เนื้อหาวันที่ : 2010-03-11 08:53:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1825 views

เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมกับจีโอไซเคิล

จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของปูนซีเมนต์นครหลวง พานักเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ เยี่ยมโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

.

จีโอไซเคิล สายงานธุรกิจของปูนซีเมนต์นครหลวง ได้จัดพาคณะนักเรียนนานาชาติ โรงเรียนเซนต์จอห์นแมรี่ จังหวัดสระบุรี เกรด 2-6 จำนวนกว่า 200 คน เข้าเยี่ยมโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

.

โดยการเรียนรู้การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชนต่อไป