เนื้อหาวันที่ : 2010-03-10 09:38:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2092 views

TRT โชว์กำไรปี 52 สุทธิ 220.75 ล้าน

ถิรไทย เผยรายได้ปี 52 เป็นไปตามเป้า ทำกำไรสุทธิ 220.75 ล้านบาท ผู้ถือหุ้น เฮปันผลเกินคาด เตรียมอ้าแขนรับทรัพย์

ถิรไทย หรือ TRT โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่ง เผยรายได้ปี 2552 เป็นไปตามเป้า 2,263.67 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 220.75 ล้านบาท เทียบกับปี 51 เพิ่มขึ้น 8.24 % ผู้ถือหุ้นเตรียม เฮ รับทรัพย์ปั่นผลเกิดคาด 0.55 บาทต่อหุ้น และผู้ใช้สิทธิ TRT-W1 รับด้วย ด้านผู้บริหารถิรไทยยิ้มไม่หุบ

..

พร้อมเผยบริษัทฯได้รับพิจารณาให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะเข้าประมูลงานอย่างเป็นทางการจาก กฟผ. และกฟน.  ทำให้บริษัทฯมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นอีก คาดเป้ารายได้ปีนี้โต 2.3 – 2.5 พันล้านบาท หรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

.

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

.

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2552 ว่า ผลการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 2,263.67 ล้านบาท

.

เปรียบเทียบกับปี 2551 อยู่ที่ 2.14 พันล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และ ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายในขายและบริหารเป็นไปตามงบประมาณ ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 220.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2551 อยู่ที 203.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 

.

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่จ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,139,842.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.41 โดยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

.

สำหรับการปันผลในปีนี้ จะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่ดี และมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต และเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการแปลงสภาพวอร์แรนต์ ส่งผลให้บริษัทได้รับเงินจากการแปลงสภาพกว่า 100 ล้านบาทซึ่งเพียงพอสำหรับการลงทุนในอนาคต ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 1,000 ล้านบาทแล้ว ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

.

ในส่วนของรายได้บริษัทในปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ที่ 2,147.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2551 เท่ากับ 2,027.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 เนื่องจากบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี และสามารถส่งมอบให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

.

รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วยการให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลง และงานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า ในปี 2552 เท่ากับ 75.72 ล้านบาท

.

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับทิศทางของบริษัทในปี 2553 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะทำได้อยู่ที่ 2,300 - 2,500 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะคงรักษาระดับให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคาดว่าจะอยู่ที่ 20-25 %

.

ควบคู่กับการรักษาสัดส่วนตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมาตรการในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อการรักษาอัตราเติบโตของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 5-8 ทั้งในส่วนราคาต้นทุนวัตถุดิบ อาทิ ทองแดงและเหล็ก ถึงแม้จะมีความผันผวนแต่บริษัทไม่มีความกังวลมากนักเพราะมีการจัดการต้นทุนให้มีความสม่ำเสมอแล้ว

.

“รู้สึกดีใจ และต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าทุกแห่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของคนไทย และในปีนี้ บริษัทฯได้รับพิจารณาให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะเข้าประมูลงานอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้านครหลวง ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่

.

รวมถึงความพร้อม และโอกาสในการขยายฐานตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และราคาที่เป็นธรรม

.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านระบบการจัดการ อาชีวะอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (TIS/OHSAS 18001) จาก สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ด้วย ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพในสินค้าของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตหม้อแปลงขนาด 300 MVA 230 kV” นายสัมพันธ์ กล่าวปิดท้าย