เนื้อหาวันที่ : 2010-04-22 14:51:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1487 views

เปิดโลกใต้ทะเล เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกทะเลไทย

เชฟรอนหนุนโครงการฝึกอบรม “เปิดโลกใต้ทะเล เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกทะเลไทย รุ่นที่ 1” ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เชฟรอนหนุนโครงการฝึกอบรม “เปิดโลกใต้ทะเล เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกทะเลไทย รุ่นที่ 1” ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

.

.

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทางเชฟรอนได้สนับสนุนโครงการฝึกอบรม “เปิดโลกใต้ทะเล เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกทะเลไทย รุ่นที่ 1” ค่ายเยาวชนนี้จัดขึ้น ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจิรวัชร์ สิงห์ดี เป็นประธานในพิธีเปิด

.

ในงานนี้นายชัยวัฒน์ เยาวภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้ร่วมพิธีเปิดค่าย และเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 473,100 บาท โดยมี รศ. ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ

.

โครงการฝึกอบรม “เปิดโลกใต้ทะเล เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์มรดกทะเลไทย รุ่นที่ 1” นี้ จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการในครั้งแรกนี้มีเยาวชนทั้งสิ้น 75 คนจาก 6 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาสและยะลา เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นเป็นระยะ 6 วันเต็ม

.

โดยเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเล ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ แนวปะการัง ซึ่งมีความสำคัญทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวและการประมง และระบบนิเวศน์กับผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมยังรวมไปถึงการเรียนรู้การดำน้ำแบบผิวน้ำ เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ ณ อุทยานแห่งชาติทางทะเลหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 

.

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากเชฟรอน ในเรื่อง “บริษัทเชฟรอนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิ่งแวดล้อม” และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาด และปล่อยปูม้า หอยชักตีน และหมึกทะเล เพื่อคืนชีวิตสู่ท้องทะเล เชฟรอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายรากแก้ว ค่ายธรณีวิทยา และค่ายนิเวศน์วิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน มาอย่างต่อเนื่อง