เนื้อหาวันที่ : 2013-04-24 09:25:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1989 views

กลยุทธ์ที่ดีกว่า เท่าไหร่ ?

การวางกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อย โดยหลัก ๆ แล้วผู้ท้าชิงพยายามที่จะวางกลยุทธ์ที่เหนือกว่าเจ้าที่อยู่ในตลาดก่อน

ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์ที่ดีกว่า เท่าไหร่ ?
ผู้เขียน  สถาพร  อยู่สุข

 การวางกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อย โดยหลัก ๆ แล้วผู้ท้าชิงพยายามที่จะวางกลยุทธ์ที่เหนือกว่าเจ้าที่อยู่ในตลาดก่อน เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างไม่ว่าเป็นเรื่องของคุณภาพ ลักษณะเฉพาะ ในการวางกลยุทธ์แต่ละครั้ง อาจจะเกินความพอดีจนทำให้มีผลกระทบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว


 การออกผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งจำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเฉพาะ  การใช้งาน คุณภาพ ราคา เมื่อเราวางกลยุทธ์ที่เหนือกว่า เราจำเป็นต้องกำหนดความแตกต่างที่ต่างจากเดิม เช่น การวางกลยุทธ์แตกต่างในเรื่องของคุณภาพที่สูงกว่า ราคาที่ไม่แตกต่างจากสินค้าในตลาด
 
  บางทีเราคิดว่าสินค้าเราดีมาก การใช้งานอาจจะนานกว่าคู่แข่งหลายเท่า แต่ถ้าเราไม่สื่อให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าเราดีกว่าจะเพิ่มมูลค่าเข้าไปเท่าไหร่ลูกค้าก็ไม่รู้  ถ้าเราสื่อในลักษณะที่อวดอ้างมากเกินไป ก็อาจจะทำให้เป็นเป้าโจมตีว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ดีจริง เพราะบางอย่างเป็นเรื่องของเทคนิคพิสูจน์ไม่ได้ กลายเป็นว่าเราอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

  แต่สินค้าบางอย่างในตลาดพอใจคุณภาพที่เป็นอยู่แล้ว อาจจะเกิดการตอบโต้จากผู้ที่อยู่ในตลาดเดิม ใช้กลยุทธ์ราคากระหน่ำ ทำให้ผู้บริโภคไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ของที่มีคุณภาพเลิศหรู ก็ไปซื้อของที่มีอยู่เดิมในราคาที่ย่อมเยากว่า เราจะลดราคาตามลงมาก็ไม่ได้เพราะต้นทุนสูงกว่ามาก ทำให้เกิดสรรพคุณเกินความต้องการ ยิ่งถ้าตลาดที่มีความอ่อนไหวเรื่องราคา สิ่งที่ดีกว่าแทบจะไม่มีความหมายเลยสำหรับลูกค้า

   ในขณะที่เราต้องการจับกลุ่มตลาดใดควรจะศึกษาว่า  ในตลาดต้องการคุณภาพและราคาขนาดไหน แล้วควรให้มีความแตกต่างที่ไม่มากเกินไปนัก แต่ต้องให้เห็นถึงความแตกต่างที่สื่อให้ลูกค้าเห็นว่ามีความแตกต่าง และจะไม่กลับมากระทบเราอย่างรุนแรง ถ้าเราจะสร้างความแตกต่างเรื่องคุณภาพและอายุการใช้งาน ถ้าในท้องตลาดใช้งานได้ 1,000 ชั่วโมง ของเราควรจะใช้งานที่แตกต่างประมาณ 1,100 ชั่วโมง โดยต้นทุนการผลิตเท่ากันกลับของที่ใช้ได้ 1,000 ชั่วโมง เพราะเกิดการใช้กลยุทธ์เรื่องราคาเราก็สามารถต่อสู้ได้ ถ้าสมมุติสินค้าเราใช้ได้ดีกว่า 3 เท่า คือ 3,000 ชั่วโมง โดยที่ต้นทุนเราสูงกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้กลยุทธ์ราคาลงมาต่อสู้ได้ ถ้าเกิดว่าตลาดยอมรับคุณภาพที่ 1,000 ชั่วโมง ก็พอแล้ว


 กลยุทธ์ที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา คุณภาพ เราควรจะสร้างให้พอเหมาะพอดีกับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มของตลาดที่เราอยู่แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการตอบโต้จากคู่แข่งว่าจะมีมากน้อยเพียงใด รวมถึงสายป่านของเราว่ามีความยาวขนาดไหน และความจงรักภักดีของลูกค้าในตราสินค้านั้น ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด