามาก็คือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าจากนี้เราจะเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆ” นายจเรรัฐกล่าวในที่สุด

.

นายเบน เตชะอุบล กรรมการ บมจ.ดราก้อน วัน หรือ D1 เปิดเผยว่ามีแผนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติพัฒนาที่ดินจำนวน 13 ไร่ 89 ตารางวา ถนนศรีนคินทร์กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามซีคอนสแควร์) ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จึงจะสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้

.

โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดรอบด้าน เพื่อพัฒนาที่ดินดังกล่าวให้สามารถก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูล พบว่าที่ดินดังกล่าวเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low-rise จำนวน 8 อาคาร เพรา ะตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวทุกปี แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็ตาม ที่สำคัญโครงการนี้มีโลเคชั่นที่ดีที่สุด โดยพื้นที่อยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์

.

มีระยะทางจากห้างสรรพสินค้ามายังพื้นที่ดังกล่าวเพียงประมาณ 130 เมตร และยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังปรับปรุงให้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นด้วย และโครงการนี้ได้รวบรวมเอาจุดอ่อนและจุดด้อยของโครงการต่างๆ มาศึกษาและแก้ไข เพื่อให้ได้โครงการที่ดีที่สุดและสามารถนำเสนอให้กับผู้บริโภคได้แบบโดนใจ