เนื้อหาวันที่ : 2010-03-15 11:13:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1479 views

ชาวบางสะพานเดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชาวอำเภอบางสะพาน ร่วมกับเครือสหวิริยา ผลักดันแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เผยหลังเดินหน้าโครงการเมื่อปี 2552 เริ่มเห็นผลการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ

ชาวอำเภอบางสะพาน ร่วมกับเครือสหวิริยา ผลักดันแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต เผยหลังเดินหน้าโครงการเมื่อปี 2552 เริ่มเห็นผลการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ

.

.

กลุ่มผู้นำชุมชนและชาวอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเครือสหวิริยา ผลักดันแผนพัฒนาด้านต่างๆ ในอำเภอบางสะพาน เผย หลังเดินหน้าโครงการเมื่อปี 2552 เริ่มเห็นผลการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ ชุมชนได้ประโยชน์ทั้งตรงและอ้อม จับมือกันใช้เวทีประชุมสร้างและพัฒนาบางสะพานต่อไป

.

กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางธรรมชาติ และชาวบางสะพาน ใช้เวทีประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนา” ครั้งที่ 5 สะท้อนความเห็นและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกับเครือสหวิริยา เพื่อเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางสะพาน      

.

นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำนันตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำชุมชน กล่าวว่า “เวทีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ นี้ ถือว่าเป็นเวทีกลางในการระดมสมองและความคิดเห็นเพื่อชาวบางสะพาน เพราะเป็นเวทีที่พบกันระหว่างตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนคือเครือสหวิริยา     

.

ตัวอย่างของการพัฒนาที่เห็นได้ชัดคือปัจจุบันมีโครงการเพื่อชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการหลายโครงการ เช่น จัดตั้งธนาคารชุมชน โครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน อาทิ น้ำยาล้างจาน, กลุ่มตัดเย็บผ้าและถุงมือ ซึ่งเครือสหวิริยาก็มาช่วยสานต่อเพิ่มองค์ความรู้ ดูแลด้านการตลาดร่วมกัน พาไปศึกษาดูงาน ทำให้หลายกลุ่มในอำเภอฯ เริ่มมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น”

.

“ซึ่งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของคณะทำงานฯ นี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้เวทีนี้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนกับเครือสหวิริยา เช่น ชุมชน กังวลใจเรื่องการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทก็นำมาตรการหรือกฎระเบียบมาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมกับได้ดำเนินงานตามสิ่งที่ชุมชนต้องการ

.

เราในฐานะผู้นำชุมชนก็แจ้งให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบต่อไป ก็ถือว่าร่วมกันทำให้สังคมเป็นสุข และเศรษฐกิจก็ดี สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตนก็พร้อมจะพัฒนาร่วมไปกับเครือสหวิริยา และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

.

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบทางสังคม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เป็นโอกาสดีที่มีเวทีกลางในการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากตัวแทนชาวบางสะพาน เพื่อมาช่วยกันพัฒนาบางสะพานและประสานประโยชน์ร่วมกัน

.

ขณะนี้ทุกแผนงานในคณะ ทำงานนี้ คืบหน้าเป็นอย่างมาก มั่นใจว่าในปี 2553 นี้ จะสามารถร่วมมือผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทในเครือสหวิริยาจากพื้นที่อำเภอบางสะพานได้มากกว่า 70 ล้านบาท

.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชุมชนเอง อาทิ ถุงมือผ้า, น้ำยาล้างจาน, เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ ที่จะมีสัดส่วนเพิ่มยอดซื้อเป็น 220% จากปี 2552 ด้วยเม็ดเงินเฉพาะหมวดนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้กลุ่มอาชีพสามารถผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

.

รวมทั้งดูแลมาตรฐานของสินค้าร่วมกันด้วย สำหรับแผนปีนี้จะมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆ กันโดยเชื่อมั่นว่าอำเภอบางสะพานจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ภาครัฐ ประชาชน และภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้อย่างลงตัว” นา ยนาวากล่าวทิ้งท้าย