เนื้อหาวันที่ : 2013-04-26 11:47:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1841 views

ซอฟต์แวร์ไทย “สแกนลายนิ้วมือ” มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

ซอฟต์แวร์ “สแกนลายนิ้วมือ” ช่วยพิสูจน์ผลได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ หนุนความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก

ซอฟต์แวร์ไทย “สแกนลายนิ้วมือ” มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก


ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

 

 

   ซอฟต์แวร์ “สแกนลายนิ้วมือ” ช่วยพิสูจน์ผลได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ หนุนความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก ผู้ผลิตย้ำตลาดซอฟต์แวร์ยังขยายตัวได้ดี หากสามารถผลิตซอฟต์แวร์ที่ฉลาด รวดเร็วทันเวลา และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตรงความต้องการของลูกค้า ย้ำผลสำเร็จนี้ยังเกิดจากการเข้าร่วมในโครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ของ “ซอฟต์แวร์พาร์ค” ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 

     ภัยจากการก่อการร้ายทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีความตื่นตัวในมาตรการรักษาความปลอดภัย ยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยระบบป้องกันหรือมาตรการการติดตามตัวหาผู้กระทำผิดจึงควรมีความชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มารองรับจึงต้องมีความทันสมัย เพื่อให้การตรวจสอบสามารถพิสูจน์ได้ง่ายและมีความแม่นยำที่สุด ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นได้แก่ ระบบไบโอเมตริก (Biometric Fingerprint Livescan Product) หรือระบบการระบุตัวบุคคลโดยใช้หลักฐานทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ด้านการอ่าน การเก็บลายนิ้วมือ การพิมพ์ลายนิ้วมือ ที่ถือว่าเป็นระบบทันสมัยและแม่นยำระบบหนึ่งในขณะนี้


      นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัทไอ คอนเซ็ปส์ จำกัด กล่าวว่า Livescan 4 ALL (ไลฟ์สแกนฟอร์ออล) เป็นซอฟต์แวร์ด้านการอ่าน การเก็บลายนิ้วมือ การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการสืบค้นลายนิ้วมือที่ใช้ในระบบรักษาความมั่นคงรายเดียวที่มีการผลิตและเป็นเจ้าของโดยคนไทย ทั้งยังเป็นระบบเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก FBI Certified และกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา

 นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัทไอ คอนเซ็ปส์ จำกัด

 

        ระบบ Livescan 4 ALL คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการเก็บและสืบค้นลายนิ้วมือแบบเก่า ที่มีการเก็บลายนิ้วมือพิมพ์หมึกลงบนกระดาษ และต้องส่งไปยังหน่วยงานที่มีความสามารถในการสืบค้นลายนิ้วมือทางไปรษณีย์หรือใช้การขนส่งโดยผู้นำสาร ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้า สูญหาย และการผิดพลาดในการสืบค้นข้อมูลลายนิ้วมือสูงมาก

นอกจากนี้ระบบ Livescan 4 ALL ยังเป็นศาสตร์และศิลป์ใหม่ที่ยกระดับการบริการประชาชน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการให้มีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและสะดวกในการบริการตามความต้องการของประชาชน จุดเด่นของซอฟต์แวร์ Livescan 4 ALL ยังอยู่ที่ความสามารถสืบค้นข้อมูลแบบ Real-time และไม่ต้องรอกลับไปที่ศูนย์เพื่อสืบค้นลายนิ้วมือ

ทำให้ได้รับผลความถูกต้องและผลในการค้นหาเพิ่มขึ้นมาก โดย 95% ของระบบจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนช่วย ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานอีกทั้งซอฟต์แวร์ยังมีระบบช่วยป้องกันไม่ให้มีการเก็บลายนิ้วมือผิด โดยช่วยตรวจลำดับการใส่ลายนิ้วมือเพื่อป้องกันความผิดพลาด

 


 


       ซอฟต์แวร์ Livescan 4 ALL ยังเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการส่งผ่านข้อมูลจากการส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือทางไปรษณีย์หรือผู้นำสารเป็นการส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคล ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ สามารถรวบรวมฐานข้อมูลลายนิ้วมือให้อยู่ในที่ที่เดียวได้ โดยหน่วยงานของรัฐบาลสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้จากแหล่งเดียว ทั้งยังง่ายต่อการอัพเดท หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลในฐานข้อมูลลายนิ้วมือด้วย


       นางสาวณัฐธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า Livescan 4 ALL ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานโดยคน เช่น การเขียนข้อมูลประวัติที่ผิดพลาด โดยระบบสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น กำหนดให้บัตรประชาชนต้องกรอกเป็นตัวเลข 13 หลักเท่านั้น ช่วยลดเวลาในการสืบค้นลายนิ้วมือเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบเก่า ขจัดกระบวนการทำงานด้วยมือ และช่วยเอื้ออำนวยให้การเก็บลายนิ้วมือมีคุณภาพดีในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ซึ่งมีความคมชัดกว่าการเก็บลายนิ้วมือในแบบพิมพ์ลายนิ้วมือแบบเก่า อีกทั้งยังลดปัญหาการปล่อยอาชญากรที่กระทำความผิด

เนื่องจากสามารถสืบค้นประวัติอาชญากรได้แบบทันท่วงที (Real-time Identification) นอกจากนี้ยังช่วยขจัดปัญหาการซีดจาง หรือเสื่อมสภาพของแบบพิมพ์ลายนิ้วมือแบบกระดาษ และช่วยลดพื้นที่ในการเก็บลายนิ้วมือด้วยการเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล จากประสิทธิภาพอันมีประโยชน์นานัปการข้างต้น ส่งผลให้ Livescan 4 ALL สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Thailand ICT Award 2005

โดยลายนิ้วมือที่ถูกจัดเก็บมีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานลายนิ้วมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้แก่ มาตรฐาน FBI EFTS มาตรฐาน ANSI NIST ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ทั่วโลก ปัจจุบันยังมีการนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลอาชญากรได้รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อมต่อถึงกันทั่วประเทศด้วย


        ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดไอ คอนเซ็ปส์ กล่าวอีกว่า จากการทำงานที่ผ่านมามองว่าผลสำเร็จส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าร่วมใน โครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ด้วยการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่จึงต้องการหาเพื่อนร่วมทาง ซึ่งซอฟต์แวร์พาร์คมีส่วนช่วยเหลือในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถประสบผลสำเร็จในการบริหารงานโดยมียอดจำหน่ายสูงขึ้น 3 เท่าทุกปีและมองว่าตลาดซอฟต์แวร์ยังเป็นไปได้ดีหากมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก สามารถผลิตซอฟต์แวร์ได้อย่างทันเวลา และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุด 

 

งานประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1476-8,
www.tmc.nstda.or.th
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2270-1350-4 ต่อ 114-115
E-mail:
prtmc@yahoo.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด