เนื้อหาวันที่ : 2009-12-21 11:22:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2686 views

ซีพีเอฟหนุนกิจกรรมชุมชน จัดโครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี.

ซีพีเอฟผนึกชุมชนในเขตคลองเตยและใกล้เคียง รวม 25 ชุมชน จัด “โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี.” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกระตุ้นชาวชุมชนให้มีจิตสำนึกรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

ซีพีเอฟผนึกชุมชนในเขตคลองเตยและใกล้เคียง รวม 25 ชุมชน จัด “โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี.” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ร่วมกระตุ้นชาวชุมชนให้มีจิตสำนึกรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน              

.

 .

นายจักร์ชัย นุชประยูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ร่วมมือกับชุมชนในเขตคลองเตยและใกล้เคียง รวม 25 ชุมชน จัด “โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี.” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   

 .

โดยประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม สามารถกระตุ้นชาวชุมชนมีจิตสำนึกรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ขณะเดียวกันส่งผลประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมกับมีภาวะโภชนาการที่ดีจากการบริโภคไข่ไก่ และจะยังคงให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 .

“จากความสำเร็จในการจัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ใน 25 ชุมชนที่ร่วมโครงการฯ โดยได้ให้การสนับสนุนไข่ไก่สด ซี.พี. รวม 750,000 ฟอง ในระยะเวลา 20 เดือน ลดปริมาณขยะได้กว่า 1,000 ตัน ส่งผลให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการขายขยะเพื่อเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ของแต่ละชุมชนรวมกว่า 400,000 บาท

.

และยังเป็นการกระตุ้นให้ชาวชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจิตสำนึกรักความสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดขยะ ทำให้ชาวชุมชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ขณะเดียวกันยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

.

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี และมีพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไข่ไก่นับว่าเป็นอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่ง โดยบริษัทหวังว่าโครงการนี้จะนำประโยชน์มาสู่ทุกคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายจักร์ชัยกล่าว 

.

นายวัณรบ หิริกุล ประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเตย กล่าวว่า แต่เดิมสภาพทั่วไปของชุมชน เต็มไปด้วยขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล และเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงได้จัดทำโครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่ เพื่อให้ชาวชุมชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังได้รับไข่ไก่นำไปบริโภคเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น 

.

“กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้เริ่มต้นในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่กว่า 70,000 คน หรือ กว่า 20,000 ครอบครัว และได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลากว่า 11 ปี ซึ่งนอกจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขยะ/วัสดุเหลือใช้กับไข่ไก่สดซี.พี. ยังต่อยอดความสำเร็จไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อาทิ ธนาคารขยะ ขยะหอมหรือปุ๋ยชีวภาพ การผลิตน้ำชีวภาพ การนำน้ำมันพืชและน้ำมันเครื่องใช้แล้วมาแลกไข่ไก่

.

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายขยะยังนำไปเป็นทุนในการทำสินค้าของแต่ละชุมชน เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ถังดักไขมัน น้ำยาล้างจาน และน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ นับว่าโครงการนี้เป็นต้นกำเนิดของโครงการดีๆมากมาย และพวกเราชาวชุมชนก็จะยังคงสานต่อกิจกรรมเหล่านี้ให้ยั่งยืนสืบไป”นายวัณรบ กล่าวทิ้งท้าย