เนื้อหาวันที่ : 2013-04-26 13:42:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1682 views

ทำงานด้วยพีแอลซี Allen Bradley (ตอนที่ 4)

พีแอลซี MicroLogix1200 นั้นเป็นพีแอลซีประเภทกะทัดรัด (Compact PLC)

ทำงานด้วยพีแอลซี Allen Bradley (ตอนที่ 4) (Working with Allen Bradley PLCs)
วัชรชัย สิทธิพันธ์


  
จากบทความตอนที่แล้วนั้นได้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม RS Logix500 และ RS Linx คราวนี้เรามารู้จักกับพีแอลซี Allen Bradley ตระกูล MicroLogix กันบ้างโดยจะกล่าวถึงรุ่น MicroLogix1200

 พีแอลซี MicroLogix1200

      พีแอลซี MicroLogix1200 นั้นเป็นพีแอลซีประเภทกะทัดรัด (Compact PLC) คือมีส่วนประกอบหลักของพีแอลซีรวมกันอยู่ในโมดูลเดียวคือ โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ หน่วยอินพุต/เอาต์พุต แหล่งจ่ายไฟฟ้า โมดูลหลักของพีแอลซี MicroLogix1200 จะมีแบบ 24 อินพุต/เอาต์พุต และ 40 อินพุต/เอาต์พุต และสามารถที่จะขยายอินพุต/เอาต์พุตเพิ่มได้สำหรับรายละเอียดของโครงสร้างส่วนประกอบของพีแอลซี MicroLogix1200 แสดงในรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 โครงสร้างส่วนประกอบของพีแอลซี MicroLogix1200

 

1. ขั้วต่อสาย
2. บัสสำหรับเชื่อมต่อโมดูลขยายอินพุต/เอาต์พุต (Expansion I/O)
3. LED แสดงสถานะของอินพุต
4. LED แสดงสถานะของเอาต์พุต
5. พอร์ตติดต่อสื่อสาร (Channel 0)
6. LED แสดงสถานะของพีแอลซี
7. ฝาครอบขั้วต่อ
8. ทริมพอร์ต
9. สวิตซ์สำหรับการติดต่อสื่อสาร
10. ฝาครอบโมดูลหน่วยความจำ โมดูลเวลาจริง
11. คลิปสำหรับยึดราง DIN
12. พอร์ตสื่อสารสำหรับโปรแกรมและ HMI

 

การจัดการตัวแปรในการทำงานของอินพุต/เอาต์พุต

      อินพุตและเอาต์พุตของพีแอลซี MicroLogix1200 มีสองแบบคืออินพุต/เอาต์พุตที่อยู่บนตัวโมดูลหลัก (Embedded I/O) หรือโมดูลซีพียูและอินพุต/เอาต์พุตที่ขยายออกไปจากโมดูลหลัก (Expansion I/O) โมดูลหลักของพีแอลซีMicroLogix1200 นั้นแบ่งออกตามตารางด้านล่าง

 


ตารางที่ 1 แสดงโมเดลของพีแอลซีMicroLogix1200 Embedded I/O

   จากโมเดลของพีแอลซี MicroLogix1200 จะเห็นได้ว่าจำนวนอินพุตของพีแอลซีมี รุ่น 14 อินพุต และ 24 อินพุต ส่วนเอาต์พุตมี 10 เอาต์พุตและ 16 เอาต์พุต หากระบบที่ต้องการควบคุมนั้นมีความต้องการจำนวนอินพุตและเอาต์พุตที่มากกว่าเราก็สามารถที่จะต่อส่วนขยายอินพุตเอาต์พุตเพิ่มจากโมดูลหลักได้

โมดูลขยายอินพุต/เอาต์พุต

  
 โมดูลขยายอินพุตเอาต์พุตนั้นมีอินพุตเอาต์พุตที่เป็นแบบดิจิตอล แบบอะนาลอกและชนิดพิเศษต่าง ๆ การขยายอินพุตเอาต์พุตสามารถขยายสูงสุดได้ 6 โมดูล

 

ตารางที่ 2 แสดงโมเดลของโมดูลขยายอินพุต/เอาต์พุต MicroLogix1200 Expansion I/O

การกำหนดแอดแดรสของ Slot ของโมดูลขยายอินพุต/เอาต์พุต

   การกำหนดแอดแดรสของ Slot ของโมดูลขยายอินพุต/เอาต์พุตจะนับจากซ้ายไปขวาโดยที่โมดูลขยายอินพุต/เอาต์พุตจะใช้แอดแดรสจาก 1 ถึง 6 และโมดูลพีแอลซีหลักนั้นจะใช้แอดแดรส 0

รูปที่ 2 การกำหนดแอดแดรสของ Slot

 

การแทนหน่วยความจำอินพุต/เอาต์พุตของโมดูลหลัก (Embedded I/O)

