Regulars ; News Update ข่าว!

TTE news may 2016 ; TOP SOUND&LIGHT Ubon เปิดตำนานขับขาน

          TOP SOUND&LIGHT Ubon เปิดตำนานขับขานที่ตอกย้ำถึงความสนุกกันอีกครั้งกับงานปีใหม่สงการต์ สปป.ลาว ปากเซ พบกับระบบเสียง TTE+ e-123 am/as ที่มั่นใจมอบความสุข รับประกันความเป็นหนึ่งในน้ำเสียง TTE+ by total equipments co.,ltd.

               

          สนใจระบบ แสง เสียง live systems TOP sound&light Ubon ติดต่อ https://www.Facebook/TOPSOUNDUBON

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด