เนื้อหาวันที่ : 2016-04-28 13:49:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3364 views

SynHUB Co-Working Space สายพันธุ์ใหม่

ในงานแถลงข่าวเปิดตัว พันธุ์ทิพย์พลาซ่า โฉมใหม่ ซึ่งได้รับการดูแลและปรับโฉมโดยกลุ่ม TCC เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการเปิดตัวพันธมิตรรายสำคัญจำนวนหนึ่งที่จะมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธุ์ทิพย์พลาซ่า และเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานสินค้าที่ไฮเทคและจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หนึ่งในพันธมิตรนั้นก็คือ SynHUB ซึ่งเป็น Co-Working Space สายพันธุ์ใหม่ ที่เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ Startup สาย Maker อันเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ซึ่งปัจจุบันเน้นการทำงานแบบ Embedded คือมีการทำงานประสานกับซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Smart Phone หรือแม้กระทั่งกับเครือข่าย Cloud Computing ผู้อยู่เบื้องหลังของ SynHUB ก็คือบริษัท Synergy Technology ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ทำธุรกิจออกแบบและพัฒนา ตั้งแต่แผ่น PCB ไปจนถึงการทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ระบบแสงสว่าง LED และ Solar Cell รวมถึงการทำโครงการติดตั้งและให้บริการด้าน Smart Home มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

จุดแข็งของบริษัท Synergy Technology ก็คือความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า ระบบโซลูชั่นอัจฉริยะด้าน Smart System และ Wearable Device อีกทั้งยังสามารถรับงานออกแบบและผลิตเครื่องต้นแบบแม้จะมีความต้องการจากลูกค้าเพียงชิ้นเดียวก็รับทำ และยังมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการตลอดสายงานการผลิต ตั้งแต่ฝากด้านผู้ผลิต PCB ผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่น PCB ทั้งด้วยเทคโนโลยี Surface Mount และรูปแบบอื่นๆ ผู้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นทั้งลูกค้าปัจจุบันและพันธมิตรของ Synergy Technology เอง

Q: ช่องว่างเพื่อเติมเต็มการเติบโตของ Maker

A: SynHUB เป็น Co-Working Space ที่ Synergy Technology ลงทุนจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งที่นั่งทำงานสำหรับสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ Startup สาย Maker ด้วยกัน และระหว่างผู้ประกอบการ Maker กับหน่วยงานหรือองค์กรที่สัมพันธ์กับการผลักดันให้มีการเติบโตในสายการพัฒนา Startup ซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุน Venture Capital (VC), หน่วยงานด้านการสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีทั้ง NECTEC, สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซอฟต์แวร์ปาร์ค ฯลฯ สถาบันที่สนับสนุนการลงทุนของ SME และผู้ประกอบการ Startup โดย SynHUB จะทำหน้าที่สร้างจุดทำงานร่วมกันของเหล่า Maker และบริหารจัดการให้มีการสร้าง Event หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมด้านเทคนิค การจัดให้มีการทำ Pitching เพื่อทดสอบการนำเสนอแผนแนวคิดของ Maker และ Startup สายด้านซอฟต์แวร์ เพื่อดึงความสนใจขอเงินลงทุนจาก VC นอกจากนั้น SynHUB ยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Prototype ของ Maker ซึ่งครอบคลุมถึงการช่วยวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างชิ้นงาน (Feasibility Analysis) เพื่อให้ผู้ประกอบการ Startup สาย Maker สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองให้สอดคล้องกับสถานะของการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น มีงบจำกัด และต้องเร่งทำเครื่องต้นแบบ (Prototype) ไปนำเสนอของเงินลงทุนในขั้น Seeding จาก VC จำเป็นต้องหาจุดลงตัวในเรื่องการทำงานของผลิตภัณฑ์กับงบประมาณที่มี

บทบาทหน้าที่ของ SynHUB จึงเป็นเสมือนเวทีกลางที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเดินหน้าของสถานะผู้ประกอบการ Maker รวมถึง Startup ต่าง ๆ จากขั้นแรกสุดที่มีแต่เพียงแนวคิด (Idea) ไปสู่การผลิตเครื่องต้นแบบ เพื่อขอเงินลงทุนแบบ Seeding การพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมทำ Crowdfunding และขอเงินลงทุนจาก VC ในระดับ Series A ไปจนถึงการผลิตสินค้าจำนวนมากพร้อมช่วยแนะนำช่องทางการจัดส่งสินค้าสำหรับการขยายตัวของธุรกิจของ Maker ในระดับขั้น Scaling นอกจากนั้น SynHUB ยังมีส่วนของ Workshop ที่รับงานการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จาก Synergy Technology ซึ่งเป็นบริษัทแม่มาดำเนินการที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่าอีกด้วย เป็นการเปิดช่องทางให้ทั้ง Maker และนักธุรกิจสามารถติดต่อขอให้ SynHUB รับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงเครื่องต้นแบบ เพื่อช่วยทำธุรกิจ ยังรวมถึงการรับส่งทำแผงวงจร PCB ซึ่งรับทำแม้กระทั่งเพียงชิ้นเดียว เป็นการเพิ่มความสะดวกต่อผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อสั่งงานมาที่ SynHUB ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง

การออกแบบที่ทำงานแบบ Co-Working Space ภายใน SynHUB เน้นความเป็นจุดทำงานเชิงเทคโนโลยี ใช้บัตร RFID ในการเข้าออกและชำระค่าบริการต่าง ๆ การตกแต่งสถานที่เป็นการสอดรับกันระหว่างเทคโนโลยีไฮเทค ความผ่อนคลายในการทำงานด้วยสีสันและการเลือกเฟอร์นิเจอร์ แต่ก็สร้างสมาธิในการทำงาน มีพื้นที่สำหรับจัด Event ซึ่งจุคนได้มากถึง 40 คน มีห้องประชุมให้เช่าใช้งานในระยะสั้น แต่ละห้องจุคนได้สูงสุด 8 คน พร้อมพื้นที่ Breakout สำหรับให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานสามารถผ่อนคลาย นั่งเล่น ฟังเพลง เล่นเครื่องดนตรี หรืออ่านหนังสือ นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นในเรื่องของพื้นที่ส่วนที่เป็นร้านกาแฟและที่นั่งดื่มกาแฟที่เป็นกระจกขนาดใหญ่เปิดกว้างออกแสดงทิวทัศน์มุมสูงของกรุงเทพมหานคร

ต่อไปนี้เป็นถ้อยแถลงของนายนิติ เมฆหมอก กรรมการผู้จัดการบริษัท Synergy Technology และ SynHUB Co-Working Space ในงานแถลงข่าวพันธุ์ทิพย์พลาซ่า โฉมใหม่ เกี่ยวกับจุดประสงค์และทิศทางการดำเนินงานของ SynHUB

Q: แนวคิดของ SynHUB ที่มีในพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเป็นอย่างไรบ้าง

A: SynHUB เป็น Co-working Space แนวทางใหม่ ที่ยังคงเน้นความสะดวกสบายสำหรับการเป็นสถานที่ทำงานของผู้ประกอบ startups และนักสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่สำคัญก็คือเรานำศักยภาพของ Synergy Technology ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในการเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต โซลูชั่นต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LED Technology, Solar, Home Automation, Healthcare และ PCB เพื่อช่วยทำให้ฝันของ startups ในกลุ่ม Maker กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ และเรายังเป็นช่องทางในการติดต่อประสานธุรกิจระหว่าง startups กับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสนับสนุนการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยการออกแบบสถานทีเน้นความรู้สึกสบาย มีร้านกาแฟรสชาติดี และมีการสนับสนุนทางเทคโนโลยีการผลิตทุกประเภท ผู้มาใช้บริการเป็นได้ทั้งผู้ประกอบการ startups นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป

Q: รายละเอียดของสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมที่จะมีเกิดขึ้นที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่าเป็นอย่างไรบ้าง

A: เราให้บริการพื้นที่ทำงาน มีทั้งแบบ Hot Seat สำหรับนั่งทำงานแบบวันเดียว Long Term Seat สำหรับการนั่งทำงานเป็นสัปดาห์หรือเดือนต่อเนื่อง มีห้องประชุมซึ่งลูกค้าสามารถเช่าระยะยาวเป็นสำนักงานได้ ภายในมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเราได้นำเทคโนโลยี Smart Office มาอำนวยความสะดวก เช่น การใช้บัตรสัมผัสในการเปิดประตูและชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนั้น SynHUB มีพื้นที่สำหรับจัด Event จุผู้เข้าร่วมได้ 30 คน ซึ่งเราจะมีกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการสนับสนุนการทำธุรกิจของ startups กับผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดย SynHUB ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจตลอดปี ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น การสัมมนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ การให้ความรู้ทางการเงินสำหรับ Startups การเปิดตัวสินค้าใหม่ กิจกรรมทางด้านการแข่งขัน pitching ของกลุ่ม Startups รวมถึงการจัดให้มีการสัมมนาที่มีการพบปะกันระหว่าง Venture Capital (VC) และ startups ซึ่งเรามีพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้ง องค์กรด้าน MAKER, VC, สถาบันวิจัยและนวัตกรรมของทางรัฐ, ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮเทคต่าง  ๆ ผู้ให้บริการ Cloud Computing เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะสร้างกิจกรรมสนับสนุนตลอดทั้งปี

นอกจากนั้นภายใน SynHUB ยังมีส่วนของ Workshop ที่เรายก R&D ของ Synergy มาให้บริการรับออกแบบและพัฒนา PCB, วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้บริการทั้งกับลูกค้าที่เป็น Startup และลูกค้าในวงการอุตสาหกรรมและยังมี Showroom ซึ่งนำสินค้าไฮเทคของ Synergy Technology ที่เป็นบริษัทแม่ รวมถึงสินค้าจากพันธมิตรธุรกิจ และสินค้าจากผู้ประกอบการ startups วางแสดงและจำหน่าย ซึ่งเรายังเป็นช่องทางในการติดต่อกับตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ startups อีกด้วย

นอกเหนือจากการให้บริการทางธุรกิจแล้ว SynHUB ยังมีร้านกาแฟสูตรสำคัญสำหรับให้ทั้งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเรา และบุคคลทั่วไปเข้ามาลองลิ้มชิมรส และนั่งชมวิว Panorama ผ่านกำแพงกระจก ชมวิวกรุงเทพพร้อมเครื่องดื่มคุณภาพ สร้างไอเดียในการทำธุรกิจได้อีกด้วยครับ

Q: ทำไม Syn Hub จึงเลือกมาเปิดธุรกิจที่พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

A: เรามองว่าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าคือจุดศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีไฮเทค ซึ่งการเปิดตัวของพันธุ์ทิพย์พลาซ่าโฉมใหม่ จะดึงดูดให้ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเทคโนโลยีและ Solution ใช้พันธุ์ทิพย์พลาซ่าเป็นศูนย์กลางในการทำธุรกิจ มีผู้บริโภคเทคโนโลยีเข้ามาเป็นจำนวนมาก การที่ SynHUB ใช้พื้นที่ของพันธุ์ทิพย์พลาซ่าก็จะสร้างประโยชน์ให้กับ startups และผู้ประกอบธุรกิจในการเป็นจุดพบของการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่สามารถเติบโตได้จริง นอกจากนั้นศูนย์ R&D ที่เป็น Workshop ของ SynHUB ซึ่งอยู่ในทำเลกลางเมืองของพันธุ์ทิพย์พลาซ่ายังสร้างความสะดวกสบายต่อ startups และนักธุรกิจในการเข้ามาติดต่อใช้บริการครับ

SynHUB กำหนดเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ โฉมใหม่ และจะเป็นอีกหนึ่ง Co-Working Space ที่ทำงานร่วมกับ Co-Working Space อื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันธุรกิจ Startup โดยเฉพาะสาย Maker ให้เกิดการเติบโตและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในเชิงธุรกิจให้เกิดการเติบโตในสายนักประดิษฐ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด