เนื้อหาวันที่ : 2015-10-13 15:12:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1057 views

มาตรฐานของ BCA Green Mark สำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า

BCA Green Mark คือ ระบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว เพื่อใช้ในการประเมินอาคารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดมาตรการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้รับประกันให้ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการในระยะยาว

BCA Green Mark คือ ระบบการจัดอันดับอาคารสีเขียว เพื่อใช้ในการประเมินอาคารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดมาตรการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และยังได้รับประกันให้ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการในระยะยาว

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด