เนื้อหาวันที่ : 2013-04-29 10:02:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2718 views

แอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา เสริมศักยภาพส่งออกอาหารไทย

บริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกา เลือกไทยเป็นฐานการตลาดของภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังมั่นใจในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เปิดศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เสริมศักยภาพการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

แอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์
ตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา เสริมศักยภาพส่งออกอาหารไทย

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

     บริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกา เลือกไทยเป็นฐานการตลาดของภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังมั่นใจในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เปิดศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เสริมศักยภาพการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก


     ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชียเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2551 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นมูลค่าถึง 211,337 ล้านบาท (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร)


     บริษัท แอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจแก๊สอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาแช่เยือกแข็ง อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและมียอดขายติดอันดับต้นๆ ของโลก มีความสนใจที่จะขยายฐานการตลาดสู่ภูมิภาคเอเชีย และเห็นว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผลิตอาหารเพื่อส่งออกรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะการส่งออกกุ้งแช่เยือกแข็ง ทั้งยังมีความพร้อมด้านการสนับสนุนทางการตลาดและบุคลากร จาก บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 20 ปีแล้ว จึงจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asia Food Technology Center) ขึ้นในประเทศไทย


     นายสงวน วิบูลกาญจนกุล ผู้จัดการการตลาดอุตสาหกรรมอาหารประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท แอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง แอร์โปรดักส์ และกลุ่มนักลงทุนชาวไทย ให้บริการแก๊สอุตสาหกรรม และแก๊สพิเศษชนิดต่างๆ แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน อาหารแช่เยือกแข็ง อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสุขภาพ พลังงานทางเลือก และอื่น ๆ ซึ่งแก๊สอุตสาหกรรมที่ให้บริการ คือ ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ฮีเลียม และแก๊สพิเศษชนิดต่างๆ”

  

   นายสงวน วิบูลกาญจนกุล
     ผู้จัดการการตลาดอุตสาหกรรมอาหารประจำภูมิภาคเอเชีย
     บริษัท แอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด


     
     แก๊สอุตสาหกรรมมีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมรอบตัวเราเช่นการบรรจุแก๊สไนโตรเจนในถุงขนมกรุบกรอบเพื่อไปแทนออกซิเจนซึ่งช่วยยืดอายุการเก็บรักษาและป้องกันการเกิดกลิ่นหืน ทั้งยังช่วยกันกระแทกระหว่างขนส่งได้อีกด้วย ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่บรรจุด้วยกระป๋องอะลูมิเนียมจำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนเหลวหยดลงไปในกระป๋องในขั้นตอนการบรรจุ ด้วยคุณสมบัติของไนโตรเจนเหลวที่สามารถขยายตัวได้ถึง 700 เท่า จะช่วยทำให้เกิดการแทนที่ออกซิเจน บริเวณช่องว่างด้านบนของกระป๋อง ทำให้อายุการเก็บรักษาอาหารนานขึ้น และจะเป็นการเพิ่มความดันภายในกระป๋อง ทำให้กระป๋องคงรูปอยู่ได้ ไม่บุบ ไม่ใช่เฉพาะแต่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แม้แต่ในโรงพยาบาลก็มีความต้องการใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับช่วยในการหายใจของผู้ป่วย


     ผู้จัดการการตลาดอุตสาหกรรมอาหารประจำภูมิภาคเอเชีย บ.แอร์ โปรดักส์ฯ กล่าวว่า “เมื่อปลายปี 2550 บ.แอร์ โปรดักส์ฯ ได้เช่าพื้นที่ภายใน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ภายใต้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asia Food Technology Center) เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในภูมิภาคเอเชีย และเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งให้ได้ล้ำหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเห็นว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เพื่อทำวิจัยและพัฒนางานด้านการแช่เยือกแข็ง ให้อุตสาหกรรมอาหารไทยสามารถไปแข็งขันได้ในตลาดโลก”
       
   
      ศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย ของ บริษัท แอร์ โปรดักส์ แอนด์ เคมิคัลส์ อิงค์ เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และโรงงานสาธิตสำหรับทดสอบการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารของลูกค้า ที่ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแช่เยือกแข็งมาทดสอบกับเครื่องในสภาวะการทำงานที่เหมือนการทำงานจริง เพื่อจะได้ทราบทันทีว่า อาหารที่แช่เยือกแข็งนั้นได้คุณลักษณะตรงกับความต้องการหรือไม่ อีกทั้งภายในศูนย์ฯ ยังมีห้องปฏิบัติการทางอาหาร สำหรับปรุงอาหารเพื่อทดสอบความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง และมีห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหารด้วย นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า

 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ จะช่วยคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ และบริการแนะนำกระบวนการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อันหลากหลายชนิดของลูกค้า เพื่อให้ได้คุณภาพและต้นทุนการผลิตเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 


     นายสงวน วิบูลกาญจนกุล กล่าวว่า เครื่องแช่เยือกแข็งของบริษัทฯ ผลิตตามมาตรฐานยุโรป โดยมีจุดเด่นที่ประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง สามารถทำให้อาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งนั้นคงความสดใหม่ได้ตลอดอายุการเก็บรักษา โดยมี ความสะอาด และถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด ผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ว่า อาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องของ บ.แอร์ โปรดักส์ฯ มีคุณภาพดีและปลอดภัยในต้นทุนที่แข่งขันได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้อาหารแช่เยือกแข็งของลูกค้าได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าต่างชาติด้วย นับว่าเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยอย่างแท้จริง


งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1476-8,
www.tmc.nstda.or.th
โทรศัพท์ 0-2270-1350-4 ต่อ 114-115
อีเมล์:
prtmc@yahoo.com


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด