Regulars ; Editor's massage!

บุคคลากรรุ่นบุกเบิก ผู้หว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ เพื่อก้าวสู่ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านงานระบบแสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์

          สวัสดีครับ... ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการกันไปแล้วนะครับ สำหรับสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเรา ก็พอที่จะคลายร้อนลงไปได้อย่างมาก และอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ 33 องศากว่าๆ ไม่ทะลุปรอทสถิติดังห้วงเวลาที่ผ่านมาอีกแล้ว พร้อมกับม่านเมฆที่พอจะบรรเทาความร้อนแรงแห่งแสงอาทิตย์ลงไปได้มากเมื่อยามเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ต่างๆ และเย็นชุ่มฉ่ำให้คลายร้อนในมุมมองผู้คนทั่วไป และเติมเต็มพลังชีวิตให้กับชาวนาชาวสวนในภาคเกษตรกรรม ให้ได้มองเห็นแผนที่แห่งพืชพรรณที่รอการหว่านดำเพาะปลูกและเติมโตออกผลผลิตต่อไป

               

          พืชผักผลไม้ล้วนเป็นผลิตผลของภาคเกษตรกรรม คุณภาพย่อมขึ้นกับสายพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์และการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกันและกัน ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ในภาคส่วนของบุคคลากรผู้ทำงานในด้านต่างๆของธุรกิจบันเทิงนี้ก็เช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ทำงานด้านระบบแสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์ แม้ในสายวิชาการที่เป็นแหล่งผลิตบุคคลากรผู้ทำงานด้านนี้โดยตรง จะยังไม่มีความชัดเจนนัก และแฝงอยู่ในภาคการเรียนการสอนในกลุ่มคณะวิชาหรือภาควิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน อย่างเช่น วิชาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, สื่อสารมวลชนทางด้านมีเดีย และนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการฝึกฝนเรียนรู้กันเองจากประสบการณ์ตรงจากการทำงาน

               

          แน่นอนว่าผู้ที่อยู่ในอาชีพทางด้านงานระบบแสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์ ในยุคเริ่มต้นจนสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนี้ย่อมมีทั้งที่ใช้ประสบการณ์จากการทำงานล้วนๆ และบางส่วนก็ได้ศึกษาเฉพาะด้านมาจากต่างประเทศ ในมุมมองที่นี้แล้วกลุ่มบุคคลากรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ทรงคุณค่าบนเส้นทางแห่งพัฒนาการของวงการระบบแสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์ ในบ้านเราเป็นอย่างมากและยังทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง หากมองย้อนจากวันเวลาขณะนี้ ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ในระบบแสง เสียง ภาพ ของคอนเสิร์ตจากวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งทางด้านโพรดักชั่น ทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ วิธีการทำงานของทีมงาน ล้วนแตกต่างและมีคุณภาพได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

 

          แน่นอนอีกเช่นกันว่า เหล่าผู้ทรงคุณค่าทางด้านงานระบบแสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์ เหล่านี้ ต่างก็ได้สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานต่างๆทั้งหมด ผ่านออกมาทางบุคคลากรในทีมงานจากรุ่นสู่รุ่น ที่ต้องทำหน้าที่พัฒนาวงการต่อไป บนเส้นทางที่ต้องผสานทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เสมือนหนึ่งเป็นการเชื่อมรอยต่อเพื่อก้าวสู่ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานทางด้านงานระบบแสง เสียง ภาพ และอะคูสติกส์ ที่จะสามารถใช้ทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขั้นตอนการทำงานได้อย่างเต็มที่

 

          บุคคลากรผู้ทำงานในรุ่นบุกเบิก เสมือนหนึ่งผู้เริ่มหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆผ่านทางผู้ทำงานในทีมงานจากรุ่นสู่รุ่น ต้นกล้าใหม่ที่งอกเงย ย่อมได้คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าผู้ถ่ายทอดเช่นกัน และสามารถกล่าวได้ว่า บุคคลากรในรุ่นบุกเบิกนั้นเป็นบุคคลากรผู้ทรงคุณค่าของวงการ แสง เสียง ภาพ และเป็นผู้สร้างคุณูปการให้วงการอย่างหามิได้

 

          อย่าลืม... ท้ายนี้ผู้อ่าน Sound & Stage และผู้สนับสนุนทุกท่าน สามารถติดตามอ่านเนื้อหาบางส่วนและบางฉบับเต็ม รวมถึงข่าวและการแนะนำผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งที่ www.soundstagemag.com ซึ่งสามารถเข้าไปติดตามหาอ่านความรู้ได้ตลอดเวลาครับ...

 

          … ผู้ให้บริการเครื่องเช่าที่ต้องการแปะรายชื่อและรายละเอียดการติดต่อ สามารถส่งรายละเอียด เช่น ชื่อร้าน, บริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ มายังทีมงานได้ทางอีเมล์ soundstage@se-ed.com เรากำลังรอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้ให้บริการเครื่องเช่า ได้มีโอกาสดีๆเช่นนี้อยู่นะครับ... รีบส่งรายละเอียดกันเข้ามาได้ตั้งแต่บัดนี้...

 

        เศกสิทธิ์ คำชมภู
seaksitsound@se-ed.com
 soundstage@se-ed.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด