เนื้อหาวันที่ : 2010-01-12 10:48:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1501 views

ชาวบางสะพานชี้ พื้นที่เขตอุตสาหกรรมล้อมพื้นที่สีเขียวกระทบสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านบางสะพานร่วมเสนอผังเมือง ชี้บอกพื้นที่อุตสาหกรรมล้อมพื้นที่สีเขียวทำให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม แนะเน้นพัฒนาด้านเกษตรเป็นหลักเพราะเหมาะสมกับพื้นที่มากกว่า

ชาวบ้านบางสะพานร่วมเสนอผังเมือง บอกพื้นที่อุตฯล้อมพื้นที่สีเขียวกระทบสิ่งแวดล้อม

 .

 .

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2553 ชาวบ้านในเขตผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานกว่า 600 คน เข้าร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ที่ หอประชุมใหญ่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน โดยชาวบ้านต่างแสดงความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นถึงศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลัก

 .

โดยเฉพาะในเขตที่มีการจัดผังเมืองในครั้งนี้ควรมีการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและของชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักของชุมชนจากการส่งขายสินค้าการเกษตรต่างๆ รวมถึงควรมีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

 .

นายวิฑูรย์  บัวโรย ประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง  กล่าวว่า ผังเมืองฉบับแรกปี พ.ศ. 2546 การที่กว่า 80 % ของตำบลแม่รำพึงกลายเป็นพื้นที่สีม่วง (เขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) เป็นต้นตอของการรุกที่สาธารณะ ที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกลุ่มทุนเป็นจำนวนมาก และยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่อำเภอบางสะพานอีกด้วย

.

 .

ดังนั้นในการจัดทำผังเมืองในครั้งใหม่นี้ผมจึงอยากให้คณะปรึกษาและผู้เกี่ยว ข้องนำความจริงและศักยภาพของพื้นที่ไปเป็นตัวตัดสินใจในการจัดทำและกำหนดสี ผังเมืองเสียใหม่

 .

โดยเฉพาะในขณะนี้พื้นที่สีเขียวที่เป็นเสมือนไข่แดงเนื่องจากถูกผังเมืองสีม่วงล้อมรอบอยู่นั้น ได้รับการยกระดับให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามมติ ครม. วันที่ 3 พ.ย. 52 ที่ผ่านมา และหากการทำผังใหม่ยังคงให้พื้นที่สีม่วงล้อมรอบเช่นเดิมจะเป็นการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำที่ความสำคัญอย่างแน่นอน

 .

นายสุพจน์  ส่งเสียง ราษฎรหมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองควรคำนึงถึงระบบนิเวศน์มากกว่าคำนึงถึงแต่โครงการ อุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม เพราะระบบนิเวศน์นั้นหากถูกทำลายเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดก็จะเท่ากับเป็นการ ทำลายกลไกระบบนิเวศน์ของพื้นที่ที่เกี่ยวพันกับความสมบูรณ์ของอ่าวโดยเฉพาะ เป็นการทำลายแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศ

 .

นายดนัย  ยุคะลัง ตัวแทนที่ปรึกษา  บริษัท ทรีดอท ดีไซด์ จำกัด  กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมให้ความเห็นทุกท่าน เนื่องจากการจัดทำผังเมืองจะต้องพิจารณาจากนโยบายของรัฐ กฎกระทรวงเดิม ข้อเท็จจริงของพื้นที่ และที่สำคัญคือความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นการเติมเต็มเหตุผลในการจัดทำและเปลี่ยนแปลงผังเมือง ซึ่งทาง บริษัท ทรีดอท จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงและจัดทำผังเมืองในครั้งนี้ให้ดีที่สุด

 .
ที่มา : เว็บไซต์ประชาไท