เนื้อหาวันที่ : 2011-12-26 10:32:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2187 views

เม็ดพลาสติกชีวภาพ ต้นแบบ M-BIO ย่อยสลายได้ 100%

เม็ดพลาสติกชีวภาพ ต้นแบบ M-BIO ผลผลิตจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ ใช้ประโยชน์ได้ดีเทียบเท่ากับพลาสติก

นักวิจัยไทย เปิดตัว เม็ดพลาสติกชีวภาพ
ต้นแบบ M-BIO พัฒนาจากพืช ย่อยสลายได้ 100%

ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล
รองกรรมการผู้จัดการ
                                         

          บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัว เม็ดพลาสติกชีวภาพ ต้นแบบ M-BIO ซึ่งเป็นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ อันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเทียบเท่ากับพลาสติกที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

และนับเป็นความสำเร็จรายแรกของบริษัทของคนไทย โดยมีจุดเด่นตรงที่เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 100% มีส่วนผสมจากพืช และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems) ประเทศเบลเยี่ยม ในด้านการย่อยสลายในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลที่ได้ในระยะ 8 สัปดาห์แรก นั้นเป็นดังต่อไปนี้

รูปที่ 1 แสดงการหมักด้วยปุ๋ยธรรมชาติของไบโอพลาสติก MBIO-1 (ขนาด 10 ซม. x 10 ซม. ที่ความหนา 97 ไมครอน)

รูปที่ 2 แสดงการหมักด้วยปุ๋ยธรรมชาติของไบโอพลาสติก MBIO-2 (ขนาด 10 ซม. x 10 ซม. ที่ความหนา 90 ไมครอน)

รูปที่ 3 MBIO-1 (ความหนา 97 ไมครอน) สามารถย่อยสลายได้จนหมดภายในสัปดาห์ที่ 5

รูปที่ 4 MBIO-2 (ความหนา 90 ไมครอน) สามารถย่อยสลายได้จนหมดภายในสัปดาห์ที่ 4

          ความสำเร็จของบริษัท มัลติแบกซ์ ในครั้งนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวของทีมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสถาบันการศึกษาของไทยและบริษัท มัลติแบกซ์ (มหาชน) จำกัด ในการเข้าสู่วงการพลาสติกชีวภาพ อย่างเต็มตัว โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2550 ด้วยการจัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ 100% ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการลงทุนเครื่องจักร และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

ทดลองทดสอบและพัฒนาสูตรโดยมุ่งเน้นสรรหาวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ ดังเช่น “แป้งมันสำปะหลัง”  ตราบจนถึงปี 2553 บริษัท ก็ประสบความสำเร็จสามารถผลิตเม็ดและถุงพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพเทียบเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม จากนั้นจึงเริ่มเตรียมรายละเอียดและขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันสำคัญในต่างประเทศ

โดยส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เข้ารับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล สถาบัน OWS (Organic Waste Systems) ในประเทศเบลเยี่ยม ตามมาตรฐานการย่อยสลาย EN 13432 เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่จะนำไปขอมาตรฐานการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพต่อไป

ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้ อันได้แก่ DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน และ Vincotte ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์นำไปแสดงมาตรฐานได้ทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในการผลิตพลาสติกย่อยสลาย

          เม็ดพลาสติก M-BIO ที่คิดค้นและผลิตได้ในครั้งนี้ นับเป็นความแตกต่างและข้อได้เปรียบจากผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายอื่น ๆ ตรงที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบจากการเกษตร ดังเช่น

           มันสำปะหลัง ซึ่งจะทำให้ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคตอีกด้วย สำหรับสูตรที่คิดขึ้นมีหลายสูตรการผลิตด้วยกัน ทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นมีความซับซ้อนต้องอาศัยความทุ่มเท ความรู้ ความเข้าใจ บุคคลากรเฉพาะทาง การลงทุน เวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

          สิ่งที่ลงทุนและเริ่มการผลิตไปแล้วเมื่อนำไปใช้งานก็จะทำให้ขยะพลาสติกไม่ล้นเมือง หรืออาจนำเม็ดพลาสติก M-BIO ไปพัฒนาเป็นของเด็กเล่น หรือถุงใส่อาหาร หรือภาชนะอื่น ๆ ซึ่งใช้แทนพลาสติกจากปิโตรเลียมได้หลากหลายและจะทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยโดดเด่นขึ้นมาทีเดียว

อย่างไรก็ตามการนำเม็ดพลาสติก M-BIO ไปขึ้นรูปต้องอาศัยโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสำหรับบริษัท มัลติแบกซ์ นั้นอยู่ในฐานะผู้ผลิตต้นน้ำหรือเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้เท่านั้น ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนใดสนใจจะเข้ามาร่วมพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน บริษัท มัลติแบกซ์ (มหาชน) จำกัด ก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่

          หากมอง ในแวดวงวิทยาศาสตร์และแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทยขณะนี้ ทุกฝ่ายซึ่งได้แก่ภาครัฐและเอกชนนั้นกำลังพุ่งเป้ามาที่พลาสติกชีวภาพ ซึ่งไทยมีศักยภาพทำได้และต่อไปคงเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนทั้งเรื่องกฎหมาย และช่องทางการนำเม็ดพลาสติกชีวภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตได้เป็นอย่างดี

          กิจการของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่ามีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านราคา ความสามารถในการผลิต รวมทั้งการจัดการทรัพยากรในบริษัทฯ

ซึ่งได้แก่ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นคว้าวิจัยพลาสติกชีวภาพ (Biopolymer) เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการใช้สินค้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพและพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวต่อไป                          


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
211 หมู่3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-491725 ต่อ 222, 109 โทรสาร 038- 492485
http://www.multibax.com
E-mail: pisuth.lertvilai@multibax.com, surachai@multibax.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด