เนื้อหาวันที่ : 2010-04-26 13:44:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3693 views

ไฟฟ้าห้วยเหาะ บุกลาวศึกษา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำเซเปียน – ห้วยซอย

ไฟฟ้าห้วยเหาะ บริษัทย่อยโกลว์ เซ็นเอ็มโอยูกับรัฐบาลลาวศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำเซเปียน - ห้วยซอย แขวงอัตตะปือ ในตอนใต้ของ สปป.ลาว

ไฟฟ้าห้วยเหาะ บริษัทย่อยโกลว์ เซ็นเอ็มโอยูกับรัฐบาลลาวศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำเซเปียน – ห้วยซอย แขวงอัตตะปือ ในตอนใต้ของ สปป.ลาว

.

นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานกรรมการบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด

 .

บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด  (HHPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโกลว์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding (MOU)) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำเซเปียน – ห้วยซอย แขวงอัตตะปือ ในตอนใต้ของ สปป.ลาว

 .

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าในจัดขึ้นที่เวียงจันทร์ โดยมีผู้แทนรัฐบาลสปป.ลาว  นายทองมี พมวีไซ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานกรรมการบริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของโกลว์  ผู้แทนบริษัทผู้ร่วมทุนจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EdL) และ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน และและรัฐบาลลาว เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

.

บันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้อนุญาตให้ HHPC เป็นผู้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำเซเปียนตอนล่าง ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อาทิ อุทกวิทยา (hydrological)  ภูมิประเทศ (Topographical)  และ ธรณีวิทยา (Geological)  ตลอดจนการศึกษาทางด้านสังคม - เศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม      

 .

โดยจะใช้เวลาในการศึกษา 18 เดือนจึงจะทราบผล ทั้งนี้ หากผลการศึกษาซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านเทคนิคและผลตอบแทนด้านการเงิน และเงื่อนไขของสัญญาที่เหมาะสม โครงการก็จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2558

.

“การศึกษาในเบื้องต้น โครงการเซเปียน –ห้วยซอย จะเป็นโครงการที่ดี และเราหวังว่าการขยายโครงการนี้จะช่วยให้การใช้ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้โรงไฟฟ้าห้วยเหาะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้ากลับมายังประเทศไทยได้เกือบสองเท่า

.

นอกจากนี้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทโกลว์ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในประเทศไทย และ สปป.ลาวต่อไป” นายเอซ่า เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโกลว์ กล่าว