เนื้อหาวันที่ : 2010-03-04 10:18:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2079 views

โรลส์-รอยซ์ ยิ้มรับส่วนแบ่งจากสัญญากับสายการบินชั้นนำระดับโลก

โรลส์-รอยซ์แถลงส่วนแบ่งจากการสั่งซื้อเครื่องยนต์ V2500 กับสายการบินชั้นนำระดับโลกสามแห่ง มีมูลค่าถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โรลส์-รอยซ์ บริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานระดับโลก ได้รับส่วนแบ่งจากสัญญากับสายการบินชั้นนำระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ สายการบินเสฉวน แอร์ไลนส์ สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวยส์ และสายการบินตุรกี แอร์ไลนส์ เพื่อขับเคลื่อนอากาศยานแอร์บัส A320  ของทั้ง 3 สายการบิน ส่วนแบ่งจากสัญญาการสั่งซื้อครั้งนี้ที่โรลส์-รอยซ์ได้รับมีมูลค่าถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

.

.

เครื่องยนต์ V2500 ที่ได้รับการสั่งซื้อทั้งหมดผลิตโดยบริษัทร่วมทุน อินเตอร์เนชั่นนัล แอโร เอ็นจินส์ หรือไอเออี (International Aero Engines / IAE) ซึ่งโรลส์-รอยซ์เป็นผู้ถือหุ้นอาวุโส  หุ้นส่วนอื่นๆ ของ ไอเออีรวมถึงบริษัทแพรตต์ แอนด์ วิทนีย์ บริษัทแจแปนนิส แอโร เอ็นจินส์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทเอ็ม ที ยู แอโร เอ็นจินส์ 

.

สายการบินเจ็ทสตาร์ บริษัทในเครือของสายการบินแควนตัส แอร์เวยส์ ได้เลือกเครื่องยนต์ V2500 เพื่อขับเคลื่อนฝูงบินใหม่ที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินจำนวน 50 ลำ โดยมีการสั่งซื้อแบบทางเลือกและสิทธิ์ในการซื้อเครื่องยนต์เพิ่มมากถึงอีก 40 เครื่อง  อากาศยานทั้งหมดจะได้รับการกระจายไปตามฝูงบินต่างๆ ของเจ็ทสตาร์ กรุ๊ป

.

ซึ่งรวมถึงการลงทุนของแควนตัสในสายการบินราคาประหยัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย และแวลูแอร์ของสิงคโปร์ ไปจนถึง สายการบินเจ็ทสตาร์ แปซิฟิค ซึ่งเป็นสายการบินภายในประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเวียตนาม

.

สัญญาระหว่างโรลส์-รอยซ์และเจ็ทสตาร์นับรวมถึงสัญญาการให้บริการเครื่องยนต์ระยะยาวสำหรับอากาศยานที่ได้รับการสั่งซื้อ ไปจนถึงเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับอากาศยาน 40 ลำ ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติการให้แก่สายการบินทั้งสามในเครือของเจ็ทสตาร์ กรุ๊ป 

.

สายการบินเสฉวน แอร์ไลนส์ ตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์ V2500 เพื่อขับเคลื่อนอากาศายานแอร์บัส A320 จำนวน 12 ลำที่ได้รับการสั่งซื้อแล้ว  สัญญาฉบับนี้นับรวมถึงสัญญาการให้บริการเครื่องยนต์ระยะยาวสำหรับอากาศยานดังกล่าวที่มีกำหนดส่งมอบในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554 ไปจนถึง 2558 

.

ปัจจุบัน    เสฉวน แอร์ไลนส์ มีฝูงอากาศยานในตระกูล A320 จำนวน 61 ลำ ที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการและได้รับการสั่งซื้อแล้ว ซึ่งล้วนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V2500 

.

ตุรกี แอร์ไลนส์ สายการบินแห่งชาติของตุรกี วางใจเลือกเครื่องยนต์ V2500 เพื่อขับเคลื่อนอากาศยานในตระกูลแอร์บัส A320 ที่ได้รับการสั่งซื้อแบบยืนยัน 20 เครื่อง และแบบทางเลือก 10 เครื่อง อากาศยานทั้งหมดมีกำหนดส่มอบในระหว่างปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2556 โดยจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการขยายเครือข่ายการบินของตุรกี แอร์ไลนส์

.
ในปัจจุบัน ตุรกี แอร์ไลนส์ ปฏิบัติการด้วยฝูงอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของไอเออีจำนวน 45 ลำ  ทั้งนี้ อากาศยานจำนวน 20 ลำ ที่ได้รับการสั่งซื้อแบบยืนยันแล้ว ประกอบไปด้วยอากาศยาน A319 จำนวน 6 ลำ และอากาศยาน A321 จำนวน 14 ลำ 
.

เครื่องยนต์ V2500 ซึ่งมีกำลังขับอยู่ที่ 22,000 – 33,000 ปอนด์ เป็นกำลังขับเคลื่อนให้แก่อากาศยานแอร์บัสในตระกูล A319 A320 และ A321 รวมไปจนถึงอากาศยานในตระกูลแอร์บัส คอร์ปอเรท เจ็ทไลเนอร์  ปัจจุบันมีเครื่องยนต์ V2500 เกือบ 6,000 เครื่อง จากทั่วโลกที่กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการรวมถึงได้รับการสั่งซื้อแบบยืนยันแล้ว