เนื้อหาวันที่ : 2010-05-12 18:11:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3487 views

โซ่อุปทาน ผู้นำทัพในการทำธุรกิจ

ณ วันนี้ นักธุรกิจ รู้เรื่องการบริหารโซ่อุปทานกันอย่างทั่วถึงแล้วจริงหรือ ท่านแน่ใจได้อย่างไร ว่านักธุรกิจในเมืองไทยเราได้ลงมือทำกันอย่างจริงจังแล้วขนาดไหน เอาแค่เข้าใจและชื่นชมยินดี จะเริ่มปฏิบัติมีกันสักกี่เปอร์เซ็นต์

ร.อ.สุชาติ ศุภมงคล
susupa@gmail.com

.

.

ณ วันนี้ นักธุรกิจ รู้เรื่องการบริหารโซ่อุปทานกันอย่างทั่วถึงแล้วจริงหรือ ท่านแน่ใจได้อย่างไร ว่านักธุรกิจในเมืองไทยเราได้ลงมือทำกันอย่างจริงจังแล้วขนาดไหน เอาแค่เข้าใจและชื่นชมยินดี จะเริ่มปฏิบัติมีกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมว่า Supply Chain เป็นงานเครือข่าย ไม่ใช่ดี เก่งคนเดียว ต้องดีมีคุณภาพตลอดห่วงโซ่แห่งการตอบสนองความต้องการโดยทั่วถึงกัน     

.

เท่าที่ปรากฏ ผลงานด้านตอบสนองความต้องการ (Supply) ยังตื่นตัวกันน้อยมาก ก็อะไรละครับ เรายังเห็นพ่อค้าวานิชที่มีผลงานแย่ ๆ อีกเป็นจำนวนมาก เรายังมีพ่อค่าที่ขาดจริยธรรม ขาดการบริหารต้นทุนที่ดี ขาดการบริหารคุณภาพ ถึงแม้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมของสถาบันใดก็ตาม ยังไม่รักษาคำมั่นสัญญา ปรากฏการณ์เช่นนี้ ย่อมแสดงว่าเรายังไม่เจริญในการบริหารโซ่อุปทานเลย ท่านเคยประสบกับปัญหาเช่นนี้บ้างไหม

.
1. ส่งของไม่ทันเวลาเสมอ ๆ ไม่เคยรักษาสัญญาเรื่องเวลา กำหนดเวลาจัดส่ง
2. ต้องตรวจรับกันอย่างถี่ถ้วน ส่งของผิด ส่งของขาด ไว้ใจไม่ค่อยได้
3. กำหนด Lot Size สูงมาก ส่งแต่ละครั้งต้องให้เต็มคันรถ
4. เคลมยากเคลมเย็น ต่อว่าไม่ได้ โกรธ ไม่ยอมรับผิด ไม่ปรับปรุงอะไรเลย
5. โฆษณาอย่างปฏิบัติจริงอย่าง หรือเวลาจะขายทำได้ทุกอย่าง เวลาซื้อแล้วทำไม่ได้สักอย่าง
.

ปฏิบัติการร้าย ๆ เช่นนี้ เกิดขึ้นเสมอ มีทั้งตั้งใจและละเลยไม่ดูแล ท่านที่เป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โปรดอ่านคอลัมน์ชุมชนเมืองหน้า 24 มีเรื่องสนุกให้อ่านทุกวัน วันละหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น ลด 15% ลดยากลดเย็น, สินค้าโละสต็อก ห้ามเปลี่ยน, ไม่ขึ้นราคา แต่ขอค่าบริการ เป็นต้น

.

ถ้าในแวดวงนักการตลาด นักขาย เอาแค่กลยุทธ์สกปรก มุ่งเอายอดขาย ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ คุณธรรม ไม่เคยมีหัวคิดว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของคนขายด้วย มีความคิดสั้น ๆ ทางด้านการตลาดเช่นนี้ เป็นตัวถ่วงของซัพพลายเชนโดยแท้ เลิกคิดเรื่อง โซ่อุปทานขยายวงไปทั่วโลก ไปได้เลย เอาแค่หนึ่งตำบลยังขายไม่ได้เลยสักผลิตภัณฑ์เดียวก็แล้วกัน

.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท จะต้องมีบริบทเรื่อง Supply Chain บรรจุอยู่ด้วยเช่น SAP, JD Edwards, Microsoft Network ธุรกิจการผลิตขาด Industrial Sectors อุตสาหกรรมต้องเชื่อมั่นได้ว่า มีระบบโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพใช้อยู่ ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องให้มีความเชื่อมั่นอีกว่า บุคลากรในโซ่อุปทานทั้งหมดมีความรู้ เข้าใจเรื่องความสำคัญของความสัมพันธ์ต่อเนื่องตลอดวงจร   

.

การไหลของพัสดุ, วัตถุดิบ, เรื่องคงคลัง (Inventory), การจัดการขนส่ง, Logistics, ส่งกำลังบำรุง, ปรับเปลี่ยนการพยากรณ์ความต้องการหรือการเปลี่ยนแผนความต้องการได้ตลอดเวลาชนิดเรียลไทม์ และต้องสนับสนุนอย่างทันกาลทั้งของเราเอง ของลูกค้าของเราด้วย ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ Cycle Time สั้นลง ลดค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นทางตรง (Direct Cost) และมูลค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง (Other Financial Equivalent) 

.

เราทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง คุณภาพ ราคา บริการรวดเร็ว สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง หัวข้อเหล่านี้พูดกันจนเบื่อแล้ว ใครทำไม่ได้ก็สอบตก ทำธุรกิจอยู่ในกลุ่มเดิม ๆ ไม่มีสิทธิทำธุรกิจข้ามโลกได้หรอก ลูกค้าในโซ่อุปทานยังต้องการอะไรที่นอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ (Flexibility) 

.

ธุรกิจจำนวนน้อยนิด มีระบบการพยากรณ์ที่ดี ธุรกิจอีกจำนวนหนึ่งที่ใช้ระบบพยากรณ์ แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งระบบพยากรณ์เลย เขาใช้การคาดคะเนหรืออย่างดีที่สุดก็เป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ไม่มีเครื่องมือใดมาปรับตัวเลขได้เลย จำนวนพยากรณ์ออกมาอย่างไร ก็ใช้จำนวนนั้นไป  

.

บางครั้งต้องผลิตสินค้าจำนวนมาก ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองเงินลงทุนในวัตถุดิบ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ไปก่อนเวลาอันควร เปรียบเสมือนเขาได้ทิ้งเงินมหาศาลในช่วงเจรจาเพื่อให้ขายของได้

.

ความไม่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เช่นนี้ ยังพอรับได้ ในยุคที่เราไม่มีเครื่องมือในการพยากรณ์ความต้องการที่ดี ซอฟต์แวร์ทุกวันนี้มีระบบวางแผนการพยากรณ์ และระบบการเพิ่มเติมสต็อกที่ใช้ร่วมกัน รู้ร่วมกัน (CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)

.

ไม่ว่าซอฟต์แวร์จะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม การรู้ตัวล่วงหน้าจะต้องสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมสต็อกในเวลาเดียวกันนั่นเอง พ่อค้าก็รู้ด้วยว่า ลูกค้าต้องการสินค้าเท่าไหร่ และเมื่อไหร่ จากนั้นก็จะจัดส่งไปให้ถึงที่ทันที ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นจำนวนน้อยหรือมากเท่าไหร่ก็ต้องจัดส่งให้ ดังนั้นการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP จำเป็นต้องมี CPFR ติดมาด้วย

.

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อที่เป็นอุปสรรคอยู่ประการหนึ่งคือ หุ้นส่วนในโซ่อุปทานต้องร่วมกันพัฒนาระบบพยากรณ์ ให้มีการลิงค์ข้อมูลเชื่อมโยงกันจากโรงงาน ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมาขนส่ง คลังผู้รับสินค้า หน่วยผลิตของผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่ายด้านผู้ซื้อ อาจโยงไปถึงลูกค้าอีกต่อหนึ่ง ทุกส่วนงานสามารถตรวจสอบข้อมูล และยังแก้ไขเปลี่ยนแปลงออนไลน์ได้ด้วย

.

CPFR สามารถผูกแผนความต้องการของผู้ซื้อและแผนการจัดส่งของผู้ขายไว้เป็นกระบวนการเดียวกัน เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นในวงจร เช่น รถขนส่งเสีย โรงงานผู้ผลิต ผลิตไม่ทัน ข้อมูลจะปรากฏขึ้นทันที เพราะยอดรับยังไม่ปรากฏ ทางด้านคลังผู้ซื้อค้างรับอยู่ ทางผู้ผลิตจะต้องเติมให้เต็มทันที เป็นไปในลักษณะ Online-Real Time

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด