เนื้อหาวันที่ : 2015-10-13 15:35:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1485 views

นโยบายการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยคาดจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Hioki สิงคโปร์ อยากจะขออัพเดตข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน ซึ่งทางรัฐบาลของไทยได้ให้การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในประเทศไทย

ประเทศไทยคาดจะเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Hioki สิงคโปร์ อยากจะขออัพเดตข้อมูลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน

ซึ่งทางรัฐบาลของไทยได้ให้การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด