เนื้อหาวันที่ : 2010-01-26 10:12:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1915 views

ยอดขายรถยนต์ปี 2552 หดตัวลงเกือบ 11%

ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ตลอดปี 52 ลดลงถึง 10.79% ขณะที่ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตสวนกระแสเพิ่มขึ้น 1.43%

ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ตลอดปี 52 ลดลงถึง  10.79% ขณะที่ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตสวนกระแสเพิ่มขึ้น 1.43%

.

.

ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท ตลอดในปี 2552  จำหน่ายได้ทั้งสิ้น 548,871 คัน ลดลง 10.79% จากปีที่ผ่านมา โดยทุกตลาดมีการหดตัวลง ยกเว้นตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.43% ตลาดที่หดตัวสูงสุด คือ ตลาดรถตู้และรถขนาดครึ่งตันอื่นๆ โดยหดตัวลงถึง 25.78%

.

ในตลาดรถยนต์รวมทุกประเภท โตโยต้าจำหน่ายได้เป็นอันดับ 1 ด้วยยอดจำหน่าย 230,585 คัน คิดเป็น 42.01%  อีซูซุมาเป็นอันดับ 2 คือ 110,969 คัน  มีส่วนแบ่งตลาด 20.22% และอันดับ 3 คือ ฮอนด้า จำหน่ายได้ 93,409 คัน คิดเป็น 17.02%         

.

สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภทในเดือนธันวาคม คือ 72,085 คัน  เพิ่มขึ้น 26.40%  เมื่อเทียบกับเดือนพฤษจิกายนที่ผ่านมา โตโยต้าจำหน่ายได้มากที่สุด คือ 28,341 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 39.32% อีซูซุมาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดจำหน่าย 14,113 คัน  มีส่วนแบ่งตลาด 19.58% และฮอนด้ามาเป็นอันดับ 3 จำหน่ายได้ 11,851 คัน คิดเป็น 16.44%

.

สำหรับตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตัน ตลอดในปี 2552 มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 264,824 คัน ลดลง 18.23% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด คือ 109,068 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 41.19% อีซูซุตามมาเป็นอันดับ 2 คือ 102,998 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.89% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดจำหน่าย 20,541 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 7.76%        

.

ตลาดรถปิกอัพขนาด 1 ตันในเดือนธันวาคม มียอดจำหน่ายรวม 34,278 คัน เพิ่มขึ้น 23.77% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด คือ 13,408 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 39.12% ตามมาด้วยอีซูซุจำหน่ายได้ 13,089 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.18% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3  ด้วยยอดจำหน่าย 3,274 คัน คิดเป็น 9.55%

.

ยอดจำหน่ายของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของปี2552 รวมทั้งสิ้น 230,037 คัน เพิ่มขึ้น 1.43%  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โตโยต้าจำหน่ายได้เป็นอันดับ 1 คือ 100,747 คัน คิดเป็น 43.80% ฮอนด้ามาเป็นอันดับ 2 ด้วยยอดจำหน่าย 88,125 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 38.31%  และนิสสันจำหน่ายได้เป็นอันดับ 3 คือ 9,539 คัน คิดเป็น 4.15% 

.

สำหรับตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนธันวาคมนี้ เพิ่มขึ้น 26.51% จากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมียอดจำหน่ายรวมทุกยี่ห้อ 30,431 คัน โตโยต้าจำหน่ายได้สูงสุด 12,207 คัน คิดเป็น 40.11% ฮอนด้ามาเป็นอันดับ 2 จำหน่ายได้ 10,792 คัน  คิดเป็น 35.46% และนิสสันมาเป็นอันดับ 3 คือ 1,708 คัน มีส่วนแบ่งตลาด 5.61%