เนื้อหาวันที่ : 2010-03-04 14:00:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1166 views

SCIB ชูนโยบาย "หุ้นส่วนทางธุรกิจ" หนุนธุรกิจอสังหาฯ ครบวงจร

ธนาคารนครหลวงไทยเดินหน้านโยบายสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ล่าสุดประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท

ธนาคารนครหลวงไทยเดินหน้านโยบายสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ล่าสุดประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.5 พันล้านบาท พร้อมทั้งให้การสนับสนุนวงเงินหนังสือค้ำประกันหุ้นกู้ 975 ล้านบาท เชื่อมั่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแนวโน้มยังสดใสแม้หลังสิ้นสุดมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์

.

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

.

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนวงเงินหนังสือค้ำประกันหุ้นกู้ จำนวน 975 ล้านบาท และสัญญาจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย “หุ้นกู้มีการ ค้ำประกันบางส่วนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556”

.

โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทมีการค้ำประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB เพื่อใช้เป็นทุนในการขยายโครงการของบริษัท โดยสามารถจำหน่ายได้หมดอย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)         

.

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีแนวโน้มสดใสแม้จะสิ้นสุดมาตรการยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพจะสามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้แรงกดดันของการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น

.

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ธนาคารให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ (Pre Finance) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าโครงการ (Post Finance) พร้อมบริการ กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ “SCIB Mortgage Plus”       

.

รวมตลอดถึงการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อระดมเงินในตลาดทุน ภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการเป็น “หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรและยั่งยืนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างธนาคารกับลูกค้า” หรือ “Right Business Partner for Life”

.

“ในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้ 2553 ธนาคารจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบ้านธนาคารนครหลวงไทย (SCIB Home Loan) ที่จะได้รับประโยชน์ทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดมาตรการยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้คาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท” นายชัยวัฒน์ กล่าว