เนื้อหาวันที่ : 2010-04-27 11:24:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2759 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าขายไฟฟ้าให้กฟผ.

ราชบุรีโฮลดิ้ง เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้ช่วยให้ระบบไฟฟ้าไทย-ลาว มั่นคงยิ่งขึ้น

ราชบุรีโฮลดิ้ง เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้ช่วยให้ระบบไฟฟ้าไทย-ลาว มั่นคงยิ่งขึ้น

.

.

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ราชบุรีโฮลดิ้ง”)ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

.

จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว มีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันที่โรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิง พาณิชย์ ซึ่งมีกำหนดจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558

.

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทได้ลงทุนร่วมกับกลุ่มบ้านปูและ Lao Holding State Enterprise (LHSE) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ลงนามกันในวันนี้ กฟผ. จะเป็นผู้รับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการเป็นระยะเวลา 25 ปี

.

ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนและยังทำให้กำลังผลิตติดตั้งรวมของบริษัทเติบโตขึ้นอีก 715 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการลงทุน ที่สำคัญโครงการโรงไฟฟ้าหงสายังช่วยให้ระบบไฟฟ้าของไทยและ สปป. ลาวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้อย่างเต็มที่”

.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงทุนโดยบริษัทฯ (ร้อยละ40) บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (ร้อยละ 40) และบริษัท Lao Holding State Enterprise (ร้อยละ 20) เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า

.

โดยใช้ถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงหลัก มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1,878 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 3 ยูนิต ๆ ละ 626 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2558 โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับซื้อกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุ 25 ปี ที่ได้ลงนามร่วมเมื่อวันที่ 2เมษายน 2553