เนื้อหาวันที่ : 2010-02-05 09:41:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1235 views

พลังงานเร่งดันโรงแยกก๊าซฯ ที่ 6 พ้นคำสั่งศาล หวังเดินหน้า เม.ย. นี้

กระทรวงพลังงานเตรียมส่ง สผ.ตีความโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เชื่อไม่เข้าข่ายส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงและต้องระงับกิจการ หวังเปิดดำเนินการต่อเดือน เม.ย. นี้

กระทรวงพลังงานเตรียมส่ง สผ.ตีความโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เชื่อไม่เข้าข่ายส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงและต้องระงับกิจการ หวังเปิดดำเนินการต่อเดือน เม.ย. นี้

.

.

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างประสานกับบริษัท ปตท. และคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเร่งแก้ไขผลกระทบจากปัญหามาบตาพุด โดยในส่วนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ในทางกฎหมายมองว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ เพราะไม่อยู่ในข่ายที่จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงและต้องระงับกิจการ

.

ซึ่งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ 4 ฝ่ายฯ จะเป็นผู้พิจารณาตีความว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรงหรือไม่ และจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.พิจารณา โดยหากได้รับความเห็นชอบจาก สผ. คาดว่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 จะเปิดดำเนินการได้ในเดือนเมษายนนี้ 

.

อย่างไรก็ตาม หากมีการตีความว่าโรงแยกฯ หน่วยที่ 6 เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรง ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะใช้เวลาในการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ และด้านสุขภาพ หรือเอชไอเอ รวมทั้งการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องประมาณ 6-8 เดือน  

.

ซึ่งขณะนี้ ปตท.ได้ดำเนินการควบคู่กัน สำหรับการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น กระทรวงพลังงานได้วางมาตรการป้องกันการขาดแคลนก๊าซแอลพีจีไว้แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าไทยจะต้องนำเข้าแอลพีจีเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อการผลิตปิโตรเคมี ซึ่งโครงการใหม่ 2 ล้านตัน จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากโรงแยกฯ หน่วยที่ 6 นี้

.

นายพรชัย ยังกล่าวถึงกรณีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติบางคล้าที่ขณะนี้ไม่สามารถเดินหน้าทำอีไอเอได้ตามกำหนด ซึ่งบริษัทเอกชนได้ขอหารือว่าจะเปลี่ยนพื้นที่และขยายระยะเวลาการทำอีไอเอ จากเดิมกำหนดการประกาศไอพีพี รอบที่ 2 ต้องส่งผลอีไอเอภายในปีนี้ว่า

.

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการอัยการสูงสุดว่าทางกฎหมายจะสามารถทำตามคำร้องขอของเอกชนในการเปลี่ยนพื้นที่ได้หรือไม่ และควรดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ และติดปัญหาประชาชนในพื้นที่คัดค้าน จนผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งห้ามเอกชนดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

.
ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย