เนื้อหาวันที่ : 2010-02-22 10:35:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2126 views

ส.อ.ท. เผย ม.ค. 53 ยอดผลิตรถยนต์โตทะลุ 43%

ส.อ.ท.ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน ม.ค. 53 พุ่ง 54.5% คุยโวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิประชานิยมเห็นผล ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น กำลังซื้อเพิ่มขึ้น

ส.อ.ท.ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน ม.ค. 53 พุ่ง 54.5% คุยโวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิประชานิยมเห็นผล ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น กำลังซื้อเพิ่มขึ้น

.

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคม 2553 ดังต่อไปนี้

.
ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมกราคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 49,560 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 54.5 แต่ลดลงจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 31.25 เนื่องจากเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา มีการจัดงานมหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ยอดขายในเดือนธันวาคมสูงกว่าเดือนอื่นๆ  

.

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ 49,560 คัน นี้ เป็นไปตามเป้าที่คาดว่า ยอดขายภายในประเทศปี 2553 จะถึง 600,000 คัน ซึ่งมากกว่าปี 2552 ที่ขายได้ 548,871 คัน โตขึ้นร้อยละ 9.32        

.

ทั้งนี้ เป็นผลจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้น และจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าหลายตัวสูงขึ้น รวมทั้งมีรถยนต์รุ่นเล็กมาเสริมตลาดด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 153,312 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 39.45 และเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 3.99 

.

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม 2553 มีทั้งสิ้น 103,892 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 43.39 แต่ลดลงจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 7.01รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 32,680 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 70.97

.

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 20 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 66.10

.

รถยนต์บรรทุก เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 71,192 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 33.61
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 69,586 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 33.36 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 25,076 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 70.55
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 35,546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 1.32
· รถกระบะ PPV 8,964 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 274.59
· รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 526 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 136.94
· รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 353 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 20.89
· รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 727 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 23.64

.
ผลิตเพื่อส่งออก 

เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 57,380 คัน เท่ากับร้อยละ 55.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 8.48 เนื่องจากตลาดส่งออกทุกตลาดดีขึ้นจากปีที่แล้ว 

.

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2553 ผลิตเพื่อการส่งออก 12,248 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 2.21 
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 45,132 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 10.31 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 9,732 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 17.52
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 29,304 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 4.91
· รถกระบะ PPV 6,096 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 235.87

.
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 

เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 46,512 คัน เท่ากับร้อยละ 44.77 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 137.79 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่สูงขึ้น

.

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2553 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 20,432 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 186.48
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 24,454 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 117.04 ซึ่งแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 15,344 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 138.93
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 6,242 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 46.29
· รถกระบะ PPV 2,868 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2552 ร้อยละ 396.19

.
รถบรรทุก เดือนมกราคม 2553 ผลิตได้ 1,606 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 45.74 
.

รถจักรยานยนต์เดือนมกราคม 2553 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 202,311 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 20.97 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 159,581 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 15.24 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 42,730 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 48.58

.
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนมกราคม 2553 ส่งออก 58,525 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 18.34 และมากกว่าเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 9.18 มีมูลค่าการส่งออก 28,132.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 22.13

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,368.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 231.95
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 9,174.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 65.88
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 900.05 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 2.97

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 39,575.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 32.33

.
รถจักรยานยนต์

เดือนมกราคม 2553 มีจำนวนส่งออก 44,370 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 10.94 และน้อยกว่าเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 30.64 โดยมีมูลค่า 980.09 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 37.90

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 876.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 13.03
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 51.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 128.65

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 1,907.50 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2552 ร้อยละ 26.86

.

เดือนมกราคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 41,483.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 27.59  ปี พ.ศ. 2553 ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ 1,400,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ส่งออกรถยนต์ 800,000 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

.

นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้สรุปตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ. 2553 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้

.
รถยนต์

ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2553 ประมาณ 1,400,000 คัน สูงสุดตั้งแต่มีอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2504) มากกว่าปี พ.ศ. 2552 จำนวนประมาณ 400,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.14 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 800,000 คัน เท่ากับร้อยละ 57.14 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 600,000 คัน เท่ากับร้อยละ 42.86 ของยอดการผลิตทั้งหมด

.

· ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 800,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2552 จำนวน 248,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.93 (ปี พ.ศ. 2551 ส่งออกรถยนต์ 776,000 คัน ก่อนตกลงมาเหลือ 535,000 คัน ในปี พ.ศ. 2552)
· ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 600,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 153,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.23

.
รถจักรยานยนต์

ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2553 ประมาณ 1,780,000 คัน มากกว่าปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 1,634,000 คัน เพิ่มขึ้น 146,000 คัน คิดเป็นร้อยละ 8.94 แยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 130,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีจำนวน 115,000 คัน เพิ่มขึ้น 15,000 คัน หรือร้อยละ 13.04 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,650,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีจำนวน 1,519,000 คัน เพิ่มขึ้น 131,000 คัน หรือร้อยละ 8.62