เนื้อหาวันที่ : 2006-08-24 16:53:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2882 views

การเลือกซื้อรถโฟร์คลิฟต์ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก

หลายปีที่ผ่านมา ภาพการตัดสินใจซื้อรถโฟร์คลิฟต์ หรือ รถยก อาจจะไม่เหมือนเช่นวันนี้ อาจเป็นเพราะธุรกิจมีความจำเป็นต้องลดต้นทุน เพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ การทำงานแข่งกับเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโกดังสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งของมา แล้วสามารถจัดส่งได้ทันเวลา ก็จะเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจเช่นกัน ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าว ขึ้น

ทำไม ประเด็นเรื่องความปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อรถโฟร์คลิฟต์ในปัจจุบันและอนาคต และรถโฟร์คลิฟต์ยี่ห้อใดได้รับความนิยมสูงสุด ค้นหาคำตอบได้จากบทความนี้

.

.

หลายปีที่ผ่านมา ภาพการตัดสินใจซื้อรถโฟร์คลิฟต์ หรือ รถยก อาจจะไม่เหมือนเช่นวันนี้ อาจเป็นเพราะ ธุรกิจมีความจำเป็นต้องลดต้นทุน เพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ การทำงานแข่งกับเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโกดังสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งของมา แล้วสามารถจัดส่งได้ทันเวลา ก็จะเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจเช่นกัน ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ จัดเครื่องไม้เครื่องมือ รถโฟร์คลิฟต์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นการเลือกซื้อรถโฟร์คลิฟต์ที่ถูกต้อง ควรจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง

.

ประการแรก เรื่องของเครื่องยนต์ ส่วนมากนิยมใช้ เครื่องยนต์ดีเซลหรือแอลพีจีที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 30-50% และค่าซ่อมบำรุงต่ำ อีกทั้งยังสามารถคืนกำไรให้กับผู้ลงทุนในอัตราผลตอบแทนสูง ยิ่งใช้งานมากเท่าไร ยิ่งกำไรเร็วขึ้นเท่านั้น

.

ข้อดีอื่น ๆ ของรถโฟร์คลิฟต์เครื่องยนต์ดีเซลและแอลพีจีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น สามารถทำงานได้ต่อเนื่องเพราะไม่มีระบบเบรกที่ต้องเช็ค, ซ่อมหรือเปลี่ยนบ่อย ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮโดรลิก และอื่น ๆ

.

ประการที่สอง หลังจากเลือกเครื่องยนต์ได้แล้ว ต้องดูมาตรฐานของรถโฟร์คลิฟต์ โดยควรจะพิจารณาถึงมาตรฐานหลัก ๆ ดังนี้คือ

.

          - มาตรฐานด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยในที่นี้หมายถึง ความปลอดภัยของผู้ซื้อ ทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน ซึ่งรถโฟร์คลิฟต์ทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อจำหน่าย ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ควบคุมเป็นหลัก ภายในมาตรฐานความปลอดภัย ต้องผ่านการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการรับแรงกระแทกโดยตรงต่อตัวรถ หรือการรับแรงกระแทกในที่นั่งคนขับและส่วนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องการความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

.

          - มาตรฐานด้านสมรรถนะ มาตรฐานด้านสมรรถนะของรกโฟร์คลิฟต์ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะรับทราบโดยละเอียดจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงหรือจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิต สมรรถนะของรถโฟร์คลิฟต์ควรจะเป็นไปตามที่คุณสมบัติระบุในแต่ละรุ่น ซึ่งสามารถผ่านการทดสอบสมรรถนะต่าง ๆ อาทิเช่น การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง การประหยัดการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนอายุการทำงานของรถโฟร์คลิฟต์ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคควรจะคำนึงถึงองค์ประกอบดังกล่าวก่อนตัดสินใจ

.

            - มาตรฐานของผู้ผลิต มาตรฐานของผู้ผลิตในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการควบคุม ดังจะเห็นได้จากราคาของสินค้าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแต่ละประเทศ ปัจจุบันมาตรฐานการผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ใช้รถโฟร์คลิฟต์ เป็นมาตรฐานจากทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ซึ่งมาตรฐานการผลิตของทั้งสองทวีป ได้เน้นความสำคัญในเรื่องการใช้งานของรถโฟร์คลิฟต์และความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดปัจจุบัน

.

