เนื้อหาวันที่ : 2021-09-15 18:39:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1502 views

จบทุกปัญหาการจัดการไฮบริดคลาวด์ด้วย VCF

บทความโดย นายกวิน แซ่ลี้ Senior Technical Architect

                                                             และ นายบัณฑิต ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

                                        Technical Architect

                                           บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก ทำให้การดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานแบบใหม่ต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้หยุดชะงัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่นำคลาวด์ เทคโนโลยี (Cloud Technology) เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความความยืดหยุ่นให้กับการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดความซับซ้อนยุ่งยากในการติดตั้ง รวมถึงบุคลากรในการดูแลรักษาระบบ

คลาวด์ เทคโนโลยี (Cloud Technology) ที่หลาย ๆ องค์กร ได้เริ่มมีการนำมาใช้งานแล้ว แต่ในบางส่วนขององค์กรยังคงมีความกังวล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายแฝง หรือ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึงข้อกังวลทางด้านกฎหมายว่าสามารถนำข้อมูลไปเก็บนอกประเทศได้หรือไม่ การใช้งาน Hybrid Cloud จึงกลายเป็นทางเลือกที่หลากหลายองค์กรเลือกมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว

ตอบโจทย์การขยายตัวทางธุรกิจ

หนึ่งในโซลูชั่นนั้นคือ VMware Cloud Foundation (VCF) โดยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรในส่วนต่าง ๆ เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานฮาร์ดแวร์และง่ายในการบริหารจัดการ เปิดให้องค์กรสามารถจัดการ Workload ทั้งจาก On-premise และ Public Cloud ได้ตามความต้องการ หากระบบใดมีความสำคัญก็สามารถนำข้อมูลเก็บไว้ที่ระบบ On-premise ได้และหากมี Workload อื่นที่สามารถนำไปใช้งานหรือเก็บบน Public cloud ได้ เช่น Dev Workload หรือ Modernize application ที่ Develop ด้วย new technology ในรูปแบบของ micro service ที่จะโยกงานไปอยู่บน public cloud ให้รองรับการขยายตัวแบบ scale-out ได้อย่างต่อเนื่องหรือลดลงในกรณีที่มีการใช้งานที่น้อยลง

ความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร

การใช้งานไฮบริค คลาวด์  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร ได้สร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงและปลอดภัย ในรูปแบบ Zero Trust ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความไว้วางใจในการใช้งานบนพื้นฐานของ VCF Infrastructure ที่สามารถมั่นใจได้มากกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดิม กำหนดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างจำกัดโดยการสร้างเงื่อนไขและกำหนดสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้งาน หรือกำหนดรูปแบบการเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนั้น ๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลให้กับ VMware NSX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ VMware Cloud Foundation (VCF) ในการสร้างระบบเสมือนที่ครอบคลุมการใช้งานหน่วยประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย แอปพลิเคชั่น และการทำงานของเวอร์ช่วลแมชชีนต่าง ๆ ที่มี Feature สำคัญอย่าง Service-defined Firewall ซึ่งจะลดช่องโหว่ของระบบ Firewall ภายในองค์กร ด้วยการทำ Micro-segmentation จำกัดการสื่อสารเฉพาะ Workload งานที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น เช่น กำหนดให้ Database สามารถสื่อสารข้อมูลได้กับ Application เท่านั้น ห้ามสื่อสารไปภายนอกโดยตรง การทำงานลักษณะนี้จะช่วยลดช่องทางการโจมตีจากทั้ง มัลแวร์หรือแฮกเกอร์โดยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบที่ติดตั้งในองค์กรที่ On-primes และ On-Cloud นอกจากนั้น NSX เองยังมีความสามารถอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Routing, Switching, Load Balance, IDS, IPS, VPN and Connectivity to Physical โดยทีมที่ดูแลเรื่อง Network Security จะสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลทั้งแบบเสมือนหรือแบบกายภาพ สามารถใช้งานได้กับ Containerized และ Cloud workload ได้ โดยจะช่วยลดภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายของระบบเครือข่ายที่เกิดจากภัยคุกคามอื่นๆ ที่จะเข้ามาด้วย

เสริมสร้างความมั่นคงและน่าเชื่อถือให้องค์กร

เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบใหม่ เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรนั้นยิ่งต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้น เพราะว่าในปัจจุบันนั้น พนักงานขององค์กรณ์หรือลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้จากทุกที่ทุกเวลา การนำ VMware Cloud Foundation (VCF) ที่เป็น Hybrid-Cloud Solution เข้ามาใช้งานจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  ดังนั้นการนำ VMware Cloud Foundation (VCF) มาใช้ในองค์กรน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง ทำให้กระบวนการทำงานเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนปรับกลยุทธ์ในการฝ่าฟันกับภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบในวิกฤติการในครั้งนี้

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด