เนื้อหาวันที่ : 2012-07-17 16:57:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3991 views

IRC Technologies ผู้ให้บริการระดับคุณภาพ

IRC Technologies ผู้ให้บริการระดับคุณภาพ สำหรับเครื่องวัด Agilent Technologies

IRC Technologies ผู้ให้บริการระดับคุณภาพ
สำหรับเครื่องวัด Agilent Technologies
กองบรรณาธิการ
nontapat@se-ed.com

 ทุกวันนี้ โลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการปรับตัวกันพอสมควร เพื่อตามให้ทันเทคโนโลยีที่มีแต่จะทันสมัยมากขึ้น และในวงการอุตสาหกรรมเอง ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคนิคและกระบวนการผลิต ก็ถือเป็นสิ่งที่ได้เปรียบคู่แข่ง หากองค์กรนั้นมีความพร้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากกว่า เพราะจะทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ลดต้นทุน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 นิตยสาร Industrial Technology Review ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเอกชัย เด่นวทัญญู Managing Director, คุณไพบูลย์ สุเมธกชกร Service Center Director และ คุณธนพัฒน์ มหาวีรวัฒน์ Marketing and Business Development Manager มาเผยมุมมองความก้าวหน้าของบริษัท IRC Technologies กันครับ

ITR: ประวัติความเป็นมาของ IRC Technologies ในประเทศไทย
IRCT: บริษัท IRC Technologies ได้ก่อตั้งในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย คุณเอกชัย เด่นวทัญญู ซึ่งในอดีตเป็นคนในองค์กรของ บริษัท Agilent Technologies (HP: Hewlett Packard เดิม) ซึ่งเป็นยี่ห้อเครื่องมือวัดชั้นนำจากอเมริกา แต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ประสบกับปัญหา ทาง คุณเอกชัย จึงได้ขอทาง บริษัท Agilent Technologies มาเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการครบวงจรให้กับทาง Agilent Technologies โดยใช้ชื่อว่า IRC Technologies Limited ซึ่งเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทยในการจำหน่ายและการบริการหลังการขายจากบริษัท Agilent Technologies โดยในปัจจุบัน เราได้มีการติดต่อทำธุรกิจกับทั้งบริษัทเอกชนและหน่วยงานทางราชการเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

ITR: ประเภทของการให้บริการมีอะไรบ้าง และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร
IRCT: เราจะให้บริการลูกค้าทางด้าน Application Support, การซ่อมแซมเครื่อง, การสอบเทียบเครื่อง และทางเราก็มีการจัดอบรมการใช้งาน และ Application ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งการจัดอบรมให้แก่ลูกค้านี้จะจัดการอบรมให้ฟรีแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งจัดเป็นประจำทุก ๆ เดือน และตอบข้อสงสัยของลูกค้าเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เครื่อง โดยหลักสูตรที่เราจัดอบรมขึ้นมามีความครอบคลุมสินค้าที่เราจัดจำหน่ายทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ และนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งถ้าหากลูกค้ามีความสนใจข้อมูลทางด้านเทคนิคเชิงลึก เราก็มีบริการจัดการอบรมการใช้งานเชิงลึกคอยให้บริการให้กับลูกค้าด้วย ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงงานอาจจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำงานเฉพาะด้านแตกต่างกันไป ซึ่งจะได้รับคำแนะนำและการอบรมการใช้งานที่ถูกต้องจากเรา ส่วนการสอบเทียบเครื่องให้กับลูกค้านั้น เรามีการให้บริการสอบเทียบเครื่องทั้งในศูนย์บริการของเราเองและนอกสถานที่ด้วย ซึ่งเครื่องมือบางรุ่น ลูกค้าอาจไม่สะดวกในการนำเครื่องเข้ามารับบริการที่บริษัทฯ เราก็จะนำทีม Service ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือครบชุดไปให้บริการแก่ลูกค้าถึงที่ ทำให้ลดการสูญเสียเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเครื่องที่อยู่ในการรับประกันจะไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ITR: อะไรเป็นจุดแข็งของ IRC Technologies และทำไมถึงต้องใช้บริการสอบเทียบจาก IRC Technologies
IRCT: คนในองค์กรของเราเคยอยู่ บริษัท Agilent Technologies มาก่อนมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยตรง และมีศักยภาพในการให้บริการกว่า 10 ปี และในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าทาง IRC Technologies มีความพร้อมในการให้บริการได้เต็มรูปแบบเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยในตลาดเมืองไทยจะมีอยู่ 3 บริษัทใหญ่ ๆ และหนึ่งในนั้นก็คือ IRC Technologies เราให้บริการสอบเทียบเพื่อให้เครื่องมือตรงตามมาตรฐาน มีบริการการซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่อง ซึ่งใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมที่มีมาตรฐาน อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้จากบริษัทแม่ และซ่อมแซมภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมทั้งเรายังเก็บ Stock อะไหล่ของเครื่องรุ่นต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจได้ว่า

ถึงแม้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่ก็สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนทดแทนได้ในกรณีที่เกิดปัญหาทำให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม หรือแม้แต่ในกรณีที่ลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมที่เรา ทางเราก็มีบริการเครื่องทดแทนเพื่อให้ลูกค้าใช้งานระหว่างซ่อม ซึ่งเป็น Model ที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้กัน ทำให้ลดความเสียหายทางธุรกิจของลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงานต่อไปได้ รวมถึงการขนย้ายเครื่องของลูกค้าที่เข้ารับบริการที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เราก็ทำการจัดส่งฟรี และ IRC Technologies เอง ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีทั้งการจัดจำหน่ายเครื่องและมีการอบรมให้กับลูกค้าเพิ่มเติม

ซึ่งในอนาคตเราได้วางแผนเอาไว้ว่า เราจะเป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายและการให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้า ส่วนจุดแข็งของ Agilent Technologies โดยในปัจจุบัน ในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกจะใช้เครื่องมือจาก Agilent Technologies เป็นจำนวนมาก ขอยกตัวอย่าง อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือที่มีใช้งานอยู่ทั่วโลก กว่า 50% หรือประมาณ 1,000,000,000 เครื่องทั่วโลก บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชั้นนำจะใช้เครื่องมือของ Agilent Technologies ในการทดสอบตัวสินค้า นอกจากนี้ Agilent Technologies ยังใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโรงงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยมาตรฐาน หรือหน่วยการวัดต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, องค์การโทรศัพท์ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งล้วนแต่ใช้เครื่องมือของ Agilent Technologies ทั้งหมด

ITR: ความสามารถทางด้านการแข่งขัน เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ
IRCT: ทาง IRC Technologies เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Agilent Technologies ทางเราจึงได้รับการ Support ทางด้านเทคนิคจากบริษัท Agilent Technologies โดยตรง ส่วนเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือ เราจะใช้ Calibration Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตโดยตรง ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่เข้ารับบริการจากเรา มีความถูกต้อง แม่นยำสูงตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต


ITR: ทาง IRC Technologies สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอะไรบ้าง
IRCT: เรามีการตอบแทนสังคมในส่วนของทางด้านการศึกษาอย่างการแข่งขัน ABU Robot Contest ซึ่งการแข่งขันในปีที่ผ่านมาเราได้ให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ ซึ่งเป็น Multi Meter รุ่น Top สุด มีหน้าจอ OLED ซึ่งเป็นเครื่องแรกของโลก ให้กับ 8 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีเครื่องมือใช้เป็นของตัวเอง สามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป พร้อมทั้งเรายังให้ผู้แข่งขันใช้เครื่องมือของเราที่มีราคาสูงในระหว่างการแข่งขันสำหรับการปรับแต่งหุ่นยนต์ซึ่มีความละเอียดสูงและง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ เรายังจับมือกับทางมหาวิทยาลัยชื่อดังต่าง ๆ ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ โดยเราให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเครื่องมือและตัวซอฟต์แวร์ในการใช้งาน และเราได้ช่วยสนับสนุนทางด้านงบประมาณให้แก่กองทัพเรือกว่า 300,000 บาท ในการวิจัยทางด้านกองทัพ

ITR: ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจ
IRCT: ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด ชั้น 4 อาคารเคพีเอ็น ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2717-1422 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.irct.co.th โดยในเว็บไซต์เราจะมีรายการสินค้าและรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงตารางการฝึกอบรมที่คอยให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเรามีการบริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ให้คำแนะนำเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้น ๆ ด้วย

ITR: อยากให้กล่าวทิ้งท้ายแก่ผู้ที่สนใจ
IRCT: เรามีนโยบายที่มุ่งมั่นในการลงทุนเพื่อเน้นทางด้านการบริการ คุณภาพของสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และอีกไม่นานเราเองก็จะได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 17025 เป็นเครื่องยืนยันถึงความมีคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด