เนื้อหาวันที่ : 2017-11-22 12:25:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1741 views

Digital Transformation ทันธุรกิจ ทันเกม ทันคู่แข่ง เทคโนโลยีพร้อม แต่ความท้าทายคือ Mind Set

 

จากงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชันไทยแลนด์” ที่จัดโดยภาครัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ชี้ให้เห็นถึงการตื่นตัวครั้งใหญ่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องนำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเป็นรูปธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างนวัตกรรมดิจิทัล และการเชื่อมโยงประเทศไทยสู่เวทีโลก

IMD (International Institute for Management Development) โดย IMD Competitiveness Center ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ “IMD World Competitiveness Yearbook" (WCY) ประจําปี 2560 ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ.2559 – 2560 โดยมีสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 มาเลเซียอันดับ 2 และประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 แต่ภาพรวมทุกประเทศมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเฉลี่ย 4.549 คะแนน โดยอินโดนีเซียเพิ่มมากที่สุด จะเห็นได้ว่าทุกประเทศต่างเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว การก้าวสู่ผู้นำของภูมิภาคต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

การทำธุรกิจสมัยก่อนมองว่าไอทีเป็นเรื่องยุ่งยาก เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนสูง เปลี่ยนแปลงยาก และเป็น Cost ในการทำธุรกิจ แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมไอทีคือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล เป็น A Must ของทุกองค์การที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ไอทีกำลังก้าวเข้าสู่ Hybrid IT ที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชัน การวางแผนเพื่อการนำข้อมูลมารองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ การสื่อสารเชื่อมโยงโดยไร้ขอบเขต สามารถผสมผสานการทำงานวางแผนจัดการข้อมูลที่มีอยู่มากมายบน Infrastructure ที่เพิ่มศักยภาพสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานในโลกยุค 4.0 ได้แก่ Big Data, Data Analytics, Business Intelligence เปิดกว้างสำหรับทุกแพลตฟอร์ม โดยยึดหลัก Open Source ที่ไม่ยึดติดเทคโนโลยีหนึ่งใด เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอทีเดิมขององค์กร (Legacy System) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่เส้นทางดิจิทัลที่มีความคล่องตัว ทันสมัย รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ โดยนำเทคโนโลยี Cloud มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมบนโครงสร้างแบบเปิด (Open Architecture) ที่ยังคงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบริการ จึงเชื่อมั่นได้ว่าทั้งข้อมูล อุปกรณ์ การทำงานขององค์กรจะมีความปลอดภัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ลงตัว

เมื่อนวัตกรรมพร้อม ความท้าทายของ Digital Transformation คืออะไร? ความท้าทายคือ Mind Set ขององค์กรธุรกิจที่ยังมองไอทีเป็นข้อจำกัด ราคา ระยะเวลาในการติดตั้ง ความไม่คุ้นชินในการทำงาน ประสิทธิภาพที่อาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงในการทำตลาดแบบเดิมๆ การต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ   

เทคโนโลยีทำทุกอย่างให้เป็นไปได้ ทุกๆไอเดียทางการตลาด ทุกไอเดียในการสร้างสรรค์ช่องทางการขาย การสื่อสาร การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ใครจะคาดคิดว่าปัจจุบันผู้บริโภคสามารถซื้อประกันเองผ่านออนไลน์ได้ด้วยการคำนวณรายรับรายจ่าย ความจำเป็น และผลตอบแทนได้เองผ่านระบบไอทีที่บริษัทประกันสร้างขึ้น ใครจะคาดคิดว่าห้างสรรพสินค้าจะสามารถติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคได้ทุกวันเพื่อออกโปรโมชันที่โดนใจ ใครจะคาดคิดว่าทุกวันนี้เราสามารถสั่งอาหารหรือเรียกรถแท็กซี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ รวมถึงธุรกรรมการเงินต่างๆ ที่ออกนวัตกรรมใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน เปิดช่องทางการขายใหม่ที่สร้างมูลค่ามหาศาลหากมีการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด