เนื้อหาวันที่ : 2006-02-16 10:00:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2395 views

พม่ารณรงค์ปลูกสบู่ดำเป็นพลังงานทดแทน

กระทรวงอุตสาหกรรมพม่าประกาศสนับสนุนการปลูกพืชน้ำมันประเภทสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง

กระทรวงอุตสาหกรรมพม่าประกาศสนับสนุนการปลูกพืชน้ำมันประเภทสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง

หนังสือพิมพ์นิวไลต์ออฟเมียนมาร์ รายงานว่า  กระทรวงอุตสาหกรรมพม่าประกาศสนับสนุนการปลูกพืชน้ำมันประเภทสบู่ดำ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง

นายอ่อง ตอง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในที่ประชุมแกนนำนักธุรกิจว่า หากมีการปลูกสบู่ดำกันทั่วไป ก็จะเป็นพลังงานทดแทนได้อีกทางเลือกหนึ่ง  โดยน้ำมันที่ได้จากเมล็ดสบู่ดำ สามารถนำไปสกัดเป็นไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมพม่า กล่าวว่า การปลูกต้นสบู่ดำราว 1,200 ต้น ก็สามารถผลิตไบโอดีเซลได้ 380 ลิตร  ไบโอดีเซลได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงน้ำมันขึ้นราคา โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกษตรกรรม   ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพม่าปรับขึ้นราคาน้ำมันตามกระแสน้ำมันโลก หลังจากที่ก่อนหน้านี้พม่าประสบภาวะขาดแคลนน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันที่ผลิตภายในประเทศมีอยู่อย่างจำกัดและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่มีไม่มากนัก.