เนื้อหาวันที่ : 2013-04-24 17:17:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3221 views

เลเซอร์กับตลาดการแพทย์

ด้วยสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและสภาวะเศรษฐกิจที่ตึงเครียดในปี ค.ศ. 2002 ทำให้ยอดขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เลเซอร์กับตลาดการแพทย์
สิริชนก จันทร์ใบ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


    ด้วยสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและสภาวะเศรษฐกิจที่ตึงเครียดในปี ค.ศ. 2002 ทำให้ยอดขายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่อาศัยเทคโนโลยีด้านแสงเลเซอร์ไม่สู้จะดีนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งอัตราการเติบโตของตลาดเลเซอร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ คงต้องพยายามขยายการนำเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์ให้กว้างออกไปอีก  Yacha Sutton ผู้บริหารใหญ่ของบริษัท Lumenis กล่าว


รูปที่ 1 Yacha Sutton ผู้บริหารใหญ่ของบริษัท Lumenis

 

    ถึงแม้ในปัจจุบันเลเซอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแผ่นซีดีด้วยแสงเลเซอร์ การรับส่งข้อมูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยแสงเลเซอร์ และการใช้เลเซอร์ตัดแผ่นโลหะเป็นรูปประตูรถยนต์ เป็นต้น แต่มีอยู่ด้านหนึ่งที่เพิ่งถูกค้นพบว่าสามารถประยุกต์ใช้งานเลเซอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือ ทางด้านการแพทย์

    นอกจากการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดปรับสายตาที่รู้จักกันในนามของ "LASIK" แล้ว การนำเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในตลาดการแพทย์ด้านอื่นยังพบอุปสรรคอยู่มาก ด้วยเหตุผลนานาประการ อย่างแรกคืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาก ระบบที่ค่อนข้างเทอะทะ รวมทั้งการใช้เลเซอร์ในการรักษาต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าอุปกรณ์ตัวใหม่จะได้รับการรับรองและสามารถลดข้อจำกัดข้างต้นได้แล้ว ก็ยังต้องรอการพิสูจน์ให้ได้อีกว่าดีกว่าวิธีการผ่าตัดในปัจจุบันอย่างไร

    นอกจากการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดปรับสายตาที่รู้จักกันในนามของ "LASIK" แล้ว การนำเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในตลาดการแพทย์ด้านอื่นยังพบอุปสรรคอยู่มาก ด้วยเหตุผลนานาประการ อย่างแรกคืออุปกรณ์ที่มีราคาสูงมาก ระบบที่ค่อนข้างเทอะทะ รวมทั้งการใช้เลเซอร์ในการรักษาต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าอุปกรณ์ตัวใหม่จะได้รับการรับรองและสามารถลดข้อจำกัดข้างต้นได้แล้ว ก็ยังต้องรอการพิสูจน์ให้ได้อีกว่าดีกว่าวิธีการผ่าตัดในปัจจุบันอย่างไร


   จากตลาดที่น่าสนใจดังกล่าวสามารถดึงให้บริษัท Lumenis ทุ่มเทความพยายามเจาะตลาดด้านนี้ให้ได้ บริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัทเดิมคือ ESC Medical Systems ที่รวมตัวเข้ากับบริษัท Coherent's Medical Group ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2001 และเปลี่ยนชื่อเป็น "Lumenis" ในปี 2002  พร้อมกันนั้นทางบริษัทก็ได้รับการรับรองการเปิดตลาดอุปกรณ์การแพทย์ใหม่จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: FDA ผู้ดูแลตลาดและให้การรับรองเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์) โดย Lumenis ได้เปิดตัวเครื่องมือที่อาศัยเทคนิคด้านเลเซอร์กับตลาดด้านความสวยความงาม ด้านจักษุ การผ่าตัด และด้านทันตกรรม คาดว่าในปี 2003 จะเป็นปีที่ Lumenis ก้าวเข้าสู่ตลาดการแพทย์ได้อย่างเต็มตัวเพราะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคงจะเสร็จสมบูรณ์ 


รูปที่ 2 ผลการรับรองตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของ FDA

 

อุปสรรคของการประยุกต์ใช้เลเซอร์

   อะไรคือสาเหตุที่ทำให้การนำเทคโนโลยีด้านเลเซอร์เข้าไปประยุกต์ในด้านการแพทย์ต้องติดขัด ?

   Yacha Sutton ผู้บริหารใหญ่ของ Lumenis ให้คำตอบว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค ในระยะเริ่มแรกเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้านอื่น ทำให้อุปกรณ์ยังคงมีราคาสูงมากเมื่อต้องนำมาใช้งานจริง


    โดย Sutton กล่าวต่อว่าการบุกตลาดด้านนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องทำการรณรงค์ชักจูงให้บรรดาศัลยแพทย์และแพทย์ทั่วไปเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เลเซอร์ในการรักษา แต่การตัดสินใจนำเทคโนโลยีเลเซอร์เข้าไปใช้ในสถานพยาบาลขึ้นอยู่กับคนหลายกลุ่มด้วยกัน จึงทำให้กระบวนการตัดสินใจยืดเยื้อ


   เพื่อจะทำให้การเจาะตลาดการแพทย์สัมฤทธิ์ผล Lumenis ได้ลงทุนไปกว่า 28 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 27.4 ล้านยูโร) ในปี 2002 เพียงปีเดียว กับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทำการขยายขอบเขตการใช้งาน และทำการปรับปรุงเทคนิคใหม่ ๆ ให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งเขากล่าวว่าบริษัทได้มุ่งเน้นการลดต้นทุนและย่อส่วนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนส่งและการเคลื่อนย้าย 


   นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าเลเซอร์ที่มีอยู่ในท้องตลาดสามารถผลิตแสงเลเซอร์ได้ครอบคลุมเกือบทุกความยาวคลื่นแล้ว ดังนั้นทาง Lumenis จึงไม่สนใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาเลเซอร์ชนิดใหม่ ๆ แต่กลับเล็งเห็นว่าถ้าระบบมีขนาดเล็กลงและถูกลงคงจะง่ายต่อการยอมรับของตลาด จึงทำให้ Lumenis มองหาเลเซอร์ชนิดที่มีขนาดกะทัดรัดและให้ประสิทธิภาพสูงเท่าที่จะหาได้


    หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ Lumenis คือเครื่องมือด้านจักษุ ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ที่ผลิตด้วยก๊าซ แต่ปัจจุบันนี้เราได้นำแสงเลเซอร์แบบของแข็ง (Solid-state Laser) เข้ามาใช้แทนเลเซอร์จากก๊าซ เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตถูกกว่ามาก Solid-state เลเซอร์นี้เองที่จะช่วยลดราคาเครื่องมือของทาง Lumenis ได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังให้ประสิทธิภาพที่ดีอีกด้วย


การเจาะตลาด

   ในความคิดของ Sutton ตลาดด้านจักษุเป็นหนึ่งในตลาดที่สามารถเติบโตได้เร็วในช่วงเวลาอันสั้น สำหรับ Lumenis เองคาดว่าจะสามารถสร้างความเติบโตในตลาดด้านนี้ได้เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร พร้อมกับมีสินค้าใหม่ ๆ ด้านนี้หลายอย่าง เห็นได้จากการที่บริษัทเพิ่งนำเสนอเครื่องมือรักษาปัญหาเกี่ยวกับดวงตา (Glaucoma) ก็สามารถดึงความสนใจได้มาก


    Sutton ยังได้กล่าวถึงงานวิจัยของทาง Lumenis ที่ได้ทำศึกษาการนำเลเซอร์ไปใช้รักษา Open-angle Glaucoma ซึ่งเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่งของดวงตา เกิดขึ้นจากความดันสูงภายในดวงตาและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดได้ เทคโนโลยีเลเซอร์ถูกคาดหวังให้ไปแทนที่วิธีการรักษาแบบเก่าที่ต้องใช้ยาหยอดตาและกินยาร่วมด้วย เนื่องจากต้องกินยาอย่างต่อเนื่องทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ถ้าการทดลองใช้เลเซอร์รักษาประสบความสำเร็จดีจะสามารถเพิ่มยอดขายของเครื่องมือได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป


    ถึงแม้ว่าจะฟังดูเป็นที่น่าสนใจแต่มันก็เป็นเพียงแค่การประยุกต์ใช้เลเซอร์กับการรักษาอาการป่วยเพียงแบบเดียว แต่ถ้าจะทำการบุกเบิกตลาดเลเซอร์สำหรับการแพทย์ให้มีการเติบโตอย่างเป็นระบบจริง ๆ ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้เลเซอร์กับเครื่องมือแพทย์ที่รักษาอาการด้านอื่นด้วย  โดยเขาได้ให้ข้อมูลว่า "ตลาดเลเซอร์ด้านการแพทย์ในปี 2002 มีมูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนของตลาดเลเซอร์ด้านทันตกรรมมีมูลค่าอยู่แค่เพียง 45 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เป็นส่วนที่มีศักยภาพสูงมากในการเติบโต เพราะด้านทันตกรรมสามารถนำเลเซอร์เข้าไปประยุกต์ใช้งานได้หลายส่วน"


    หนึ่งในการใช้งานของเลเซอร์ที่กำลังมาแรงคือการใช้เทคนิคของแสงเลเซอร์เจาะฟันแทนการใช้ดอกเจาะความเร็วสูงที่มีใช้กันอยู่ เลเซอร์จะถูกลำเลียงผ่านเข้าไปในไฟเบอร์ออปติกในรูปสัญญาณพัลส์ (เป็นสัญญาณที่ถูกปล่อยเป็นคาบ ๆ) ใช้สำหรับการเจาะรูฟันเตรียมอุด หรือรักษาโพรงรากฟัน ข้อดีของการใช้เลเซอร์คือไม่ต้องฉีดยาชา เพราะขณะเจาะจะไม่เกิดเสียงรวมทั้งการสั่นสะเทือน จึงทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ

 
     แต่ก็ยังติดปัญหาอีกคือ ขณะนี้ราคาของอุปกรณ์ที่สูงทำให้ตลาดด้านนี้ชะงักตัวลง "โดยในปี 2002 ชุดเลเซอร์สำหรับเจาะฟันมีราคาอยู่ที่ 40,000 ถึง 50,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากสำหรับการทำฟัน แต่ Sutton ก็เชื่อว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าราคาจะตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 เหรียญสหรัฐ ก็น่าจะทำให้มีการเปิดรับเลเซอร์ไปใช้ในการทำฟันมากทีเดียว ส่วนในระยะยาวนั้นเขาคิดว่าต่อไปเครื่องมือด้านเลเซอร์จะถูกนำไปใช้ในการทำฟันทุกอย่าง"


     ถึงแม้ Lumenis จะกำหนดตัวเองอยู่ในขั้นกำลังเติบโต แต่ยอดขายของปี 2002 คงที่ เกือบเป็นยอดตัวเลขเดียวกับปี 2001 โดยมีมูลค่าประมาณ 360 ล้านเหรียญสหรัฐ  ถึงแม้จะทำยอดขายสินค้าหลายประเภทไปได้กว่า 6,000 ชุดต่อปี แต่ในปี 2002 เห็นได้ชัดว่าเรามีรายได้สุทธิอยู่แค่ระดับเท่าทุน ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนักโดยเฉพาะกับบริษัทที่ต้องจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่มีกำไรสุทธิส่วนเกินแค่ 50%"


    Sutton อธิบายเพิ่มว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้น เพราะ Lumenis ได้ลงทุนไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญกว่า 420 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงทำให้ทางบริษัทต้องทำการตัดรายจ่ายส่วนเกินออกไปเป็นจำนวนมากและต้องจัดขนาดองค์กรใหม่ ขั้นตอนดังกล่าวทำให้เราต้องเสียเวลาไปนานกว่าตอนที่ทำการรวมตัวกับบริษัท Coherent เสียอีก จึงส่งผลกระทบไปยังรายได้ในปี 2002"


    ในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายทาง Lumenis ใช้วิธีการเลเอาต์พนักงานออกไปกว่า 200 คน คงเหลือพนักงานแค่ 1,300 คน ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้บริษัทมีกำไรในปี 2003 โดยที่ไม่ต้องตัดค่าใช้จ่ายส่วนใดอีก

 

ข้อตกลงและสิทธิบัตร

    ยังมีอีกปัจจัยที่คุกคามยอดขายของบริษัทคือ "คู่แข่ง" ในปี 2002 Lumenis ได้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษัท Syneron ซึ่งเป็นบริษัทอิสราเอลอีกแห่งที่ผลิตอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับใช้ในด้านความสวยความงาม เช่นการถอนขน การดูแลผิวให้อ่อนกว่าวัย โดย Sutton กล่าวว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีอดีตพนักงานกลุ่มหนึ่งของ Lumenis ที่เคยร่วมคิดและสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบริษัท ได้ลาออกไปและนำฐานความรู้ที่สะสมได้จากการทำงานในบริษัทไปสร้างสินค้าแข่งกับเรา ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่อยุติธรรม"


     "การแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีและนำไปสู่ตลาดที่มีคุณภาพ แต่การแข่งขันคงต้องมีขอบเขตของมันซึ่งบางครั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีขีดจำกัด และไม่ควรล้ำเส้นจนเกินไป นอกจากนี้สำคัญยิ่งที่คู่แข่งควรเล่นเกมส์อย่างยุติธรรม แต่โชคไม่ดีที่ Syneron ไม่ได้เล่นเกมส์อย่างขาวสะอาด" Sutton เสริม


     ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านเลเซอร์ ข้อพิพาททางสิทธิบัตร และกระบวนการพิพากษาคดีที่รอการตัดสินในปี 2003  Lumenis กับตลาดเลเซอร์ทางด้านการแพทย์ ดูมีอนาคตสดใสในอีกปีข้างหน้า

ที่มา
- Jacqueline Hewett, "Medical laser specialist seeks new applications", Opto & Laser magazine.

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด