EDITOR's DESK

ยุคแห่งการแชร์ข้อมูลและแนวความคิด

          ฉบับนี้ต้องขอกล่าวสวัสดีสำหรับผู้อ่านทุกท่าน กับเดือนแห่งวันสงกรานต์และปีใหม่ของไทยเราครับ ผ่านระยะเวลากับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แนวคิดของวิถีทางใหม่กับนักอิเล็กทรอนิกส์  จากการพัฒนาโคงงาน หรือโครงการต่างๆ ในยุคที่เคยดำเนินการด้วยกลุ่มตนเอง และจะก้าวไปสู่การแชร์และแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิดกันทั่วโลก การเปิดให้ใช้งานฟรีกับเครื่องมือพัฒนางานต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นแนวคิดในยุคถัดไป

           

          อย่างที่กล่าวนะครับ สำหรับเราท่านที่ยังเคยอยู่ในยุคของการต้องค้นหาเนื้อหาทฤษฏี หลักการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงงานต่างๆ นั้น ต้องใช้เวลาในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมาก แต่ในยุคนี้ เราจะเห็นว่าพลังของการแชร์ข้อมูล พลังแห่งการร่วมกันให้แนวความคิด จะทำให้เกิดผลงานที่มีคุณค่าในทุกๆ ด้วยการผสานความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน  และที่สำคัญช่วยให้เราได้ผลงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีความเติบโตได้อย่างรวดเร็วในแนวทางเดียวกัน ซึ่งทั้งนี้เราจะต้องใช้เทคโนโลยีของการสื่อสาร ทั้งในกลุ่มสังคมออนไลน์ (ที่มีการพัฒนากันอย่างสูง) และเว็บไซต์เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อเป็นส่วนผลักดันในรูปแบบต่างๆ ในทุกส่วน ซึ่งจะเป็นผลที่ชัดเจนรวมทั้งการผสานให้ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันและสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่กล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องค้นหาข้อมูลมาศึกษา ซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าส่วนอื่นๆ อย่างเช่น กลุ่มลู้กค้า การพบเจอกับกลุ่มลูกค้า กลุ่มของผู้ติดตาม กลุ่มของคู่ค้า เป็นต้น และเมื่อพิจารณาแล้วเมื่อเราเข้าสู่ยุคแห่งการแชร์ความรู้ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ร่วมกัน เราจะมีโอกาสพบเจอกับบุคคลที่มีทัศนคติ แนวความคิด รวมทั้งเป้าหมายที่เหมือนกัน และนำไปสู่  การต่อยอดธุรกิจออกไปได้หลายๆ ด้าน หลายองค์กรตราบเท่าที่เราจะเล่งเห็นนะครับ   

           

          สำหรับในเดือนเมษายนนี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เรามีโครงงานเกี่ยวกับ ควบคุมการผ่านประตูด้วย RFID ควบคุมโดย Arduino UNO, WiFi (ESP8266) Home Control/Monitoring ในส่วนของบทความจะมีเรื่อง สมาร์ทกริด ตอนที่ 2, Waveform แบบใหม่สำหรับระบบ 5G และ Voice over LTE โลกใหม่ 4G ให้ติดตามต่อ และท้ายนี้ทางกองบรรณาธิการขออวยพรให้ผู้อ่านมีความสุขในช่วงวันสงกรานต์ทั้งตนเองและครอบครัวทุกท่านนะครับ.  

 

 

 

ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล

semi@se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด