เนื้อหาวันที่ : 2012-08-28 11:28:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3128 views

RFID Vehicle Queue Management ระบบบริหารจัดการคิวรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงาน

หมดปัญหาระบบบริหารจัดการคิวรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

RFID Vehicle Queue Management ระบบบริหารจัดการคิวรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี RFID ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม โดยหนึ่งในการประยุกต์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบขนส่ง คือการใช้ RFID ในการจัดคิวรถบรรทุกขนส่งในพื้นที่โรงงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สร้างความเป็นระเบียบในการจัดคิวรถบรรทุกขนส่ง นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

จุดเด่นของระบบ VQM
- ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่ช่วยจัดคิวรถบรรทุกขนส่ง ที่สามารถทำงานตามเงื่อนไขได้โดยอัตโนมัติ ระบุประเภทรถที่อนุญาตให้เข้าทำงานในแต่ละพื้นที่ กำหนดรอบเวลาทำงานมาตรฐาน กำหนดลักษณะงานของรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภท

-อุปกรณ์ RFID มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพงาน และระยะทางการทำงานที่ต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รูปแบบต่างกันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบการเชื่อต่อข้อมูลใหม่
- ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนค่าเงื่อนไขการทำงานกับรถบรรทุกขนส่งแต่ละประเภทได้เอง เพื่อรองรับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
- ทำงานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ระบบขนส่งสินค้าระหว่างหน่วยงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

 


 ประโยชน์ของ VQM
1.ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มจำนวนรอบรถบรรทุกขนส่งที่เข้าโรงงานในแต่ละวัน เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า และบริการให้มีมากขึ้น
2.ลดการสิ้นเปลืองต้นทุนจากการใช้เอกสารจำนวนมาก และลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการทำงานด้วยคน
3. การนัดหมายรถกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้า มีความแม่นยำ ตรงต่อเวลา เป็นการสร้างความพึงพอใจในการรับบริการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
4. ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถติดตามการทำงานทั้งกระบวนการได้โดยละเอียด สามารถนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ตัดสินใจ และวางแผนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนทรัพยากรให้สิ้นเปลือง


กลุ่มบริษัทที่เหมาะสมกับระบบ VQM
- บริษัทที่มีรถบรรทุกขนส่งเข้ามารับ-ส่งสินค้าจำนวนมาก
- บริษัทขนส่งสินค้าที่มีการตรวจสอบจำนวนโดยการชั่งน้ำหนัก

ทางเลือกเทคโนโลยี RFID ที่หลากหลาย
1.IET Neo Middle
ระบบ VQM ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกับ Hardware และ Software ประเภทต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบแสดงผล ด้วยภาพ เสียง แสงไฟสัญญาณ รวมถึงระบบการชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไม้กั้นอัตโนมัติ


IET Middleware ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ VQM อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้ง และดูแลระบบได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับการติดตั้ง RFID โดยทั่วไป โดยระบบประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยในการคัดเลือก และจัดการข้อมูลที่ได้จากเครื่องอ่าน RFID ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าการประมวลผลภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้


นอกจากนี้ระบบ IET Middleware ยังรองรับการเพิ่มขึ้นของจุดการทำงานในอนาคต และสามารถพัฒนาให้รองรับความสามารถของอุปกรณ์ RFID รุ่นใหม่ ๆ ได้อีกด้วย


2.Passive RFID (แบบจุดตรวจสอบ – ระยะ 0.1-10 เมตร)
ทำงานภายใต้ความถี่ย่าน UHF แบบ Passive ตามมาตรฐานสากล EPC Class 1 Gen 2 และ GTIN ระบบจะทำการจัดเก็บสถานะของตัวรถบรรทุกขนส่ง ณ จุดการทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่การเข้าพื้นที่, การชั่งน้ำหนัก, การรับ-ส่งสินค้า จนกระทั่งรถออกนอกพื้นที่ทำการ สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง


3.Active RFID (แบบควบคุมพื้นที่ – ระยะไม่เกิน 50 เมตร)
ระบบที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีแบบ Active RFID เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ลานจอดรถ หรือลานสินค้า ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของรถที่อยู่ในบริเวณกว้างได้ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที สามารถประยุกต์การทำงานร่วมกับระบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบรถที่ต้องการ หรือค้นหารถที่หายไปได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีแบบ Active RFID ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการใช้ติดตั้งกับรถที่ติดฟิล์มกันแดดที่มีส่วนผสมโลหะ ที่หากใช้เทคโนโลยีแบบ Passive จะไม่สามารถทำงานได้

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด