Regulars ; New Products

NPE CM-3D Chime Microphone

          ไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ CM-3D เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่นำระบบ DSP เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ CM-3D เป็นไมโครโฟนประกาศที่มีเสียงเตือนให้เลือกถึง 3 รูปแบบ มีเสียงไซเรนเตือนภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ความยาวก้านไมค์ 46 CM. พร้อมไฟวงแหวนรอบหัวไมค์ เพื่อแสดงสถานะการทำงาน นอกจากนี้ในตัวไมโครโฟนประกาศ CM-3D ทางผู้ออกแบบได้นำระบบ DSP เข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของฟิลเตอร์ HPF ฟังก์ชั่น EQ ที่ช่วยในเรื่องของการปรับแต่งความถี่เสียงให้มีความสมดุลมากขึ้น และอีกฟังก์ชั่นนึงก็คือ Compressor เพื่อช่วยในเรื่องของความดังที่ผู้ใช้งานเกิดอาการพูดด้วยความดังที่แรงจนเกินไป ฟังก์ชั่น Compressor จะช่วยจัดการให้สัญญาณไม่เกิดการแตกพร่าได้

               

          สนใจสามารถทดสอบสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) โทรสาร 0-2226-4020 สาขาเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) โทรสาร 0-2992-7380 เว็ปไซต์ : www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด