COVER STORY

แนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจ กับคุณ ศศกร ทองวงษ์

บริษัท ปภพ สตีลเทค จำกัด

 

 

 

แนวคิดของการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท ปภพ สตีลเทค จำกัด กับมุมมองของคุณ ศศกร ทองวงษ์ หรือ “ตั้ม FOXLAB”

 

 

 

 

          กับการเริ่มต้นของความต้องการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง การลองผิดลองถูก การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนรูปแบบของงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้านเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่นต่อๆ ไป นอกจากนี้ความกล้าในการลงไปแก้ไขปัญหา ลุยสู้กับปัญหาต่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้คำตอบ หาบทสรุป สำหรับเป็นประสบการณ์ในก้าวต่อๆ สำหรับอนาคต อีกทั้งด้วยความรักในงานทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

          ด้วยการดำนเนินธุรกิจในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของงานโลหะและเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะเห็นในส่วนของงานโลหะกันหลายรูปแบบทั้งกล่องเหล็กสำหรับใส่ชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ กล่องสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน ตู้ควบคุมขนาดใหญ่  รวมทั้งตู้สำหรับฌฉพาะงานต่างๆ ที่งไปอย่างเช่น ตู้เติมเงินโทรศัพท์ ตู้หยอดเหรียญที่เราเคยเห็นกัน    และยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ  และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์  FOXLAB ในกลุ่มเครื่องเสียง  และ FONDTECX ในกลุ่มงานโลหะเช่น อุปกรณ์รางไฟ  ตู้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

 

          นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถออกแบบสำหรับงานโลหะเพื่อให้ได้ชิ้นงานท่านเหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการควบคุมต้นทุนทั้งวัสดุ ขนาด และการตอบสนองต่อการนำไปใช้งาน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในเรื่องของวงจร แผ่นวงจรและต่างๆ  โดยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการมาแล้วทั้งในส่วนของเพาเวอร์แอมป์ ปรีแอมป์ วงจรป้องกันและใช้ร่วมต่างๆที่เกี่ยวข้อนั้นเอง

 

 

 

 

ไม่ยึดติดกับความคิดด้านลบ

 

          บางครั้งการยึดติดกับความคิดในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้ การพูดคุยระหว่างกันที่อาจจะทำให้เราต้องเข้าใจผิด การความคิดที่แตกต่างในประเด็นใหม่ๆ  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจ เดียวกันมาร่วมกันดำเนินโครงการ หรือช่วยเหลือกันในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง (Partner) จึงเป็นเส้นทางที่จะทำให้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจมีการเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน โดยไม่เกิดการคู่แข่งระหว่างกันและกันเกิดขึ้น

 

 

การปรับกลยุทธของสินค้า

 

          บางครั้งเราจะต้องปรับรูปแบบของการรับออเดอร์ที่เข้ามาทั้งแบบออเดอร์ประจำ และออเดอร์เฉพาะงานในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างงานขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำหรับเป็นการขับเคลื่อนในองค์กร โดยออเดอร์ประจำจะช่วยให้เราเกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงในรายรับของเรา และในส่วนออเดอร์เฉพาะงานทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถช่วยให้บริษัทและพนักงานก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและยังช่วยให้เกิดการขยายรูปแบบของงานได้หลากหลายสำหรับอนาคต

 

 

 

 

เรื่องของการเงินไม่ให้พลาด

 

          ในส่วนนี้หมายถึงการบัญชีของบริษัท ซึ่งเดิมยังคิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งที่เราจัดการให้เขาดูแลไปแล้ว แต่ที่จริงไม่ คือถ้าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบัญชี รายรับ รายจ่าย กระแสเงินสด การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าต่างๆ ทำให้เราไม่สามารถวางระบบของแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แผนงานบางอย่างเราจะต้องอาศัยเงินทุนในการรองรับโครงการนั้นให้สามารถดำเนินการไปได้ และนี้เองจึงเป็นหนทางแห่งการมองเห็นจังหวะของการกำหนดโครงการ แผนงานต่างๆ และการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเอง

 

 

แนวคิดของการแข่งขันกับสินค้าประเทศจีน

 

          ปัญหานี้ก็น่าจะเป็นกันทั่วไปในประเทศเรา แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งหรือเรียกว่าเป็นจุดแข็งของเรานั้นคือการบริการ การเอาใจใส่กับลูกค้าของเรา และแนวทางของการดำเนินการธุรกิจในระยะยาวต่อไปมากกว่าทั้งนี้เพราะแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจระหว่างในบ้านเรากับประเทษจีนนั้นต่างกัน เช่น คุณภาพของสินค้า การบริการที่ไม่ได้รองรับกับเราอย่างต่อเนื่อง และการนำเสนอสินค้าตัวใหม่แทนการแก้ไขปัญหาเมื่อสินค้าตัวเดิมเราเกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้นักธุรกิจในบ้านเราถึงกับล้าถอยกันมามากเช่นกัน

 

 

 

 

การมีเครือข่ายธุรกิจ (Connection) เป็นสิ่งสำคัญ

 

