เนื้อหาวันที่ : 2010-02-10 14:14:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1901 views

ดีเอชแอลเพิ่มบริการขนส่งสินค้าทัณฑ์บน-ทั่วไป ทางถนนระหว่างประเทศ

ดีเอชแอลตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านลอจิสติกส์ เพิ่มบริการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าทั่วไป สนองความต้องการของลูกค้า

ดีเอชแอลตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านลอจิสติกส์ เพิ่มบริการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าทั่วไป  สนองความต้องการของลูกค้า

.

.

ดีเอชแอลเพิ่มบริการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าทั่วไป ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านลอจิสติกส์ด้วยโซลูชั่นที่หลากหลายและคุ้มค่าสำหรับธุรกิจ

.

ดีเอชแอล ผู้นำด้านธุรกิจลอจิสติกส์ระดับโลก นำเสนอบริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศสำหรับสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าทั่วไป ซึ่งมีทั้งบริการบรรทุกแบบเต็มคันรถ และแบบไม่เต็มคันรถ[1] ตามความต้องการของลูกค้า

.

โดยเป็นการขนส่งที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการส่งสินค้าจากมือผู้ส่งจนถึงมือผู้รับปลายทางในเส้นทางระหว่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ทำให้ ดีเอชแอลมีบริการขนส่งที่หลากหลายมากขึ้นและครอบคลุมเส้นทางให้บริการที่ครบถ้วนทั้งทางอากาศ บก และทะเล

.

สินค้าทัณฑ์บน หมายถึง ชิปเม้นท์ที่เคลื่อนย้ายได้ภายใต้ข้อกำหนดของศุลกากรของประเทศ และจะได้รับการจัดส่งได้เฉพาะในกรณีที่ระบุไว้เท่านั้น โดยดีเอชแอลทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและจัดการทั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้าปลอดภาษี (FTZ) และศูนย์กระจายสินค้าที่การชำระภาษีมักได้รับการผ่อนผันจนกว่าสินค้าจะได้รับการขนย้าย

.

ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและรถบรรทุกสินค้าที่มีเป็นจำนวนมากในภูมิภาคนี้ทำให้ดีเอชแอลสามารถให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศได้ตรงตามตารางเวลาและสามารถลดต้นทุนลงได้ถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ นอกจากนี้ ระยะเวลาขนส่งที่สั้นลงอย่างน้อย 1 วัน

.

เมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลระหว่างท่าเรือ ทำให้มั่นใจว่า ชิปเม้นท์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม ไปจนถึงมากกว่า 2,000 กิโลกรัม จะได้รับการวางแผนการจัดส่งล่วงหน้า และทำให้การจัดส่งถึงที่หมายตรงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าไฮ-เทค ตลอดจนก๊าซและน้ำมัน

.

มร. อะมาดู ดิเอลโล ประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียแปซิฟิกใต้ กล่าวว่า “บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศตามตารางเวลาจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบซัพพลายเชนของลูกค้า ด้วยบริการขนส่งชิปเมนท์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีบริการให้เลือกมากกว่าเดิมทั้งทางอากาศ ทางทะเล และ/หรือทางถนน

.

ในปีที่ผ่านมา เราเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแง่บริการขนส่งสินค้าทางถนน นอกเหนือจากบริการขนส่งทางอากาศและทางทะเล ปริมาณของสินค้าที่ขนส่งทางถนนระหว่างทั้งสามประเทศระหว่างปี 2552 จนถึงปี 2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยคาดว่าอัตราการเติบโตทบต้นประจำปีของการขนส่งสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปโภคบริโภค จะอยู่ที่ร้อยละ 8”

.

มร. โทมัส ทีเบอร์ ประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียใต้ เปิดเผยว่า “บริการนี้จะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำพันธมิตรทางการค้ากันมานาน มูลค่าการค้าระหว่างมาเลเซียและไทยเพิ่มขึ้นจาก 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2549 เป็น 19.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2551 

.

นอกจากนี้ มาเลเซียยังเป็นพันธมิตรทางการค้าอันดับแรกของสิงคโปร์ด้วยมูลค้าการค้าระหว่างประเทศถึง 111.4 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ ในปี 2551 ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อน[2]

.

ซึ่งโดยปกติแล้ว ชิปเม้นท์จะถูกขนส่งมายังกรุงเทพฯ เพื่อกระจายในประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม เราตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขี้นทางภาคใต้ของไทย จึงได้ออกแบบบริการของเราให้สินค้าที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยสามารถสำแดงรายการสินค้าได้ที่ชายแดน อ.สะเดา ก่อนที่จะกระจายสินค้าภายในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป”

.

แซม แอง ประธานกรรมการบริหาร ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศของดีเอชแอลจะดำเนินการจากศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง สะเดา และสิงคโปร์ การขนส่งสินค้าทัณฑ์บนและสินค้าทั่วไประหว่างประเทศทางถนนให้บริการตั้งแต่การรับของและจัดส่งระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียตามโซนรหัสไปรษณีย์ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ บริการนี้มีศักยภาพที่จะทำให้พื้นที่ในส่วนนี้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นตลาดการค้าที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

.

นอกจากจะให้บริการการรับของและจัดส่งถึงที่แล้ว บริการเพิ่มมูลค่าอื่นๆ ที่มาพร้อมกับบริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ยังรวมถึง บริการประกันภัยเสริม บริการดำเนินพิธีการศุลกากร และการจัดการด้านเอกสารการนำเข้า ส่งออก และการผ่านทาง ตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย

.

[1] การบรรทุกแบบเต็มคันรถ (Full Truck Load – FTL) หมายถึง การบริการขนส่งเฉพาะจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ด้วยราคาที่คุ้มค่า ระยะเวลาการขนส่งที่ไว้ใจได้ และมีความยืดหยุ่นสูง การบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ (Less than Truck Load - LTL) หมายถึง การบริการทางเลือกในการขนส่งทางถนนสำหรับลูกค้าที่มองหาโซลูชั่นที่มีประสิทธิผลดีกว่าในการขนส่งสินค้าปริมาณไม่มากต่อครั้ง

[2] กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย