เนื้อหาวันที่ : 2010-02-15 08:47:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1226 views

ปตท.เตรียมแผนรับแหล่งก๊าซฯ ในพม่าหยุดทำงานชั่วคราว

ปตท.เผยแหล่งยาดานาในพม่ามีแผนหยุดผลิตก๊าซฯ ชั่วคราวส่งผลให้ปริมาณก๊าซฯ หายไปจากระบบถึงพันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มั่นใจยังสามารถบริหารเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้

ปตท.เผยแหล่งยาดานาในพม่ามีแผนหยุดผลิตก๊าซฯ ชั่วคราวส่งผลให้ปริมาณก๊าซฯ หายไปจากระบบถึงพันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มั่นใจยังสามารถบริหารเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้

.

.

นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานาจากประเทศสหภาพพม่ามีแผนหยุดการผลิตก๊าซฯ ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2553 เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 

.

เพื่อก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ และติดตั้งอุปกรณ์บนแท่นผลิตแหล่งยาดานา เพื่อส่งก๊าซฯ ไปยังสหภาพพม่า ส่งผลให้ปริมาณก๊าซฯ จากแหล่งตะวันตกหายไปจากระบบฯ ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

.
นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท์  กล่าวต่อว่าเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ   ปตท. ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสานงานกับผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทุกแหล่งให้เตรียมความพร้อมในการผลิตเต็มกำลังความสามารถ
2. เตรียมสำรองก๊าซธรรมชาติในระบบท่อส่งก๊าซฯฝั่งตะวันตกให้มีปริมาณสูงสุด รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง NGV   

.
3. จัดเตรียมน้ำมันสำรองให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการใช้ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า
4. ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง โดยการปรับแผนการบำรุงรักษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
.

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมดังกล่าว ปตท. ได้ประสานงานกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง  เชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ รองรับการหยุดจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งในสหภาพพม่าได้โดยไม่มีผลกระทบต่อทุกภาคการผลิต ทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า  ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง (NGV)