ความปลอดภัยต้องเป็นอันดับแรก 

จากมาตรฐานหลัก ๆ ที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณา ไม่ใช่แต่การเลือกซื้อรถใหม่เท่านั้น หากแต่บริษัทที่มีรถโฟร์คลิฟต์ใช้งานอยู่ ก็ต้องพยายามปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานให้มากขึ้น

.

ตัวอย่างเช่น บริษัท สายการบิน แห่งหนึ่งในอเมริกา เริ่มลงทุนจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานกับรถโฟร์คลิฟต์ของในโกดังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ จะมีความปลอดภัยสูงสุดต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

.

โดยมีการเลือกซื้อ รถโฟร์คลิฟต์ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด หรือแม้แต่การเช่าใช้ก็ตาม รวมถึงการหามาตรการป้องกันพนักงานปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง ในหลายๆแนวทางมากกว่าที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันการออกกฎการฝึกอบรมพนักงานขับรถโฟร์คลิฟต์ขององค์การเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยนายอาชีพ (Occupational Safety & Health Administration's: OSHA) ก็ส่งผลดีต่อระบบความปลอดภัยของรถโฟร์คลิฟต์

.

โดย OSHA กำหนดไว้ว่า พนักงานขับรถโฟร์คลิฟต์ทุกคน ต้องผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานหรือขับรถโฟร์คลิฟต์ได้ ดังนั้น หากโรงงานหรือคลังสินค้าของคุณมีรถโฟร์คลิฟต์อยู่แล้ว จงรวบรวมเอาสิ่งที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยมาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในโกดังมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เฉกเช่นที่สายการบินอเมริกากำลังทำอยู่

.
จะซื้อหรือเช่ารถโฟร์คลิฟต์พิจารณาอย่างไร  
แน่นอนว่า รถโฟร์คลิฟต์คันหนึ่งมีราคาสูงพอสมควร การที่จะซื้อใหม่ตลอดเวลาคงไม่ไหว หรือกิจการที่ต้องใช้จำนวนมาก การซื้อมาใช้เอง ก็ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าไหม ลองดูตัวอย่างของบริษัทสายการบิน ที่ใช้วิธีการเช่าใช้ ซึ่งดีกว่าซื้อ เพราะสามารถเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ได้ทุกครั้งที่มีออกมา นั่นหมายความว่า คุณสมบัติด้านความปลอดภัยจะดีกว่าเดิม ณ โกดังบำรุงรักษาเครื่องบินของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งในอเมริกา ซึ่งถือเป็นสถานที่ เน้นเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่ง
.

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายใช้เพื่อให้แน่ใจว่ารถบรรทุกได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยล่าสุด รวมทั้งตัวพนักงานขับเองก็ต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม และด้วยจำนวนรถโฟร์คลิฟต์กว่า 220 คัน ซึ่งถือว่ามากพอดู คุณทิม เวลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคพื้นดินของสายการบิน ผู้ทำหน้าที่ดูแลเครื่องมือเหล่านี้ รวมทั้งมีหน้าที่เลือกเช่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมถึงทำการเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ดีที่สุด สำหรับเขาแล้วการรักษาความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเช่ารถเลยทีเดียว นี่ไม่ใช่แค่ช่วยให้เรายืดหยุ่นในการใช้รถโฟร์คลิฟต์ที่เราต้องการ แต่ยังทำให้เรามีรถรุ่นใหม่ ๆ ไว้ในมืออีกด้วย และเป็นการแน่ใจได้ว่าเราใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุด เวลล์กล่าว

.

ในการเช่ารถโฟร์คลิฟต์ของ เวลล์ จะพิจารณาที่เข็มขัดนิรภัยและระบบการยกเป็นอันดับแรก รถโฟร์คลิฟต์ของสายการบินส่วนใหญ่เช่าจาก บริษัท โตโยต้า แมทรีเรียล แฮนดิ้ง จำกัด และเวลล์เองก็ชื่นชมในคุณสมบัติบางอย่างที่เขาค้นพบจากรถโฟร์คลิฟต์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ระบบล่าสุดที่มีเพิ่มในรถโฟร์คลิฟต์คือ ระบบรักษาเสถียรภาพขณะขับเคลื่อน เรียกว่า SAS (System of Active Stability) ระบบนี้ควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตรวจจับ รวมถึงทำการควบคุมการทำงานของฟังก์ชันหลัก ๆ ได้มากกว่า 3,000 ฟังก์ชัน ทั้งนี้เมื่อระบบวัดความไม่เสถียรภาพได้ ระบบจะตอบสนองก่อนที่คนขับจะรับรู้และปรับเสถียรภาพของรถ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคลากร และโอกาสเสี่ยงที่สินค้าจะตกหล่นเสียหายได้ ตัวควบคุมการสั่นไหวขณะยกของหนักขึ้นที่สูง เป็นคุณสมบัติอีกอย่างของรถรุ่นนี้ที่เวลล์ชอบ เพราะมันช่วยให้พนักงานสามารถยกของหนักได้สูง

