เนื้อหาวันที่ : 2010-02-17 09:40:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2303 views

กรีซปัดรับความช่วยเหลือปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ

ผู้นำประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเตรียมเข้าช่วยเหลือปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของกรีซ หวังสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของยูโรโซนและค่าเงินยูโรโดยรวม

ผู้นำประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเตรียมเข้าช่วยเหลือปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของกรีซ หวังสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของยูโรโซนและค่าเงินยูโรโดยรวม

.

-  แม้ว่าการประชุมหารือของกลุ่มผู้นำประเทศยุโรปเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 53 ที่ผ่านมาจะยังไม่มีแผนการให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม

.

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้นำประเทศยุโรปเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องยื่นมือช่วยเหลือทางการเงินกับกรีซ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของยูโรโซนและค่าเงินยูโรโดยรวม เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตหนี้สาธารณะของกรีซในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ คาดว่าประเทศเศรษฐกิจหลักในสหภาพยุโรป เช่น เยอรมันและฝรั่งเศสอาจเข้าช่วยเหลือกรีซผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (Bilateral Aid)

.

โดยกรีซได้ยืนยันในการประชุมผู้นำประเทศยุโรปว่า จะลดการขาดดุลงบประมาณลงร้อยละ 4 ในปีนี้ และจะลดระดับการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ภายในกรอบร้อยละ 3 ของ GDP ภายในปี 2555 ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมากรีซประสบภาวะขาดดุลการคลังสูงถึงกว่าร้อยละ 12.7 ของ GDP ซึ่งสูงเกินกว่าข้อจำกัดของสหภาพยุโรปถึง 4 เท่า

.
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง