เนื้อหาวันที่ : 2010-02-16 08:46:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 817 views

พลังงงานเร่งตรวจปริมาณเอทานอลหวั่นไม่พอผลิตไบโอดีเซล

กระทรวงพลังงาน เร่งตรวจสอบปริมาณเอทานอลในประเทศว่าเพียงพอต่อการนำมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือไม่ หวังประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 3 แทน บี 2 ปลายเดือนมีนาคมนี้

กระทรวงพลังงาน เร่งตรวจสอบปริมาณเอทานอลในประเทศว่าเพียงพอต่อการนำมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือไม่ หวังประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 3 แทน บี 2 ปลายเดือนมีนาคมนี้

.

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

.

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณเอทานอล จากปาล์มน้ำมันดิบ และผลปาล์มน้ำมันทั่วประเทศว่า มีปริมาณเพียงพอในการนำมาใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันไบโอดีเซล บี 3 และ บี 5 ได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบทั้งในคลังและสต็อกน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการ

.

หากมีปริมาณเพียงพอก็จะประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 3 แทน บี 2 ทันที ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ จำเป็นต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาอนุมติก่อน

.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลทั่วประเทศอยู่ที่ 53 ล้านลิตร โดยแบ่งเป็น ไบโอดีเซล บี 5 จำนวน 23 ล้านลิตร และไบดีเซล บี 2 จำนวน 30 ล้านลิตร ส่งผลให้มีความต้องการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ซึ่งเป็นส่วนผสมในน้ำมันไบโอดีเซล ประมาณ 1.8 ล้านลิตร

.
ที่มา : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์รัฐบาลไทย