.

.

แม้แต่พนักงานขับรถที่มีประสบการณ์นาน ๆ ยังไม่ใช่เรื่องง่ายในการย้ายของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งบนชั้นสูง ๆ เวลล์กล่าว ด้วยระบบที่ควบคุมเสถียรภาพและตัวควบคุมการเคลื่อนไหวนี้ สามารถลดความเสี่ยงจาก อุบัติเหตุได้มากทีเดียว เวลล์เองก็เช่ารถโฟร์คลิฟต์ขนาดเล็ก ที่เพิ่งออกสู่ตลาดเมื่อไม่กี่ปีนี้ด้วย เราเคยใช้รถโฟร์คลิฟต์ขนาด 15,000 ปอนด์ ยกของที่หนักเกือบ 10,000 ปอนด์ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ลดขนาดลงเหลือแค่ 8,000 ปอนด์ ทำให้พนักงานขับรถได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การเลือกใช้รถโฟร์คลิฟต์ขนาดเล็กเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานปลอดภัยขึ้น คุณสมบัติอีกอย่างที่มีส่วนให้การทำงานปลอดภัยขึ้นก็คือ ระบบยกขึ้นแบบใหม่ที่เลื่อนลงมาได้ของรถโฟร์คลิฟต์ ถังแบบเดิมมักจะส่ายออกซึ่งทำให้ยากในการเปลี่ยนมัน แต่เมื่อมันเลื่อนลงมาได้ก็ทำให้พนักงานขับทำงานได้ง่ายและปลอดภัยกว่า

.

ปัจจุบัน พนักงานในโกดังทั่วไป มีความหลากหลายมากกว่าแต่ก่อน คุณสมบัติในการปรับขนาดของรถโฟร์คลิฟต์ ทำให้พนักงานสามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยได้ นอกจากการมองหาคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยของรถโฟร์คลิฟต์ที่เช่ามานี้แล้ว สายการบินยังได้มีโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เนื้อหาการอบรมส่วนใหญ่ของเราจะสอดคล้องกับที่ OSHA ระบุซึ่งเป็นการดีสำหรับเรา

.

โดยเฉพาะเรามีพนักงานขับรถหลายขนาดที่ขับรถหลายหลายแตกต่างกัน การฝึกดังกล่าวมีหลายขั้นตอนโดยเริ่มแรกคือ ดูวีดีโอความปลอดภัย จากนั้นตามด้วยการสอบข้อเขียน และเมื่อผ่านก็ต้องไปฝึกขับรถ และสุดท้ายต้องทำการทดสอบจิตวิทยาในการขับขี่ และทุกครั้งที่คนขับย้ายของจากพื้นที่หนึ่งไปทำงานในอีกพื้นที่หนึ่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนรถ ทางสายการบินก็จะทำการฝึกให้ใหม่ ปัจจุบันหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของสายการบิน กำลังพิจารณาทบทวนโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานขับอีก เพื่อให้พนักงานได้รับการอบรมที่ทันสมัย และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

.
ผู้ผลิตรถโฟร์คลิฟต์ต้องฟังเสียงลูกค้า

บริษัทอย่างสายการบินอเมริกา มีการค้นหาระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาออกมาใหม่ ๆ ตลอดเวลา ทำให้ผู้ผลิตรถบรรทุกยกของก็ต้องตอบสนองความต้องการ คุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่ มักจะวิวัฒนาการมาจากความต้องการของลุกค้า เคน วอน ฮุค วิศวกรด้านมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษัท Caterpillar ในฮุสตันกล่าว

.

ปัจจัยอีกอย่างที่ผลักดันให้เรื่องความปลอดภัยกลายเป็นประเด็นสำคัญคือ ข้อเท็จจริงที่ว่า รถโฟร์คลิฟต์มีออกมาวางขายมากขึ้นในพวกร้านค้าปลีก เช่น ในโฮมดีโป้ หรือโรงโกดังสินค้า ทำให้เราตัดสินใจใหม่ในช่วงไม่กี่ปีนี้ จอร์จ มาร์เชล รองประธานของผลิตภัณฑ์แวร์เฮาส์ แห่ง Hyfer Corp กรีนวิลล์ NC กล่าว เราทำการพัฒนากระจกมองด้านนอก ใส่เข้าไปในการออกแบบ ซึ่งทำให้พนักงานมองเห็นได้ดีขึ้น เวลาวิ่งบนทางแยก มาร์เชล กล่าวถึงการพัฒนาด้านความปลอดภัยเพื่อสนองตลาด คุณสมบัติด้านความปลอดภัยพื้นฐาน เช่น ไฟและสัญญาณเตือน ยังคงเป็นกุญแจรักษาความปลอดภัยอยู่ ลูกค้าสามารถเพิ่มไฟ และ สัญญาณไฟได้ตามที่ต้องการ  บรีดท วูด ผู้จัดการฝ่ายการวางแผนผลิตภัณฑ์แห่งชาติของโตโยต้า กล่าว

.

.

ดังนั้น อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ควรถูกมองข้ามไป ไม่ว่าจะเล็กน้อยก็มีส่วนในการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน เมื่อไม่นานมานี้ พวกกระดิ่งและเสียงหวีดมีความซับซ้อนมาก สัญญาณเตือนพิเศษ ก็มีไว้ส่งเสียงดังจนสร้างความรำคาญหูกับผู้คนที่ทำงานบริเวณใกล้เคียง เข็มขัดนิรภัยและเสื้อกั๊กมีสีเป็นอีกคุณสมบัติที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยเข็มขัดมีสีเหลืองสด ที่ออกมาเมื่อหลายปีก่อนก็มี เพื่อให้ผู้จัดการตรวจดูได้ว่าพนักงานคาดเข็มขัด  วูดกล่าว เข็มขัดยึด เคยเป็นอุปกรณ์ยึดตัวพนักงานไว้กับแท่นในเวลาที่ขึ้นไปบนรถโฟร์คลิฟต์ ก็ถูกแทนที่ด้วยสายควบคุม(Harness) ที่มั่นคงกว่า เดิมเคยใช้แค่เข็มขัดธรรมดา แต่เพราะมีอุบัติเหตุ กฎหมายจึงบังคับให้ใช้สายควบคุมแทน มาร์เชล แห่ง Hyster กล่าว

.
การอบรมต้องเข้มงวดขึ้น

วอน ฮุค แห่ง Caterpillar กล่าวเสริมว่า นอกจาก คุณสมบัติด้านความปลอดภัยแล้ว ควรให้ความสำคัญของการอบรมด้านความปลอดภัยด้วย  โตโยต้าสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับรถโฟร์คลิฟต์ทุกแบบ เพราะการฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจคุณสมบัติพิเศษของรถโฟร์คลิฟต์ และใช้งานได้อย่างเหมาะสม แต่การอบรมก็ไม่ใช่แค่เรียนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ต้องสามารถใช้งานรถโฟร์คลิฟต์ได้ทุกระบบทั้งเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า  วูด กล่าว ความต้องการของลูกค้ายังคงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการออกแบบรถโฟร์คลิฟต์ อีกทั้ง ลูกค้ามีความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของรถมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และคาดหวังอย่างมากจากรถโฟร์คลิฟต์ที่จะซื้อหรือเช่าใช้งาน วูดกล่าวทิ้งท้าย

.

จากที่กล่าวมา คงเห็นแล้วว่า อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผู้ผลิตรถโฟร์คลิฟต์ และอะไรคือแนวโน้มคุณสมบัติของรถโฟร์คลิฟต์ในอนาคต หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ผลิตรถโฟร์คลิฟต์ไม่มากก็น้อย ก่อนจากไป อยากให้ดูตาราง 20 อันดับรถโฟร์คลิฟต์ที่ขายดีทีสุดในปี 2001 ที่ผ่านมา อย่างน้อยก็ช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อได้อีกทางหนึ่ง

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด