เนื้อหาวันที่ : 2006-03-17 10:28:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1582 views

สหรัฐฯ คุมเข้มเพิ่มตรวจสอบนำเข้าสิ่งทอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เร่งปฏิบัติการคุมเข้มตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งทอ และปราบปรามการนำเข้าสินค้าสิ่งทอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดอัตราความกังวลของอุตสาหกรรมสิ่งทอจากประเทศจีน

นายราเชนทร์  พจนสุนทร  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯ (Bureau of Customs and Border Protection : CBP) ประกาศจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการนำเข้าและการค้าระหว่างประเทศ ผู้ปฏิบัติการในห้องทดลอง และผู้วิเคราะห์ข้อมูลและนักกฎหมายเพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตามท่าเรือของสหรัฐฯ จำนวน 45 ตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อเสริมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งทอ และปราบปรามการนำเข้าสินค้าสิ่งทอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ในระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา CBP สามารถจับกุมสินค้าสิ่งทอผิดกฎหมาย คิดเป็นมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 การจับกุมสินค้าสิ่งทอขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 25 ของสินค้าผิดกฎหมายที่ถูกจับกุม ซึ่งรวมถึงสินค้าสิ่งทอที่หลีกเลี่ยงโควตา โดยส่งผ่านประเทศอื่น

 

ฝ่ายสหรัฐฯ เชื่อว่าการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งขึ้น โดยการเพิ่มการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลของอุตสาหกรรมภายในเกี่ยวกับการนำเข้าสิ่งทอจากจีนเพิ่มขึ้น  การส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2548 มีมูลค่ารวม 6,721.10  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 5