เนื้อหาวันที่ : 2011-10-05 16:57:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3038 views

10 คำถามก่อนตัดสินใจซื้อระบบ Machine Vision

สู่ขั้นตอนในการเลือก Machine Vision ทีละขั้น ผ่านคำถามสำคัญ 10 ข้อที่จะช่วยท่านประเมินคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจ

บริษัท ค็อกเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

          ปัจจุบัน องค์กรทุกแห่งต่างพยายามหาวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด โดยไม่ลดระดับคุณภาพของสินค้า ภายใต้งบประมาณจำกัด หนทางหนึ่งที่จะทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงได้ คือ การนำระบบ Machine Vision มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งระบบ Machine Vision ไม่เพียงแต่จะช่วยบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพสินค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการชำรุดเสียหาย เนื่องจากระบบ Machine Vision จะช่วยตรวจสอบข้อผิดพลาดและจุดบกพร่องในตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก่อนที่สินค้าจะออกสู่ตลาด ทำให้ลดเศษซากและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขการผลิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกำจัดผลผลิตที่ชำรุดเสียหายได้อีกด้วย

          การจะค้นพบระบบ Machine Vision ที่เหมาะสมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางด้าน Machine Vision ให้เลือกมากมาย และมีปัจจัยอีกหลายประการที่ต้องคำนึงถึงมากกว่าแค่การตรวจสอบ อาทิ สภาวะของแสงสว่าง, ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กและการสื่อสาร, อุปกรณ์เสริมและทางเลือกอื่น ๆ ที่ระบบสามารถรองรับได้ ฯลฯ

          บทความนี้จะช่วยนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนในการเลือก Machine Vision ทีละขั้น ผ่านคำถามสำคัญ 10 ข้อที่จะช่วยท่านประเมินคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

1. Vision System ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง Applications, สร้างวิธีการที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานและบริหารจัดการเครือข่าย Vision System ได้หรือไม่ ? 
          ส่วนใหญ่แล้ว Vision applications ไม่ต้องการวิธีการรับส่งข้อมูล Runtime ที่ละเอียดนัก แต่โดยปกติแล้วผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการโต้ตอบกับ Vision System ในช่วงของการเปลี่ยนพาร์ท เพื่อเปลี่ยน  Tolerance Parameters และเพื่อหาสาเหตุความล้มเหลวของพาร์ท

Vision System ควรจะสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายสำหรับสิ่งเหล่านี้และแง่มุมอื่น ๆ ของ Application ของคุณ โดยการเข้ารหัสใน Visual Basic หรือภาษา Proprietary Script-based เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการเน็ตเวิร์กควรได้รับการบรรจุเข้าไว้ในซอฟต์แวร์ เพื่อให้การจัดการจากระยะไกลในเรื่องระบบต่าง ๆ ทำได้ง่าย รวมไปถึงงานต่าง ๆ อาทิเช่น การแบ็กอัพ การย้อนดูภาพที่บันทึกไว้ การอัพเกรด Firmware และการจัดทำเอกสารสนับสนุนที่ละเอียดอ่อนในส่วนของคำอธิบาย

          คุณควรสอบถามผู้ให้บริการ Vision System ว่าใช้โซลูชั่นแบบ Plug-and-go หรือไม่ สิ่งนี้จะทำให้แม้แต่ผู้ที่เริ่มต้นใช้ก็สามารถติดตั้งได้เอง ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตาม Vision Applications ที่ใช้ Operator Display Panel แบบสัมผัสหน้าจอธรรมดาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC

2. อะไรคือความสำคัญของเครื่องมือ Part Location และจะประเมินคุณสมบัติของเครื่องมือพวกนี้ได้อย่างไร ? 
          เครื่องมือต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ Part Location ที่ใช้ค้นหา Part ภายในกรอบภาพของกล้องโดยปกติแล้ว ขั้นแรกใน Vision Application ใดก็ตาม นับจากการทำ Robot Pick-and-place ที่ง่ายที่สุดไปจนถึงการตรวจสอบส่วนของเครื่องที่ซับซ้อนที่สุดนั้น นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง เพราะบ่อยครั้งที่มันเป็นเครื่องตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวของ Application

          Vision Systems ได้รับการดัดแปลงให้รับรู้ Parts Based ของภาพ “โมเดล” แต่แม้กระบวนการผลิตที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุด ก็ยังมีความไม่คงที่อยู่บ้างในส่วนของภาพที่ไปปรากฏใน Vision Systems ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือ Part Location ของ Vision System จึงต้องฉลาดพอที่จะทำการเปรียบเทียบภาพต้นแบบกับวัตถุจริงที่เข้าสู่สายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงว่าด้านใดของ Part หันหน้าเข้าหากล้อง ระยะทางของ Part จากกล้อง เงา แสงสะท้อน ความไวของสายโทรศัพท์ และความไม่คงที่ตามปกติในภาพที่ปรากฏ

3. Vision System มีชุดเครื่องมือ Image Pre-processing ครบถ้วนหรือไม่ ? 
          เครื่องมือ Image Pre-processing เปลี่ยนรูปภาพต้นฉบับไปสู่ภาพที่ต้องการ ขณะที่ทำให้ภาพที่ไม่พึงปรารถนาเหลือน้อยที่สุด เครื่องมือนี้จัดการรูปภาพให้ออกมาดีที่สุดโดยใช้ Vision Tools ที่มีเพาเวอร์สูงกว่า อีกทั้งยังสามารถปรับความถูกต้องและความเสถียรของระบบทั้งหมดได้ด้วย เครื่องมือ Pre-processing จะเพิ่ม Contrast ระหว่าง Part กับฉากหลังของ Part และบดบังภาพที่ไม่ต้องการและอาจก่อให้เกิดความสับสนของรูปภาพ ขจัด “Hot Spots” ที่สะท้อนออกมาจากพื้นผิวของ Part และปรับพื้นผิวที่หยาบให้เรียบ ชุดเครื่องมือ Image Pre-processing ที่ครบถ้วนควรได้รับการรวมไว้ใน Vision System ที่เลือกไว้

4. ควรจะค้นหาอะไรใน Character Reading และความสามารถต่าง ๆ ในการสอบทวน ? 
          มีคุณสมบัติหลายประการที่ต้องคำนึงถึงเมื่อทำการประเมินเครื่องมือ Character Reading และการสอบทวน อย่างเช่น การดัดแปลงเครื่องมือ Font ทางสถิติ เครื่องมือ Image Pre-processing และการเรียกภาพกลับแบบฉับพลัน

          Font Training ทางสถิติ ได้สร้าง Font ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในชุดของรูปภาพ รูปภาพควรรวมตัวอย่างที่หลากหลายของ Character แต่ละอัน และเชื่อมต่อไปถึงเรื่องคุณภาพทั้งหมดที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงการผลิต ซึ่ง Font ที่ได้ออกมาจะมีความคงทนต่อความผันผวนที่มีอยู่ตามปกติในคุณภาพของการพิมพ์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจาก Contrast ที่ไม่ดี ที่ตั้งไม่คงที่ การเสื่อมลง หรือความกว้างที่ต่างกันของเส้นในงานพิมพ์

          เครื่องมือ Image Pre-processing ทำให้โมเดลที่ได้รับการดัดแปลงมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการทำให้ Contrast ของตัวอักษรมีความคมชัดและกรองฉากหลังในภาพที่ไม่ต้องการออกไป

          การเรียกภาพกลับแบบฉับพลัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและช่างสามารถเห็นภาพที่เสียได้โดยง่ายและรวดเร็วบนจอแสดงผล

5. จะสามารถหาการทำซ้ำของเครื่องมือวัดของ Vision System ได้อย่างไร ?
          สำหรับ Applications ที่เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดที่สำคัญ ๆ ของเครื่องมือวัดใน Vision System นั้น ต้องมีความแม่นยำและทำงานด้วยอัตราการทำซ้ำที่สูงมาก Vision System ควรมีชุดเครื่องมือวัดอย่างครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการวัด โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เองหรือแม้แต่กำหนดฟังก์ชันการใช้งาน

6. จะสามารถประเมินเครื่องมืออ่านรหัสทางอุตสาหกรรมได้อย่างไร และอะไรคือลักษณะจำเพาะบางประการที่ทำการค้นหา ?
          สภาพแวดล้อมในทางอุตสาหกรรมต้องการ Vision System ที่สามารถอ่านรหัส 2D Data Matrix ที่เสื่อมสภาพ มีรอยยับ หรือผันแปรในเรื่องตำแหน่งจาก Part หนึ่งไปยัง Part หนึ่ง Vision System ควรทำงานได้ดีโดยไม่คำนึงถึงวัตถุของ Part (เช่น โลหะ แก้ว เซรามิก และพลาสติก) และประเภทของวิธีการกำหนด Part ที่นำมาใช้ (เช่น Dot Peen, Etching, Hot Stamping และ Inkjet) นอกเหนือจากเกณฑ์เหล่านี้ควรมีลักษณะการอ่านรหัสจำเพาะที่มีความสามารถในการสืบหาอย่างเช่น การสอบทวนคุณภาพรหัสและความเร็วในการอ่านที่เหมาะสม

7. ลักษณะการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายที่ควรจะค้นหา?
          การสร้างเน็ตเวิร์กทำให้ Vision System สามารถส่งผ่านผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือสื่อสารโดยตรงกับ PLCs หุ่นยนต์ และกลไกอื่น ๆ ของโรงงานที่ใช้เครื่องจักรแทนคนในระบบควบคุมกระบวนการโดยรวม

          ระบบที่สนับสนุนชุดที่สมบูรณ์ครบถ้วนของ Networking Protocols มาตรฐาน ควรได้รับการเลือกไว้สำหรับ Vision System ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่อง PCs ในระดับองค์กร 
          • TCP/IP Client/Server ทำให้ Vision System สามารถแบ่งปันข้อมูลของผลต่าง ๆ กับ Vision System อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และควบคุมกลไกต่าง ๆ ของ Ethernet ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องมีการพัฒนารหัส 
          • SMTP ทำให้คุณสามารถรับอีเมล์ที่เครื่อง PC หรือโทรศัพท์มือถือของคุณได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในสายการผลิต 
          • FTP ทำให้ภาพการตรวจสอบได้รับการเก็บบันทึกไว้ในเน็ตเวิร์กสำหรับการวิเคราะห์ในเวลาต่อมา 
          • Telnet เป็น Standard Protocol ของอินเตอร์เน็ตที่ทำให้สามารถ Login และทำการเชื่อมต่อจาก Host Devices ในระยะไกลได้ 
          • DHCP ทำให้ Vision System รับเครือข่าย IP Address จาก Server ได้โดยอัตโนมัติ 
          • DNS ทำให้สามารถระบุชื่อของ Vision System ในแต่ละอันได้ อาทิ “Bottling Line System 1” แทนจำนวนของ IP Address

          ตรวจดูให้แน่ใจว่า Vision System ที่เลือกไว้นั้นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการควบคุมและติดตามการทำงานของ Vision System ทั้งหมดจากระยะไกลทั่วทั้งเครือข่ายจากที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกพื้นโรงงานได้

8. ควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของ Vision System ?
          เป็นการฉลาดที่จะซื้อจากผู้ขายที่เสนออุปกรณ์ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน สิ่งนี้จะเป็นเครื่องรับประกันว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการทดสอบและยืนยันว่าเข้ากันได้กับ Vision System

          อุปกรณ์ในการค้นหารวมถึง 
          อุปกรณ์แสงสว่าง – ควรมีการนำเสนอทางเลือกในส่วนของอุปกรณ์แสงสว่างที่หลากหลาย รวมทั้งแสงสว่างที่เป็นวง ซึ่งให้แสงที่นุ่มนวลจากทุกทิศทาง แสงที่ส่องมาจากหลังภาพซึ่งสร้าง Contrast ในระดับสูงสุดระหว่าง Part และฉากหลังของ Part   และแสงกลางแจ้ง ซึ่งให้แสงในมุมต่ำสำหรับการสร้างภาพบนพื้นผิวที่ขรุขระของ Part

          หน่วยของการสื่อสาร – ทำให้แน่ใจว่าผู้ขายรายที่คุณเลือกเสนอกรอบต่าง ๆ ของการสื่อสาร อาทิ I/O Modules และ Network Gateway Modules ที่เกื้อหนุนต่อการเชื่อมต่อที่ง่ายและรวดเร็วระหว่าง Vision System กับ PLCs หุ่นยนต์ และกลไกอื่น ๆ ของโรงงานที่ใช้เครื่องจักรแทนคนและเครือข่ายต่าง ๆ

          แผงควบคุมระบบปฏิบัติการการทำงาน – ทำให้การตั้ง Plug-and-go และการใช้งาน บวกกับการติดตามและการควบคุม Vision System ที่ทำงานโดยไม่ต้องมีเครื่อง PC เป็นไปโดยง่าย

          การห่อหุ้มกล้อง – ระบบภาพบางอย่างถูกห่อหุ้มไว้ใน IP และกล่องโลหะ NEMA ที่แข็งแรงอยู่แล้ว เพื่อต้านทานฝุ่นละอองและความชื้น โดยไม่ต้องการอุปกรณ์ห่อหุ้มต่างหากอีก

9. Vision System ต้องการเครื่อง PC หรือไม่ ? 
          ผู้ขายควรเสนอ Vision System ที่ไม่ต้องการเครื่อง PC ในระหว่างการเตรียมการหรือในช่วงของการผลิต ระบบควรเสนอคุณสมบัติของ Plug-and-go ที่แท้จริงที่ทำให้การเตรียม Application เป็นไปด้วยความรวดเร็วจากเริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น Vision System ไม่ควรต้องใช้เครื่อง PC เพื่อให้สามารถหมุนวนได้ทุกเวลาที่ต้องทำการเปลี่ยน Application ขั้นสุดท้าย Vision System เดี่ยว ๆ ที่แท้จริงควรสามารถพ่วงกับจอเพื่อแสดงภาพ ณ ขณะนั้นได้ โดยไม่ต้องมีเครื่อง PC

10. ผู้จัดหาและส่งมอบ Vision System ควรจัดให้มีบริการให้ความรู้เพื่อตอบโจทก์ความต้องการเฉพาะด้านของธุรกิจคุณหรือไม่ ?
          ไม่ว่าคุณจะซื้อ Vision System จากผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการด้านรวบรวมระบบ หรือผู้ผลิต สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่ามีบริการให้การสนับสนุนต่าง ๆ อย่างครบครัน ซัพพลายเออร์ที่คุณเลือก ควรเข้าใจความต้องการเฉพาะตัวของคุณและจัดสรรสิ่งที่จำเป็นให้แก่คุณทั้งหมดในทุก ๆ ระยะของโครงการ นับตั้งแต่การพัฒนา Application ไปสู่การใช้งาน และที่อยู่นอกเหนือไปกว่านั้น ซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดจะไม่ใช่แค่พยายามขายผลิตภัณฑ์ให้ได้เท่านั้น พวกเขาต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและประเมินความต้องการทั้งหมดของคุณก่อนเสนอทางออกให้แก่คุณด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชยุตม์ รักชลธี (วิศวกรฝ่ายขาย)
บริษัท ค็อกเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 084-6445982
E-mail: chayut.luckchonlatee@cognex.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด