เนื้อหาวันที่ : 2010-01-20 14:33:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1022 views

ส.อ.ท. ฟุ้ง ธ.ค. 52 ส่งออกมากกว่าปีก่อนถึงเกือบ 23%

ส.อ.ท. เผยเดือน ธ.ค. 2552 ยอดขายรถยนต์ในประเทศพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 22.2% เหตุความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ส.อ.ท. เผยเดือน ธ.ค. 2552 ยอดขายรถยนต์ในประเทศพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง 22.2% เหตุความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

.

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้

.
ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 72,085 คัน สูงสุดในรอบ 3 ปี เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 22.2 เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ร้อยละ 26.4 เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้ประชาชนมีอำนาจซื้อมากขึ้น 

.

สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น การท่องเที่ยวจากต่างประเทศดีขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 อีกทั้งการส่งออกหลายอุตสาหกรรมดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 147,424 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 27.06 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีนี้ร้อยละ 13.17 

.

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 รถยนต์มียอดขาย 548,871 คัน ลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 10.8 (เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 ลดลงร้อยละ 14.3) ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,535,461 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 9.86

.
การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2552 มีทั้งสิ้น 111,722 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 32.06 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ร้อยละ 7.66
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 999,378 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 28.31 

.
รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 33,635 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 36.21

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 มีจำนวน 313,442 คัน เท่ากับร้อยละ 31.36 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 21.93

.

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 87 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 180.65 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 458 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 21.81

.

รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 78,000 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 30.26 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 685,478 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 30.91

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ทั้งหมด 76,473 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 29.97 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 670,734 คัน เท่ากับร้อยละ 67.16 ของ ยอดการผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 31.19 โดยแบ่งเป็น

.

- รถกระบะบรรทุก 258,194 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 39.06
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 352,859 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 30.12
- รถกระบะ PPV 59,681 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 29.28

.

- รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 378.95 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 3,814 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 13.26

.

- รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 312 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 4.35 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 3,823 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 34.07 

.

- รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 669 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 7.21 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 7,107 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 1.4

.
ผลิตเพื่อส่งออก 

เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 58,703 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 23.36 เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย ตลาดออสเตรเลีย และตลาดตะวันออกกลางมากขึ้น ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 552,060 คัน เท่ากับร้อยละ 55.24 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 29.56 

.

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2552 ผลิตเพื่อการส่งออก 7,740 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 23.57 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 จำนวน 108,804 คัน เท่ากับร้อยละ 34.71 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 35.28 เพราะการส่งออกรถยนต์นั่งไปยังตลาดเอเชียและตลาดออสเตรเลียลดลง แม้จะมีการส่งออกรถยนต์นั่งไปยังตลาดยุโรปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 แล้วก็ตาม

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2552 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 50,963 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 36.05 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 443,256 คัน เท่ากับร้อยละ 66.09 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 28 โดยแบ่งเป็น

.
- รถกระบะบรรทุก 110,004 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 30.03
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 296,659 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 31.6
- รถกระบะ PPV 36,593 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 48.15
.
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 53,019 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 43.23 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 447,318 คัน เท่ากับร้อยละ 44.76 ของยอดการผลิตทั้งหมด และลดจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 26.71 

.

รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2552 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 25,895 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 77.78 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 เท่ากับ 204,638 คัน เท่ากับร้อยละ 65.29 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 แล้ว ลดลงร้อยละ 12.31

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2552 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 25,510 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 19.3 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ทั้งสิ้น 227,478 คัน เท่ากับร้อยละ 33.91 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 36.67 ซึ่งแบ่งเป็น

.
- รถกระบะบรรทุก 148,190 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 44.39
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 56,200 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 21.11
- รถกระบะ PPV 23,088 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 7.57
.

รถบรรทุกเดือนธันวาคม 2552 ผลิตได้ 1,527 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 47.25 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ผลิตได้ 14,744 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 15.28

.
รถจักรยานยนต์

เดือนธันวาคม 2552 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 196,754 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 3.44 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 141,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 4.78 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 55,551 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 0.18

.

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,107,231 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 30.03 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,634,113 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 14.33 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 473,118 คัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 57.16

.
การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนธันวาคม 2552 ส่งออก 53,600 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 23.86 แต่น้อยกว่าเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ร้อยละ 8.63 มีมูลค่าการส่งออก 25,210.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 41.81

.

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,570.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 54.67
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 10,557.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 40.55
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,080.86 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 5.98

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 38,419.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 39.94 

.

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 535,563 คัน และส่งออกลดลงจากปี 2551 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 31.01 มีมูลค่าการส่งออก 251,342.99 ล้านบาท ลดลงจากมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 21.94

.

- เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 13,266.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 20.41
- ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 102,345.44 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 16.67
- อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,531.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 27.24

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 379,486.65 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 19.49

.
รถจักรยานยนต์

เดือนธันวาคม 2552 มีจำนวนส่งออก 63,971 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 12.32 และน้อยกว่าเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ร้อยละ 11.52 โดยมีมูลค่า 1,847.68 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 35.78

.
- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,141.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 17.41
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 32.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 15.53
.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,021.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2551 ร้อยละ 29.52

.

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 588,398 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 53.12 โดยมีมูลค่า 19,331 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 27.2

.

- ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 11,652 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 41.98
- อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 418 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 35.09

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 31,401 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ร้อยละ 33.58

.

เดือนธันวาคม 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 41,441.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 30.56

.

เดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 410,887.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 20.77 

.
ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2553 เดือนมกราคม - มีนาคม 2553

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 ดังต่อไปนี้

.

ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 มีจำนวน 385,693 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 347,750 คัน เพิ่มขึ้น 37,943 คัน หรือร้อยละ 10.91 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมกราคม - มีนาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 198,972 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 186,721 คันหรือร้อยละ 93.84

.

ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 มีจำนวน 471,293 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 470,374 คัน เพิ่มขึ้น 919 คัน หรือร้อยละ 0.2 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมกราคม - มีนาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 432,665 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 38,628 คัน หรือร้อยละ 8.93