   เราทราบกันแล้วว่าหลักการทำงานของพีแอลซีเบื้องต้นคืออ่านอินพุต ปฏิบัติการโปรแกรมลอจิกที่อยู่ในหน่วยความจำโปรแกรมจากนั้นก็อัพเดตเอาต์พุต เราจะต้องรู้ถึงความสัมพันธ์ของแอดแดรสของอินพุต/เอาต์พุต กับตารางอินพุต/เอาต์พุต และจะกำหนดแอดแดรสของอินพุต/เอาต์พุตอย่างไรในโปรแกรม จากที่กล่าวมาในตอนต้นว่าโมดูลหลักพีแอลซี MicroLogix 1200 นั้นมีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตสองแบบคือ 14 อินพุต 10 เอาต์พุต และ 24 อินพุต 16 เอาต์พุต

   อินพุตและเอาต์พุตของพีแอลซีนั้น จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในกระบวนการที่เราควบคุมเช่น เซนเซอร์ โซลินอยด์ พีแอลซีจะตรวจจับอินพุตด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่ขั้วต่อสายของอินพุต สัญญาณอินพุตที่เป็นดิจิตอลนั้นมีสองสถานะคือ ON หรือ OFF เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อสายเป็น 24 โวลต์ จะเป็นสถานะ ON และเมื่อแรงดันไฟฟ้าเป็น 0 โวลต์จะเป็นสถานะ OFF


     พีแอลซี MicroLogix กำหนดให้ “I” เป็นอินพุต และกำหนดให้ “O” เป็นเอาต์พุต

รูปที่ 3 การกำหนดอินพุต/เอาต์พุตของพีแอลซี MicroLogix

 

รายละเอียดการกำหนดแอดเดรสของอินพุตและเอาต์พุต

 

 

 ตัวอย่างการกำหนดแอดแดรส

         พีแอลซีโมเดล 1762-L24 นั้นจะมีอินพุตแบบดิจิตอลที่อยู่บนตัวพีแอลซีหลักทั้งหมด 14 อินพุต โดยกำหนดแอดแดรสแบบเวิร์ดเป็น I:0.0 สำหรับการกำหนดแอดแดรสแบบบิตนั้นจะเริ่มตั้งแต่ I:0/0 ไปจนถึง I:0/13 และบิตที่ 14 และ 15 นั้นไม่ได้ใช้งาน
  

รูปที่ 4 Embedded Input Terminal ของพีแอลซีโมเดล 1762-L24

 

          สำหรับเอาต์พุตของพีแอลซีโมเดล 1762-L24 นั้นจะมีเอาต์พุตแบบดิจิตอลที่อยู่บนตัวพีแอลซีหลักทั้งหมด 10 เอาต์พุต โดยกำหนดแอดแดรสแบบเวิร์ดเป็น O:0.0 สำหรับการกำหนดแอดแดรสแบบบิตนั้นจะเริ่มตั้งแต่ O:0/0 ไปจนถึง O:0/9 และบิตที่ 10 ถึง 15 นั้นไม่ได้ใช้งาน

 

รูปที่ 5 Embedded Output Terminal ของพีแอลซีโมเดล 1762-L24

 
         สำหรับพีแอลซีอีกโมเดลหนึ่งนั่นคือพีแอลซีโมเดล 1762-L40 นั้นจะมีอินพุตแบบดิจิตอลที่อยู่บนตัวพีแอลซีหลักทั้งหมด 24 อินพุต โดยกำหนดแอดแดรสแบบเวิร์ดเป็น I:0.0 และ I:0.1 สำหรับการกำหนดแอดแดรสแบบบิตนั้นจะเริ่มตั้งแต่ I:0/0 ไปจนถึง I:0/23 และบิตที่ 24 ถึง 31 นั้นไม่ได้ใช้งานรูปที่ 6 Embedded Input Terminal ของพีแอลซีโมเดล 1762-L40         สำหรับเอาต์พุตของพีแอลซีโมเดล 1762-L40 นั้นจะมีเอาต์พุตแบบดิจิตอลที่อยู่บนตัวพีแอลซีหลักทั้งหมด 16 เอาต์พุต โดยกำหนดแอดแดรสแบบเวิร์ดเป็น O:0.0 สำหรับการกำหนดแอดแดรสแบบบิตนั้นจะเริ่มตั้งแต่ O:0/0 ไปจนถึง O:0/16

 

รูปที่ 7 Embedded Output Terminal ของพีแอลซีโมเดล 1762-L40

 
        จากบทความข้างต้นนั้นเราก็สามารถที่จะกำหนดแอดแดรสให้กับโมดูลพีแอลซีหลักสำหรับเขียนโปรแกรมอ่านค่าอินพุตจากภายนอกหรือควบคุมเอาต์พุตของพีแอลซี

 
เอกสารอ้างอิง
- MicroLogix? 1200 and MicroLogix 1500 Programmable Controllers Bulletins 1762 and 1764 Instruction Set Reference Manual, Rockwell Automation Technologies, Inc.
- RSLogix 500 GETTING RESULTS GUIDE, Rockwell Automation Technologies, Inc.
- MicroLogix 1200 Programmable Controllers Bulletin 1762 Controllers and Expansion I/O User Manual, Rockwell Automation Technologies, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด