เนื้อหาวันที่ : 2007-05-22 18:03:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 7031 views

แนวโน้มของการพัฒนาเครื่องมือวัดและทดสอบ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย โทรศัพท์มือถือพร้อมกล้องดิจิตอล อุปกรณ์พีดีเอ รวมทั้งทีวีโฟน ล้วนเป็นนวัตกรรมที่น่าหลงใหลของบรรดาสาธารณชนจำนวนมาก ตรงกันข้ามกับเบื้องหลังที่ไม่เคยมีการป่าวประกาศให้รับรู้ ดูไม่น่าสนใจและไม่น่าตื่นตาตื่นใจ นั่นก็คือเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งถูกมองข้ามไป

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไร้สาย โทรศัพท์มือถือพร้อมกล้องดิจิตอล อุปกรณ์พีดีเอ รวมทั้งทีวีโฟน ล้วนเป็นนวัตกรรมที่น่าหลงใหลของบรรดาสาธารณชนจำนวนมาก ตรงกันข้ามกับเบื้องหลังที่ไม่เคยมีการป่าวประกาศให้รับรู้ ดูไม่น่าสนใจและไม่น่าตื่นตาตื่นใจ นั่นก็คือเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดและทดสอบ ซึ่งถูกมองข้ามไป เทคโนโลยีนี้ไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจและได้รับการตอบสนองจากสังคมส่วนใหญ่น้อยมาก ไม่มีวิศวกรคนใดที่ชอบอ่านงานเขียนในเรื่องของการวัดและทดสอบ เว้นแต่ว่าจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่านี้

.

ในขณะเดียวกันนั้น เครื่องมือวัดและทดสอบ นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีของการวัดและทดสอบนี้ เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด ให้ปรากฏออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ ตั้งแต่การเริ่มต้นคิดค้น ไปสู่การวิจัยและพัฒนา สร้างเครื่องต้นแบบ นำร่องทดสอบตลาด การนำออกสู่ตลาด การเจริญถึงขีดสุด และเก่าแก่ล้าสมัยไปในที่สุด ซึ่งเป็นวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั่นเอง

.

การวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการแผ่ขยายไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ การติดต่อสื่อสาร เคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเทคโนโลยีเซนเซอร์ทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเครื่องกล ความดัน เคมี และกลุ่มของตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกัน เพื่อสะดวกต่อการเก็บบันทึก การวัดและการวิเคราะห์ โดยเครื่องมือวัดและทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

.

วิศวกรการวัดและทดสอบ จะต้องไม่เพียงแต่มีความเข้าใจอย่างละเอียด ในการปรากฏขึ้นของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะต้องมีการพัฒนาโซลูชัน การวัดและทดสอบที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกสู่ตลาด เพื่อยกระดับของความมีประสิทธิภาพ หน้าที่การทำงาน และความสามารถในการผลิต เพราะสภาพแวดล้อมการแข่งขันในปัจจุบันถูกกำหนดเงื่อนไขในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการนำออกสู่ตลาด เหล่านี้คือความต้องการกระบวนการวัดและทดสอบที่รวดเร็วกว่าและสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งความเร็ว ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความมีประสิทธิภาพ เป็นประเด็นพื้นฐานสำหรับโซลูชันการวัดทดสอบใด ๆ ก็ตาม

.

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                                                           

อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตมนุษย์ ความชาญฉลาดของเทคโนโลยีทำให้การดำเนินชีวิตง่ายและสะดวกสบาย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป สุดแท้แต่ข้อจำกัดของตัวมันเอง เครื่องมือวัดและทดสอบจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ก็ได้มีการปฏิวัติความเป็นอัจฉริยะทางด้านเทคนิคของเครื่องมือวัดและทดสอบกันอย่างต่อเนื่อง    

.

เมื่อก่อนเครื่องมือวัด จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่แยกกัน แต่ด้วยการพัฒนาวงจรรวมสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานชนิดพิเศษ ASIC (Application Specific Integrated Circuit) อุตสาหกรรมจึงเริ่มมองหาโซลูชันชิปแบบเดี่ยวสำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบ การใช้ชิปเดี่ยวไม่เพียงแต่เป็นการลดต้นทุน ขนาดและความสิ้นเปลืองพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องมืออีกด้วย โดยเฉพาะอุปกรณ์ชนิดติดผิวหน้า SMD (Surface Mountable Device) มีคุณสมบัติในการลดขนาดของเครื่องมือลงด้วย    

.

ออสซิลโลสโคปชนิดลำแสงแคโทด (Cathode Ray Oscilloscope: CRO) ที่จนบัดนี้ยังถูกมองว่า เป็นเครื่องมือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการวิจัยและพัฒนา แต่ด้วยนวัตกรรมใหม่ของออสซิลโลสโคปชนิดดิจิตอลสตอเรจ (Digital Storage Oscilloscope: DSO) ทำให้ออสซิลโลสโคปชนิดลำแสงแคโทดกลายเป็นตัวเลือกที่สองของวิศวกรอย่างช้า ๆ เนื่องจากชนิด DSO มีแบนวิดธ์สูงและอำนวยความสะดวกได้หลายอย่าง ทำให้วิศวกรสามารถที่จะจับรูปคลื่นที่ปรากฏบนหน้าจอ และเก็บบันทึกลงบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล อย่างแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ที่มีไดรฟ์ฝังติดอยู่ในตัวเครื่องได้  

.

เมื่อมีการปรากฏตัวของอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing: DSP) เครื่องมือวัดและทดสอบก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ ตัวกรองสัญญาณ DSP และตัวสังเคราะห์ภาษามีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเทียบกันไม่ได้กับเวอร์ชันเก่าที่ใช้ในเครื่องมือวัดและทดสอบ ตัวประมวลสัญญาณดิจิตอลทำให้สามารถพัฒนาฟิลเตอร์ที่อัตราการตอบสนองต่อความถี่ของวงจรสูงมากเกินไปและเสถียรภาพสูง ซึ่งเป็นจุดวิกฤตสำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบ    

.

ผู้ผลิตอุปกรณ์ DSP ได้แก่ Texas Instrument, Analog Device และ Motorola ได้มีการเปิดตัวชิป DSP สมรรถนะสูง ที่ได้มีการรวมเอาตัวเปลี่ยนสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล (ADC), ตัวเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอก (DAC), พอร์ตอนุกรม, ตัวควบคุมเครือข่าย (Controller Area Network: CAN) ไว้บนชิป ดังนั้นโซลูชันฝังตัว (Embedded) จึงมีผลในการออกแบบเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก สามารถเชื่อถือได้และง่ายต่อการใช้งาน อัลกอริทึม DSP ถูกทำให้สมบูรณ์บนชิป VLSIC(Very Large Scale Integration) จะช่วยทำให้ระบบมีขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้ความเร็วสูงด้วย

.

เครื่องมือวัดและทดสอบความถี่วิทยุและความถี่ไมโครเวฟ เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสามารถหาเครื่องกำเนิดคลื่นไมโครเวฟ ที่ให้ความละเอียดตัวนับต่ำเท่ากับ 0.1 Hz ความสมบูรณ์ของการออกแบบเครื่องมือวัด สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือจำลอง โดยเครื่องมือจะจำลองผลกระทบทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMI/EMC บนเครื่องมือวัด และเสนอแนะการวัดที่เป็นการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ป้องกันในสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบเดียวกัน การออกแบบการจัดวางที่ล่อแหลม ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้เช่นกัน

.

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี                                                                                                                     

อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตมนุษย์ ความชาญฉลาดของเทคโนโลยีทำให้การดำเนินชีวิตง่ายและสะดวกสบาย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป สุดแท้แต่ข้อจำกัดของตัวมันเอง เครื่องมือวัดและทดสอบจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญ ซึ่งในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ก็ได้มีการปฏิวัติความเป็นอัจฉริยะทางด้านเทคนิคของเครื่องมือวัดและทดสอบกันอย่างต่อเนื่อง      

.

เมื่อก่อนเครื่องมือวัด จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่แยกกัน แต่ด้วยการพัฒนาวงจรรวมสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานชนิดพิเศษ ASIC (Application Specific Integrated Circuit) อุตสาหกรรมจึงเริ่มมองหาโซลูชันชิปแบบเดี่ยวสำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบ การใช้ชิปเดี่ยวไม่เพียงแต่เป็นการลดต้นทุน ขนาดและความสิ้นเปลืองพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องมืออีกด้วย โดยเฉพาะอุปกรณ์ชนิดติดผิวหน้า SMD (Surface Mountable Device) มีคุณสมบัติในการลดขนาดของเครื่องมือลงด้วย     

.

ออสซิลโลสโคปชนิดลำแสงแคโทด (Cathode Ray Oscilloscope: CRO) ที่จนบัดนี้ยังถูกมองว่า เป็นเครื่องมือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการวิจัยและพัฒนา แต่ด้วยนวัตกรรมใหม่ของออสซิลโลสโคปชนิดดิจิตอลสตอเรจ (Digital Storage Oscilloscope: DSO) ทำให้ออสซิลโลสโคปชนิดลำแสงแคโทดกลายเป็นตัวเลือกที่สองของวิศวกรอย่างช้า ๆ เนื่องจากชนิด DSO มีแบนวิดธ์สูงและอำนวยความสะดวกได้หลายอย่าง ทำให้วิศวกรสามารถที่จะจับรูปคลื่นที่ปรากฏบนหน้าจอ และเก็บบันทึกลงบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล อย่างแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ที่มีไดรฟ์ฝังติดอยู่ในตัวเครื่องได้   

.

เมื่อมีการปรากฏตัวของอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing: DSP) เครื่องมือวัดและทดสอบก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ ตัวกรองสัญญาณ DSP และตัวสังเคราะห์ภาษามีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเทียบกันไม่ได้กับเวอร์ชันเก่าที่ใช้ในเครื่องมือวัดและทดสอบ ตัวประมวลสัญญาณดิจิตอลทำให้สามารถพัฒนาฟิลเตอร์ที่อัตราการตอบสนองต่อความถี่ของวงจรสูงมากเกินไปและเสถียรภาพสูง ซึ่งเป็นจุดวิกฤตสำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบ  

.

ผู้ผลิตอุปกรณ์ DSP ได้แก่ Texas Instrument, Analog Device และ Motorola ได้มีการเปิดตัวชิป DSP สมรรถนะสูง ที่ได้มีการรวมเอาตัวเปลี่ยนสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล (ADC), ตัวเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอก (DAC), พอร์ตอนุกรม, ตัวควบคุมเครือข่าย (Controller Area Network: CAN) ไว้บนชิป ดังนั้นโซลูชันฝังตัว (Embedded) จึงมีผลในการออกแบบเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก สามารถเชื่อถือได้และง่ายต่อการใช้งาน อัลกอริทึม DSP ถูกทำให้สมบูรณ์บนชิป VLSIC(Very Large Scale Integration) จะช่วยทำให้ระบบมีขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้ความเร็วสูงด้วย      

.

เครื่องมือวัดและทดสอบความถี่วิทยุและความถี่ไมโครเวฟ เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันสามารถหาเครื่องกำเนิดคลื่นไมโครเวฟ ที่ให้ความละเอียดตัวนับต่ำเท่ากับ 0.1 Hz ความสมบูรณ์ของการออกแบบเครื่องมือวัด สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือจำลอง โดยเครื่องมือจะจำลองผลกระทบทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMI/EMC บนเครื่องมือวัด และเสนอแนะการวัดที่เป็นการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ป้องกันในสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบเดียวกัน การออกแบบการจัดวางที่ล่อแหลม ก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้เช่นกัน        

.
ความต้องการและการพัฒนาในปัจจุบัน       

ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ : เป้าหมายของอุตสาหกรรมเครื่องมือวัดและทดสอบ คือการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2-3% ทุกปี แม้ว่าจะไม่มีส่วนของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่านเข้ามา เครื่องมือวัดที่ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้งานนั้น แผงควบคุมจะถูกพัฒนาให้ดูมีชีวิตชีวา ซึ่งมันสามารถเป็นไปได้ก็เนื่องมาจาก การประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือวัดและทดสอบเข้ามาใช้อย่างมาก จนกลายเป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้น แผงด้านหน้าของเครื่องมือดูไม่ระเกะระกะและมีสีสันสดใส แมคานิกสวิตช์ที่ใช้ควบคุมกลายเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เครื่องมือได้มีการนำเอาจอแสดงผล LFT/TFT ความละเอียดสูงมาใช้มากขึ้น LED ชนิดความสว่างสูงได้ถูกนำมาใช้บนแผงควบคุมและใช้เป็นแสงส่องหลัง (Backlight) และใช้เวลามากขึ้นไปกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและทดสอบชนิดพกพา ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อย ๆ   

.

 ความสามารถหลากหลาย แต่ต้นทุนต่ำ : เทคนิคเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คาดว่าจะพบเห็นมากขึ้น สำหรับความสามารถที่มากกว่า โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในไมโครคอนโทรลเลอร์ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ติดผิวหน้า ซึ่งมีผลต่อการใช้งานเครื่องมือวัดในขอบเขตที่กว้างมาก บริษัททางด้านเครื่องมือวัดและทดสอบ ที่ทำงานบนผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายนั้น ได้ใช้ประโยชน์จากพลังและลักษณะที่สามารถยืดหยุ่นได้ของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันต้นทุนและขนาดของผลิตภัณฑ์นั้นลดลง เครื่องมือวัด/ทดสอบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จะให้สมรรถนะการผลิตและความคุ้มทุนที่มากกว่าตัวเลือกอื่น นั่นจึงเป็นความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำ ความสามารถอันหลากหลายของการวัดค่าตัวแปรทางไฟฟ้าทั้งหมด และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับการวัด การควบคุมและการเก็บบันทึกข้อมูล

.

ด้วยงบประมาณที่มีน้อย สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือวัดและทดสอบ เป็นแรงผลักดันให้องค์กรต้องซื้อเครื่องมือที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยคุณสมบัติที่มีเพียงอยู่เล็กน้อย ในทำนองเดียวกัน วิศวกรก็ไม่สามารถทำอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ กับเครื่องมือที่มีสภาพสมบูรณ์ แม่นยำและน่าเชื่อถือ การรักษาสิ่งเหล่านี้ในความคิดคือ วิศวกรที่ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือต่างเพ่งเล็งไปที่การพัฒนาเครื่องมือคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีคุณสมบัติในระดับ ไฮ-เอนด์ ที่มีราคาถูก    

.

เครื่องมือวัดที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะอนุญาตให้มีการเฝ้าระวัง การบันทึกและการควบคุมแบบรวมศูนย์ ที่ข้อมูลการวัดสามารถถูกส่งไปในระยะทางไกล ๆ อุปกรณ์การวัดและทดสอบที่มีมาอย่างยาวนานสามารถหาได้ด้วยการอินเทอร์เฟสแบบอนุกรมและขนาน เพื่อติดต่อซึ่งกันและกันและติดต่อกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง GPIB บัส ในปัจจุบันเครื่องมือวัดและทดสอบเหล่านี้จะมาพร้อมกับอินเทอร์เฟสที่ถูกปรับปรุงใหม่ อย่างเช่น RS-232, RS-485, LONworks, Ethernet และ USB    

.

ขนาดที่เล็กและการเชื่อมต่อง่าย : แนวโน้มของเครื่องมือวัด/ทดสอบ จะเป็นไปในทิศทางที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ โดยมีโซลูชันคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน แบบอย่างที่น่าสนใจเช่นแลปทอปและปาล์มทอป เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ บอร์ดเครื่องมือจะถูกติดอยู่บนตัวมันมากขึ้น อินเทอร์เฟสอนุกรมกับ RS-232 โปรโตคอล จะยอมให้การเก็บบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซอฟต์แวร์ชั้นสูง การวิเคราะห์จะมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ    

.

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ได้มีการพัฒนาจากเครื่องมือวัดที่อยู่บนพื้นฐาน ADC ไปเป็นเครื่องมืออันชาญฉลาดที่อยู่บนพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ มิเตอร์มือถือเหล่านี้ปัจจุบันได้ถูกออกแบบให้อ่านค่าได้ถึง 120,000 ตัวนับ และสามารถปฏิบัติการฟังก์ชันที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องมือที่ราคาแพงมากในอดีตที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น มิเตอร์ที่มีคุณลักษณะจอ LCD 2 ช่อง (เหมือนกับออสซิลโลสโคปแชนแนลคู่) สามารถวัดแรงดัน AC, แบนวิดธ์ 200 kHz, เก็บบันทึกค่าการอ่านได้มากกว่า 10,000 ค่า, ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน RS-232, การอ่านค่า TRMS, ตอบสนองด้วยความเร็วสูง, ความแม่นยำ DC  ที่ ±0.02 %, กราฟแท่ง, ปิดเครื่องเองอัตโมัติ, ไทเมอร์สำหรับการวัด และความสามารถในการวัดค่าตัวแปรทางไฟฟ้าและทางกายภาพต่าง ๆ การวิจัยเป็นการมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DSP ที่มีการปรับปรุงความน่าเชื่อถือ นำมาซึ่งราคาที่ต่ำลงของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เหลือเพียงหนึ่งในสี่ของราคาเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา พร้อมกับการปรับปรุงฟังก์ชันต่าง ๆ   

.
การสร้างและใช้งานจริง

เมื่อก่อนชุดเครื่องมือวัดและทดสอบ ประกอบไปด้วยชุดของชั้นเครื่องมือที่วางซ้อนกันหลายชั้น แต่ในที่สุดเครื่องมือวัดที่มีความสลับซับซ้อนมาก แต่หลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม เครื่องมือวัดและทดสอบแบบสแตนอโลนเริ่มหายไป แท้ที่จริงแล้วเครื่องมือเหล่านี้ยังคงทำงานอยู่ แต่ที่ปลายของสายโทรศัพท์จากวิศวกรทดสอบ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อโดยตรงหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำงานได้ดีกับผู้รับช่วงการผลิต โดยที่ผู้ออกแบบ OEM สามารถตรวจสอบการผลิต และทดสอบตัวแปรต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของผู้รับช่วงในแบบเรียลไทม์ อย่างที่ต้องคำนึงถึงการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

.

การครอบครองเครื่องมือวัดที่แท้จริง ไม่ใช่เครื่องมือวัดแบบสแตนอโลนของพวกเขาเองที่มีการถูกเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชันที่มีความสามารถวัดและทดสอบในปัจจุบัน พำนักอยู่อย่างถาวรบนแผ่นวงจรพิมพ์ ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงก็คือการถูกเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม, การอินเทอร์เฟสกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การทดสอบ ผ่านอินพุต/เอาต์พุตของบอร์ด การทำงานเป็นการถูกเลียนแบบในซอฟต์แวร์ ที่ประกอบด้วยแผงด้านหน้าในแบบดั้งเดิม ดังตัวอย่างเช่นเช่น LabView ของเนชันแนล อินสทรูเมนต์, Vcc ของเอจิเลนท์ และ ATEasy ของ Geotest ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้     

.

ด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบแบบสังเคราะห์ใหม่ล่าสุด ชิ้นส่วนทั่วไปของฮาร์ดแวร์เครื่องมือวัดกับ ADC และ DAC ความเร็วสูง ที่เป็นหลักของมันถูกควบคุมอยู่อย่างครบถ้วน โดยซอฟต์แวร์ฟังชันก์การทดสอบเฉพาะ ชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์อาจจะทำงานเป็นโวลต์มิเตอร์ชั่วขณะหนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็นสเปกตรัมอะนาไลเซอร์ในเวลาต่อมา และเป็นเพาเวอร์มิเตอร์หลังจากนั้น ซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบชุดเครื่องมือวัดทดสอบในแบบสแตนอโลนราคาแพง นวัตกรรมนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด ของเครื่องมือวัดและทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่มีการแนะนำให้รู้จัก ATE

.

บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเมนต์ ได้สร้างคำใหม่ในสโลแกนที่ว่า ซอฟต์แวร์ก็คือเครื่องมือซึ่ง Janes Truchard ผู้บริหารระดับสูง ได้จินตนาการถึงการหายไปของฮาร์ดแวร์เครื่องมือวัด อย่างน้อยที่สุดก็จากทัศนะของผู้ใช้ สิ่งเหล่านี้สามารถยืดหยุ่นได้, ฮาร์ดแวร์แบบโปร่งใสไม่มีแผงด้านหน้า จะปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ อย่างเช่น LabView ที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์, PDA และอื่น ๆ

.

ชุดทดสอบอัตโนมัติของเอจิเลนท์ ได้รวมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ช่วยลดเวลาลงได้ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติการกับกลุ่มของความจำเป็น  และงานที่ไม่น่าสนใจนั้นในปัจจุบันสิ้นเปลืองเวลาโดยเฉลี่ยเป็น 100 ชั่วโมง สิ่งนี้จะช่วยลดเวลาในการพัฒนาการทดสอบลง 99% ชุดเครื่องมือจะโหลดไดรเวอร์ซอฟต์แวร์, ลักษณะเฉพาะอย่างอัตโนมัติ และยังตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่นิยมใช้ได้อีกมากมาย โดยสนับสนุนทั้งโวลต์มิเตอร์, ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์, เคาน์เตอร์, เพาเวอร์ซัพพลาย, ออสซิลโลสโคป และอุปกรณ์สวิตชิ่งสัญญาณ ชุดเครื่องมือยังประกอบด้วยคอนเวอร์เตอร์ USB-IEEE488, ซอฟต์แวร์ทดสอบด่วน, โมดูลทดสอบ, สายควบคุม, 200 โปรแกรมตัวอย่าง และการสนทนาทางโทรศัพท์อีก 2 ชั่วโมง ที่สามารถกำหนดแผนงานกับผู้เชี่ยวชาญระบบได้

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด