เนื้อหาวันที่ : 2010-04-29 14:28:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2564 views

ผาแดงเดินหน้าพัฒนาสัมปทานแหล่งแร่ในลาวและพม่าเป็นแหล่งวัตถุดิบใหม่

ผาแดงอินดัสทรี เผยเตรียมแผนปิดเหมืองแม่สอดและฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเมื่อสิ้นสุดอายุของเหมือง ลั่นโครงการพัฒนาแหล่งแร่ในลาวจะเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

ผาแดงอินดัสทรี เผยเตรียมแผนปิดเหมืองแม่สอดและฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเมื่อสิ้นสุดอายุของเหมือง ลั่นโครงการพัฒนาแหล่งแร่ในลาวจะเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทภายใน 2-3 ปีข้างหน้า         

.

มร. อังเดร์ วัน แดร์ เอเดน กรรมการผู้จัดการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

.

วันนี้ (29 เม.ย. 2553)  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รายงานว่าบริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาสัมปทานแหล่งแร่ในลาวและพม่า เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบแห่งใหม่เพื่อทดแทนเหมืองแม่สอดซึ่งอายุเหมืองจะสิ้นสุดลงในปี 2559 ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้เตรียมแผนปิดและฟื้นฟูสภาพเหมืองเมื่อสิ้นสุดอายุของเหมือง โดยได้เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

.

มร. อังเดร์ วัน แดร์ เอเดน กรรมการผู้จัดการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าโครงการสำรวจแหล่งแร่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นภารกิจที่สำคัญของบริษัทในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า โดยบริษัทได้เริ่มทำการสำรวจในพื้นที่ภาคเหนือของแขวง  เวียงจันทน์ ผลการเจาะสำรวจขั้นต้นพบว่ามีแนวโน้มสูงที่จะพบแร่สังกะสีปริมาณ 1 ล้านเมตริกตัน 

.

มร. อังเดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทยังได้ทำสัญญาสิทธิในการทำเหมืองกับผู้ถือสัมปทานเหมืองในประเทศพม่าใกล้อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในปี 2553 นี้

.

ในส่วนของการปิดและฟื้นฟูเหมืองแม่สอดนั้น บริษัทได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในส่วนพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง โดยได้ริเริ่มโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำของเหมืองแม่สอดมาตั้งแต่ปี 2546 โดยได้ใช้หญ้าแฝกเป็นพืชเบิกนำเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพดินก่อนจะปลูกต้นไม้ยืนต้น จนถึงปัจจุบันมีจำนวนหญ้าแฝกที่ปลูกไปแล้ว 13 ล้านต้น ส่งผลให้เหมืองแม่สอดเป็นแหล่งปลูกหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย

.

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 265 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.31 บาท เมื่อเทียบกับ 1.17 บาทในปี 2551 โดยบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผล 0.92 บาทต่อหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553

.

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาทและชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว บริษัทประกอบธุรกิจเหมืองแร่และโรงถลุงแร่สังกะสีสำหรับผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธ์และโลหะสังกะสีผสมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในประเทศและส่งออก