เนื้อหาวันที่ : 2010-02-05 09:05:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 778 views

เอ็นจีโอซัด "มาร์ค" อ่อนแอ เสียเวลาปลดล็อกโครงการมาบตาพุดเอาใจนักลงทุน

เอ็นจีโอจวกรัฐบาลอภิประชานิยมอ่อนแอ ลบหลู่ศาลและประชาชนอย่างรุนแรง พยายามปลดล็อกโครงการมาบตาพุดสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ

เอ็นจีโอจวกรัฐบาลอภิประชานิยมอ่อนแอ ลบหลู่ศาลและประชาชนอย่างรุนแรง พยายามปลดล็อกโครงการมาบตาพุดสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ

.

.

นายศรีสุวรรณ  จรรยา  นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวังต่อความอ่อนแอของรัฐบาลที่พยายามช่วยเหลือนักลงทุนเลว ๆ บางบริษัทที่พยายามกดดันให้รัฐบาลช่วยปลดล็อคโครงการต่าง ๆ ในมาบตาพุด-บ้านฉาง

.

เพียงแค่แสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นก็รีบกลับมากราบคลานสั่งการให้อัยการช่วยทำคำร้องขอศาลเพื่อสนองความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ และพยายามที่จะใช้วิธีการที่สกปรกลับหลังในความพยายามแก้ไขปัญหาที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตลอดมา เริ่มจาก

.

๑)การไม่ยอมรับคำสั่งศาลอย่างสุจริต โดยพยายามหาเหตุผลและช่องทางเพื่อยื่นคำร้องขอปลดล็อคตลอดเวลา แม้ศาลจะวินิจฉัยว่าไม่สามารถปลดล็อคให้ได้แล้วก็ตาม ล่าสุดยังพยายามร้องขอต่อศาลให้ก่อสร้างไปก่อน แล้วค่อยปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ลบหลู่ศาลและภาคประชาชนที่สุด

.

๒)ความพยายามล่อลวงให้ชาวบ้านผู้ฟ้องคดีถอนฟ้อง ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถถอนฟ้องได้

.

๓)การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ ฝ่ายมาแก้ปัญหา แต่คณะกรรมการฯก็เหลิงอำนาจ พยายามต่ออายุตนเองและการหาข้อยุติใด ๆ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

.

๔)การปล่อยให้ข้าราชการที่เกียร์ว่างลอยนวลที่ยื้อไม่ยอมเสนอออกกฎหมายลูกตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง  โดยไม่พิจารณาสอบสวนหรือสั่งการลงโทษใด ๆ เลย

.

๕)ความพยายามสั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยกเลิกบางโครงการในมาบตาพุด-บ้านฉาง ทั้ง ๆ ที่ทุกโครงการเป็นโครงการที่เข้าข่ายตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่ต้องทำและผ่าน EIA 

.

ดังนั้นขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ๗๖ โครงการที่สมาคมฯ ยื่นให้ศาลมีคำสั่งระงับโครงการไปนั้น เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบรายงาน EIA จาก สผ. ไปแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นการหาช่องว่างที่จะไม่ทำ EIA จึงเป็นไปไม่ได้ เพราะหาก สผ.จะแสร้งเอื้อตามคำสั่งของรัฐบาล ก็ควรเตรียมตัวถูกฟ้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เลย

.

๖)ขอเรียกร้องให้ตัวแทนของภาคประชาชนที่นั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระฯ ถอนตัวออกมาจากคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดนั้นเสีย อย่าได้ร่วมสังฆกรรมกับคนของรัฐบาลอีกต่อไป

.

เพราะรัฐบาลไม่เคยมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และเมื่อรัฐบาลยังพยายามที่จะลบหลู่คำสั่งศาลและท้าทายภาคประชาชน สมาคมฯก็จะไม่อ่อนข้อให้อีกต่อไป

.

โดยในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นี้เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาคมฯจะเดินทางไปร้องเรียนกล่าวโทษคณะกรรมการกฤษฎีกา, กนอ. และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการ ปปช. ถนนพิษณุโลก เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่อไป

.
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท