เนื้อหาวันที่ : 2010-02-01 13:34:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2020 views

มหัศจรรย์แห่งปิโตรเลียมปิโตรเคมี กับกลุ่ม ปตท.

ปตท. จัดกิจกรรม “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กระยอง” สรรค์สร้างให้น้อง ๆ ชาวระยองเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง”

.

การมุ่งทำดีเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในปณิธานที่กลุ่ม ปตท.ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากความคาดหวังที่ต้องการให้คนระยอง “กินดีอยู่ดีมีสุข” แล้วกลุ่ม ปตท. ยังให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับเด็กและเยาวชน โดยหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดคือ ต้องการเห็นน้อง ๆ ชาวระยองเป็น “เด็กดี และเด็กเก่ง” 

.

หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสรรค์สร้างให้น้อง ๆ ชาวระยองเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” ที่จัดประเดิมไปในช่วงต้นปี เป็นกิจกรรมที่พี่ๆ กลุ่ม ปตท. จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมี ฯพณฯ องคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และภาคีเครือข่าย               

.

ภายใต้ชื่อกิจกรรม ว่า “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กระยอง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร งานนี้ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ทั้งจังหวัดระยองได้เข้ามาเรียนรู้ ได้ครบ 360 องศา เลยทีเดียว 

.

ความรู้ด้านศาสนา มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ฯลฯ ความรู้ด้านวัฒนธรรม นำตัวอย่างการสืบสานประเพณีการสานเสื่อกระจูดที่ไม่ได้พบเห็นมากนักในปัจจุบัน ส่วนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น กลุ่ม ปตท. ตั้งใจเต็มที่ที่จะให้เด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้ และสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับ ความมหัศจรรย์แห่งปิโตรเลียม ปิโตรเคมี       

.

แน่นอนว่าน้องๆ ต่างได้เห็น ได้สัมผัสและได้ประดิษฐ์วัสดุที่เป็นผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่อยู่รายล้อมเราตั้งแต่เช้าจรดเย็น รวมถึง ความสนุกจากฐานเกมประลองความคิดต่าง ๆ มากมาย

.

พี่ ๆ กลุ่มปตท. หวังว่ากิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้จะช่วยจุดประกายและกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ เยาวชน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังรากฐานทางวิชาการให้แก่เยาวชนตัวน้อยๆ ได้รักวิชาวิทยาศาสตร์ และค่อย ๆ ผลิดอกออกผลทางความคิด เติบโตเป็นบุคลากรในสายวิชาชีพที่มั่นคงและกลับมาทำงานในบ้านเกิดและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมคุณภาพ ตามเป้าหมายของการเป็น “เด็กดีและเด็กเก่ง” นั่นเอง