          ในเรื่องของการมีเครือข่ายธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องจัดการให้มีและเกิดขึ้นอย่างต่องเนื่อง ทั้งนี้เราจะได้สร้างกลุ่มของบริษัทต่างๆ ที่จะคอยช่วยเหลือแชร์สินค้า หรือแม้แต่งานต่างๆ ระหว่างกัน สำหรับโครงการใหญ่ ซึ่งจะทำให้เราได้ความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย นอกจากนี้เครือข่ายจากกลุ่มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เราก็จะต้องมีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความมีมิตรไมตรีกับคนทุกภาคส่วน เพราะเรายังไม่รู้ว่ามนอนาคตเราจะต้องมีการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้เช่นกัน

 

ผสานความรู้ที่มีเป็นสินค้าที่มีเป็นโครงข่าย

 

          ในส่วนนี้หมายถึงการเราสามารถคิดโครงการต่างๆ ในลักษณะใดก็ได้ทั้งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องของงานโลหะ หรือในส่วนอื่นที่เราต้องใช้ต้นทุนไม่สูงมากนัก ด้วยวิธีการผสานกันโดยใช้ในต้นทุนที่เรามี และเราสามารถควบคุมได้ ซึ่งนี้เองทำให้เราไม่ต้องใช้ทรัยากรจากที่อื่น ทำให้สินค้าเรามีต้นทุนที่ต่ำ และเป็นจุดได้เปรียบในการแข่งขันนั้นเอง อย่างเช่น การสร้างเพาเวอร์แอมป์ ซึ่งเราไม่ต้องไปจ้างนักวิจัยและพัฒนาจากภายนอก และเราสามารถผลิตกล่องสำหรับใส่วงจรเพาเวอร์แอมป์เอง ซึ่งทำให้เราควบคุทต้นทุนได้มากเลยทีเดียว

 

 

 

 

การสร้างแบรนด์ควรถูกต้องและตรงจุด

 

          การสร้างแบรนด์ใหม่นั้นเป็นความใฝ่ฝันของหลายคน แต่เราจะต้องเร็ว คือ คิดเร็ว แก็ไขปัญหาเร็ว กำลังในการรับมือกับคู่แข็ง คู่ค้า การนำเสนอสินค้าภายใต้ในแบรนด์ของเรา ซึ่งเราจะต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ให้มากเพราะมันอาจเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอ แต่ก็จะต่างกันกับการดำเนินธุรกิจแบบเรียบๆ ง่ายๆ ไม่ต้องเร่งรัดมาก ทำให้เรามีเวลาให้กับตัวเอง มีเวลาสำหรับระบบงานของเรา และเราก็มีความสุขในการดำเนินงานได้เช่นกัน ประสบความสำเร็บในรูปแบบของเราได้นั้นเอง

 

ฐานลูกค้าที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

 

          ความใส่ใจกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกฝ่าย ให้ความเป็นกันเองและสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะเราก็ไม่จำเป้นที่จะต้องดำเนินการกับทุกคนด้วยการค้าขายเสมอไป เรามองเห็นความเป็นเพื่อนสำหรับความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้ ไปเที่ยวกัน ทานอาหารร่วมกัน มีกิจกรรมต่างๆได้ไม่จำเป็นต้องค้าขายเสมอ ซึ่งจะให้ความเสมอเหมือนทั้งในว่นของฐานลูกค้าเดิมที่ดำเนินการร่วมกันมานาน และฐานลูกค้าใหม่ที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมนั้นเอง

 

 

 

 

สร้างความรู้ให้กับตนเองด้วยที่ปรึกษา

 

          ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเลี่ยงไม่ได้ เพราะในบางครั้งปํยหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องเข้าใจถึงที่มาของปัญหา เหตุและผลที่จะตามมา โดยจะสอบถามแนวคิด เทคนิคในการผู้ให้ที่มีความรู้ หรือแม้แต่การจ้างที่ปรึกษาเข้ามาแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเราจะได้มองเห็นแนวทาง หาวิธีการ รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกติอไป และที่สำคัญเราได้เห็นโครงสร้างของการเกิดปัญหาในมิติต่างๆ และสามารถหาแนวคิดในการแก้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดต่อไป

 

การดำเนินธุรกิจสำหรับอนาคต

 

          เราจะมุ่งไปสู่ความยืดหยุ่นสำหรับการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น ทั้งนี้จะช่วยให้สามารถทำงานได้หลายรูปแบบทั้งในเรื่องของงานโลหะและในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ครอบคลุมในสาขาอื่นได้กว้างขึ้น และให้เครื่องจักรของเราเป็นต้นทุนควบคุมได้ โดยการผนวกเข้ากับความรู้หลายด้าน โดยเราจะมองเห็นผลของงาน การเติบโตอย่างมั่นคงที่ชัดเจนนั้นเอง และที่สำคัญเราจะให้ประเด็นของการบริการที่ให้เงินสด เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาการเรียกเก็บกับลูกค้าในโอกาสต่อๆ ไป

 

          ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีของการทุ่มเทในงานโลหะแผ่น อะลูมิเนียม และสเตนเลส บวกกับการผลิตขึ้นรูปจากเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นกล่องเครื่องเสียง กล่องอิเล้กทรอนิกส์ กล่องไฟฟ้า ตู้สวิตช์บอร์ด ตู้ ATM ตะแกรงหน้ากากลำโพง ฯลฯ ล้วนได้มาตราฐานมืออาชีพ

 

 

บริษัท ปภพ สตีลเทค จำกัด
เลขที่ 99/341หมู่ 1 ถนนพระราม2 ต.บางน้ำจืด
อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
HOTLINE 080-439-8444, 081-773-6119
www.papobsteeltech.com

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด