เนื้อหาวันที่ : 2007-01-05 13:57:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1408 views

ศุลกากรเผยระบบอีคัสตอมจะสมบูรณ์มากขึ้นในปี 50

กรมศุลกากร เผยระบบศุลกากรอีเล็กทรอนิกส์ในปี 2550 จะสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งการส่งออก นำเข้า คลังสินค้ทัณฑ์บน ยอมรับอัตราภาษีศุลกากรจะลดลงสวนทางกับความก้าวหน้าของประเทศเหลือร้อยละ 2-3 ในปี 55

อธิบดีกรมศุลกากร เผยระบบศุลกากรอีเล็กทรอนิกส์ในปี 2550 จะสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งการส่งออก นำเข้า คลังสินค้ทัณฑ์บน ยอมรับอัตราภาษีศุลกากรจะลดลงสวนทางกับความก้าวหน้าของประเทศเหลือร้อยละ 2-3 ในปี 55 เมื่อประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

.

นายสถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธ์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า หลังจากในปี 2549 ได้วางระบบศุลกากรอีเล็กทรอนิกส์เกือบครบถ้วนแล้ว ทั้งด้านการส่งออก การนำเข้า และระบบคลังสินค้าทัณฑ์บน ในช่วงเดือธันวาคมที่ผ่านมา ได้เชื่อมโยงระบบอีคัสตอมกับบริษัท BSF ซึ่งรับผิดชอบขนส่งสินค้าทางอากาศ จากเดิมที่ใช้ระบบเอกสารมาเป็นการใช้ระบบไร้เอกสารเหมือนกับการบินไทย ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าทางอากาศมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

.

จากนั้น ในปี 2550 จะเริ่มเชื่อมระบบอีเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับส่งออก นำเข้าสินค้า เช่น องค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงเกษตรฯ ต้องขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้น โดยที่ผ่านมา พอใจกับระบบการส่งออกมาก เหลือเพียงระบบการนำเข้าที่ต้องปรับปรุงระบบบัญชีของผู้ส่งสินค้าทางเรือ ระบบบัญชีสินค้าทางเรือ ที่สำคัญจะต้องดึงผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาลงทะเบียน เพื่อให้การติดต่อด้วยระบบอีคัสตอมมากที่สุด

.

นายสถิตย์ กล่าวยอมรับว่า เมื่อประเทศพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราภาษีศุลกากรจะลดลงสวนทาง เพราะต้องทำข้อตกลงกับประเทศต่าง ๆ ในการลดภาษีระหว่างกัน และยิ่งผู้ประกอบการในประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเท่าใด อัตราภาษีก็จะลดลงมากขึ้น แต่คงไม่ลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนที่ผ่านมาลดลงประมาณร้อยละ 30 และในปี 2549 ลดลงประมาณร้อยละ 9 ปี 2550 ลดลงร้อยละ 7 ภายในปี 2555 จะลดลงร้อยละ 2-3 จากอัตราปัจจุบัน เพื่อให้มีอัตราภาษีเท่ากับสากลเพื่อลดกำแพงภาษีนำเข้าประเทศเพื่อผู้ประกอบการเข้มแข็งขึ้น และในปี 2550 จะเร่งเครื่องเอาจริงในการปกป้องสินค้านำเข้าตามแนวชายแดน โดยเฉพาะสินค้าลักลอบหนีภาษี สินค้าเป็นโทษต่อสังคม เพื่อลดปัญหาดังกล่าวให้มากที่สุด.