เนื้อหาวันที่ : 2010-01-26 16:58:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1336 views

ม.เทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาจักรยานยนต์ใช้แก๊สโซฮอล์ E85 สำเร็จ

ม.เทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและส่วนควบอื่นๆของรถจักรยานยนต์เพื่อใช้กับน้ำมัน E85 ได้เป็นผลสำเร็จ เตรียมทดลองใช้จริงนำร่อง 4 อำเภอใน จ.นครราชสีมา

ม.เทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและส่วนควบอื่นๆของรถจักรยานยนต์เพื่อใช้กับน้ำมัน E85 ได้เป็นผลสำเร็จ เตรียมทดลองใช้จริงนำร่อง 4 อำเภอใน จ.นครราชสีมา

.

นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

.

นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการพัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและส่วนควบอื่นๆของรถจักรยานยนต์เพื่อใช้กับน้ำมัน E85 ได้เป็นผลสำเร็จ ในโครงการ “พลังงานทดแทนโดยการใช้เอทานอลจากพืชเศรษฐกิจสำหรับรถจักรยานยนต์ E85 -100 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนา และทดลองออกสู่การใช้จริง

.

โดยใช้กับ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้าดรีม  ฮอนด้าเวฟ ขนาด 100,110 และ 125 ซีซี รวม 6 รุ่น แล้วจำนวน   87 คัน โดยได้ปรับเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ คาบูเรเตอร์ ให้สามารถจ่ายเชื้อเพลิงได้เหมาะสมกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และยืดอายุใช้งานชิ้นส่วนที่เป็นอะลูมิเนียมหรือชิ้นส่วนที่มีทองแดงโดยการชุบนิกเกิลเพื่อลดการกัดกร่อน 

.

ใช้ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งประมาณ 2,500 บาทต่อคัน ซึ่งจะถูกกว่านี้หากมีการผลิตจำนวนมาก เบื้องต้นได้นำร่องใช้กับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและชุมชนเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบใน 4 อำเภอ  ของจังหวัดนครราชสีมา

.

ได้แก่ อ.ครบุรี  อ.ประทาย  อ.ปักธงชัย และ อ.ขามทะเลสอ   โดยจะมีการวางจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นปั๊มหลอดให้กับรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงเครื่องยนต์แล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ 4 อำเภอนำร่องดังกล่าวอีกด้วย

.

โครงการพลังงานทดแทนโดยการใช้เอทานอลจากพืชเศรษฐกิจสำหรับรถจักรยานยนต์ E85 มีขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ การวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 กับรถจักรยานยนต์ การสร้างร้านซ่อมที่มีระบบมาตรฐาน (MoPro Service Shop) การจัดการด้านการขนส่ง (Logistic) น้ำมัน            

.

เพื่อการนำส่งสู่ชุมชนเครือข่ายต้นแบบ และการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 กับรถจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85   ซึ่งหากผลการศึกษาด้านเทคนิคได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็จะขยายผลไปยังชุมชนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆต่อไป

.

“จากข้อมูลที่พบ จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดในประเทศ ประมาณ 9 แสนคัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นภาคที่มีจำนวนรถจักรยานยนต์มากที่สุดในประเทศ หากผลการศึกษาสามารถนำมาใช้ได้กับรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าหรือเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นเครื่องเบนซินให้ประชาชนในชนบทใช้กันอย่างกว้างขวางได้

.

นอกจากจะช่วยประหยัดค่าน้ำมัน จากส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่ถูกกว่าน้ำมันเบนซิน91 ประมาณ 10 บาทแล้ว จะทำให้มีปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้นโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยและมันสำปะหลังให้มีตลาดที่มั่นคงรองรับผลผลิต ลดปัญหาการล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ และยังเป็นหลักการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย”